Андрущенко Олександр Петрович

 

 • кандидат с.-г. наук, доцент

У 1968 р. Андрущенко Олександр Петрович закінчив Воронежський лісотехнічний інститут одержав кваліфікацію інженера лісового господарства. Служив у Радянській Армії, працював інженером-таксатором, старшим дільничим агролісомеліоратором, викладачем спецдисциплін Великоанадольського лісового технікуму. У 1974-1977 рр. навчався в аспірантурі у ХСХІ ім. В.В. Докучаєва. У 1978 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності лісознавство, «Лісівництво і захисне лісорозведення», після чого працював старшим науковим співробітником агроекологічної лабораторії. З 1980 р. працював на посаді старшого викладача, з 1984 р. – доцента Харківського сільгоспінституту, а з 1991 р. – доцента кафедри лісових культур і меліорацій агроуніверситету імені В.В. Докучаєва.

Викладав дисципліни «Сільськогосподарська меліорація», «Екологія», «Охорона природи» на факультеті землевпорядкування і агрономічному факультеті, «Агролісомеліорація», «Лісові культури» – на факультеті захисту рослин і факультеті лісового господарства.

Поряд з виконанням посадових обов’язків регулярно проводив дослідження у насадженнях Скрипаївського навчлісгоспу, Вовчанського держлісгоспу, аграрного господарства «Докучаєвське». Під керівництвом професорів П.І. Молоткова і Б.Ф. Остапенка брав участь у створенні лісонасінних плантацій у лісгоспах та дендропарку ХНАУ. Учасник  наукових і науково-методичних конференцій і з’їздів, автор понад 90-ти наукових і науково-методичних праць.

Брав активну участь у роботі профкому Харківського СГІ, профбюро агрономічного факультету, обирався головою профбюро, працював головою методичної комісії лісогосподарського факультету, постійно займається благоустроєм дендропарку і зеленої зони агроуніверситету.

За активну професійну і громадську діяльність має нагороди: Подяка Харківського СГІ від 14.09.1979 р.; «Почесна грамота Голови Держкомлісгоспу України» від 01.09.2004 р.; «Почесна грамота Мін. Освіти і науки України» від 09.10.2006 р.; «Подяка Голови Держкомлісгоспу України» від 28 січня 2006 р.; «Почесна грамота Голови Держагентства лісових ресурсів України» від 05.10.2011р; Подяка Державного агентства лісових ресурсів України від 2016 р.

 

Наукові праці

 

 1. Андрущенко А.П. Продуктивность живого напочвенного покрова в свежей субори / А.П. Андрущенко / Харьк. с.-х. ин-т им. В. В. Докучаева. – Труды, т. 210. Харьков, 1975. – 8 c.

 2. Андрущенко А.П. Надземная фитомасса сосновых культур в разных типах леса / А.П. Андрущенко, Б.П. Орлов, Т.В. Андрущенко / Харьк. с.-х. ин-т им. В.В. Докучаєва. – Труды, т. 225. Харьков, 1976. – 6 с.

 3. Андрущенко А.П. Надземная фитомасса древостоев разного возраста в свежей субори / А.П. Андрущенко / Харьк. с.-х. ин-т им. В.В. Докучаева. – Труды, т. 240. Харьков, 1977. – 5 с.

 4. Андрущенко А.П. Проникновение осадков сквозь полог сосняков разного возраста / А.П. Андрущенко / Харьк. с.-х. ин-т им. В.В. Докучаева. – Труды, т. 240. Харьков, 1977. – 5 c.

 5. Андрущенко А.П. Экологическая характеристика живого покрова в свежей субори южной левобережной лесостепи УССР / А.П. Андрущенко / Харьк. с.-х. ин-т им. В.В. Докучаева. – Труды, т. 258. Харьков, 1978. – 8 c.

 6. Андрущенко А.П. Создание семенных и клоновых плантаций в учебно-опытных хозяйствах ХСХИ / А.П. Андрущенко, Б.Ф. Остапенко, Б.П. Орлов, В.В. Грицайчук. / Харьк. с.-х. ин-т им. В. В. Докучаєва. – Труды, т. 263. Харьков, 1979. – 3 с.

 7. Андрущенко А.П. Фитомасса свежей сосновой субори южной Левобережной Лесостепи УССР / А.П. Андрущенко, Б.Ф. Остапенко / Харьк. с.-х. ин-т им. В.В. Докучаева. – Труды, т. 271. Харьков, 1980. – 6 с.

 8. Андрущенко А.П. Лесорастительные свойства дерновых оподзоленных почв песчаных террас р. С. Донец / А.П. Андрущенко, Е.С. Мигунова, А.А. Морозова // Лесоводство и агролесомелиорация. – Вып. 62. – Киев: Урожай, 1982. – 6 с.

 9. Андрущенко А.П. Водный режим свежей субори южной левобережной лесостепи УССР / А.П. Андрущенко, Б.Ф. Остапенко / Харьк. с.-х. ин-т им. В.В. Докучаева. – Труды, т. 286. Харьков, 1982. – 8 c.

 10. Андрущенко А.П. Лесная подстилка в сосняках левобережной лесостепи УССР / А.П. Андрущенко, Б.Ф. Остапенко: тезисы докл. Всесоюз. совещания.- Красноярск: «Наука», 1983. – 1 с.

 11. Андрущенко А.П. Опад, подстилка и особенности их разложения в возрстном ряду сосновых насаджений / А.П. Андрущенко, И.И. Смольянинов / Харьк. с.-х. ин-т им. В.В. Докучаева. – Труды, т. 300.Харьков, 1984. – 5 c.

 12. Андрущенко А.П. Фитомасса сосняков субори и сугрудка / А.П. Андрущенко, Б.П. Орлов, Т.В. Андрущенко. Харьк. с.-х. ин-т им. В.В. Докучаева. – Труды, т. Харьков, 1989. – 5 c.

 13. Андрущенко А.П. Опад и прирост в средневозрастном сосновом насаждении свежей субори после изреживания / А.П. Андрущенко // Известия высш. учеб. Заведений // Лесной журнал, 1990. №1. – С. 127-129.

 14. Андрущенко А.П. Влияние полезащитных лесополос на водопотребление орошаемой люцерны в юго-восточной Лесостепи УССР / А.П. Андрущенко // Актуальные проблемы защитного лесоразведения и степного лесоведения. Вып. 2. Тез. докл. респ. науч.–техн. конф. – Киев, УкрНИИНТИ, 1990.– С. 33-34

 15. Андрущенко О.П. Вплив полезахисних лісосмуг на сумарне водоспоживання і урожайність зрошуваної люцерни в південно-східному лівобережному лісостепу України / О.П. Андрущенко // Лісівництво і агролісомеліорація. – 1995.– Вип. 90. – 4 с.

 16. Андрущенко О.П. Сучасний стан і екологічна роль захисних лісонасаджень в нижній частині водозбору р. Роганка ( Харківський район) / О.П. Андрущенко // Экологические проблемы Харьковской области: тез. докл. обл. науч.-практ. конф. г. Харьков, 25-27 февраля ГОД. – 2 с.

 17. Андрущенко О.П. До питань таксації і ступеня зріджування насаджень полезахисних лісосмуг / Б.Ф. Остапенко, М.Р. Казюта, О.П Андрущенко // Лісівництво і агролісомеліорація. – 1995. – Вип. 91. – С. 63-67

 18. Андрущенко О.П. Вплив стокорегулюючої лісосмуги на водний режим люцерни / О.П. Андрущенко, М.Р. Казюта // Вісник ХДАУ. – 1998. – № 2.– 2 с.

 19. Андрущенко О.П. Накопичення і витрата вологи дубовою полезахисною лісосмугою під впливом рубки догляду / О.П. Андрущенко // Лісова типологія в умовах сталого розвитку лісового господарства України: матеріали восьмих Погребняківських читань. – м. Харків, 3-5 жовтня 2002 р.- С. 151-155.

 20. Андрущенко О.П. Надземна фітомаса соснових культур різної густоти у свіжому субору / О.П. Андрущенко // Вісник ХНАУ. – 2002. – №2. – С. 101–104.

 21. Андрущенко О.П. Лісова типологія у лісокультурній справі / О.П. Андрущенко // Лісівництво і агролісомеліорація. – Вип. 105. – Харків: Майдан, 2004. – С. 88-90.

 22. Андрущенко О.П. Штучне лісовідновлення у Вовчанському держлісгоспі / М.І. Діденко, О.П. Андрущенко // Лісівництво і агролісомеліорація. – Вип. 106. – Харків: Майдан, 2004. – С. 100-103.

 23. Андрущенко О.П. Про ефективність і розвиток меліорації. / О.П. Андрущенко, М.О. Євдокимова // Вісник аграрної науки. – 2008. – №9. – С. 31-36.

 24. Грицайчук В.В. Двадцативосьмилетний опыт создания клоново-семенной плантации плюсовых деревьев сосны обыкновенной в дендропарке ХНАУ имени В.В. Докучаева / В.В. Грицайчук, А.В. Бондарь, А.П. Андрущенко // Зб. наук. пр. ХНПУ: Біологія і валеологія. –  2008. –  Вип. 10. - С. 136-144.

 25. Андрущенко О.П. Культури сосни кримської у ДП «Камянсько-Дніпровське ЛГ» Запорізької області / О.П. Андрущенко, М.М. Захаров // Вісник ХНАУ: Серія "Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство". – 2009. – № 2. – С. 146-150.

 26. Андрущенко О.П. Лісівничо-меліоративна оцінка захисних лісосмуг аграрного навчально-дослідного господарства ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / О.П. Андрущенко // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва: Серія "Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство". – 2009. – №1. – С. 295-207.

 27. Андрущенко О.П. Оцінка ресурсного потенціалу гніздових полезахисних лісових смуг ДГ «Докучаєвське» ХНАУ / О.П. Андрущенко, О.І. Рибак // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва: серія "Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство". – 2009. – № 3. – С. 150-155.

 28. Андрущенко О.П. Вплив полезахисних лісосмуг на водний режим ґрунту міжсмугових полів / О.П. Андрущенко // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва: Серія "Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство". – 2010. – № 5. – С. 159 - 164.

 29. Андрущенко О.П. Охорона і захист лісокультурних об’єктів на підприємствах лісового господарства: матеріали підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В.Докучаєва 20-26 квітня 2010 р. /О.П. Андрущенко. – Харків, 2010. – С. 29.

 30. Андрущенко О.П. Дослідження фенологічних форм дуба звичайного: матеріали підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 10-14 січня 2011 р. – Харків, 2011. – С. 13-14

 31. Андрущенко О.П. Ріст суцільних і часткових культур дуба у Мохначанській діброві. Проблеми сталого розвитку агросфери: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. 4-6 жовтня 2011 р. / О.П. Андрущенко, О.М. Діденко.– Харків, 2011. – С. 29-31.

 32. Андрущенко О.П. Штучне лісовідновлення у дібровах України: Проблеми сталого розвитку агросфери: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 4-6 жовтня 2011 р. / О.П. Андрущенко.– С. 27-29.

 33. Андрущенко О.П. Культури дуба у Скрипаївському навчально-дослідному лісовому господарстві Харківської області: матеріали ХШ зїзду Українського ботанічного товариства (Львів, 19-23 вересня 2011 р.) / О.П. Андрущенко, М.Г. Румянцев. – С. 46.

 34. Андрущенко А.П. Рост и состояние насаждений дуба обыкновенного ранней и поздней феноформ в Скрипаевском лесхозе Харьковской области / Актуальные направления научных исследований ХХ1 века: Материалы междунар. заочной науч.-практ. конф. / А.П. Андрущенко, Л.И. Ткач, К.И. Лысак. – Воронеж, ЛТА, 2013. № 4 (4).

 35. Андрущенко О.П. Лісівничо-меліоративна характеристика полезахисних лісосмуг у Луганській області: матеріали підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ. 10-13 січня 2012 р. – Ч.1. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва / О.П. Андрущенко, В.П. Лисенко. – Харків: ХНАУ, 2012. – С. 34-36.

 36. Андрущенко О.П. Створення і дослідження клонових плантацій сосни звичайної у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / О.П. Андрущенко, А.Л. Кіріченко. – Харків: ХНАУ, 2013. – С. 10-12.

 37. Андрущенко О.П. Створення захисних лісонасаджень у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / О.П. Андрущенко, К.О. Омельченко. – Харків: ХНАУ, 2013. – С. 12–14.

 38. Андрущенко О.П. Технологія створення і ріст полезахисних лісосмуг ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / О.П. Андрущенко, А.С. Розенко.– Харків: ХНАУ, 2013. – С. 14–17.

 39. Андрущенко О.П. Дуб звичайний у лісосмугах дослідного поля ХНАУ ім. В.В. Докучаєва: матеріали підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ, 22-25 січня 2013 р. / О.П. Андрущенко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва.– Харків: ХНАУ, 2013. – С. 31-32.

 40. Андрущенко О.П. Ріст і стан гібридних форм дуба селекції С.С. П’ятницького: матеріали підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ, 22-25 січня 2014 р. / О.П. Андрущенко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2014. –Ч. 1. – С. 11–13.

 41. Андрущенко О.П. Лісові насадження Скрипаївського навчально-дослідного лісового господарства ХНАУ ім. В.В. Докучаєва – цінний об’єкт лісівничих досліджень і навчально-виробничих практик: матеріали підсумк. наук. конф. ПВС, аспірантів, здобувачів, 24-25 травня 2017 р. / О.П. Андрущенко, А.М. Полив’яний. – Ч. 2. – Харків, 2017. – С. 13-14.

 42. Андрущенко О.П. Практична націленість лісової типології: матеріали підсумк. наук. конф. ПВС, аспірантів, здобувачів, 24-25 травня 2017 р. / О.П. Андрущенко. – Ч. 2. – Харків, 2017. – С. 15-16.

Науково-методична робота

 1. Андрущенко А.П. Вопросы экологического воспитания студентов в процессе преподавания дисциплины «Мелиорация» на агрономическом факультете / А.П. Андрущенко. Деп. ВНИИТЭИСХ №541/4 ВС-85-Деп. (справка № 6062) Р. Ж. Экон. и орг. с.-х. пр. № 2, 1986 г. – С. 68.

 2. Андрущенко А.П. Совершенствование практической подготовки студентов агрономического факультета по мелиорации:. материалы VІІ науч.-метод. конф. проф.-препод. состава 3-7 февраля 1987 г. / А.П. Андрущенко / Харьковский СХИ. Харьков, 1987.– 3 с. (Рукопись депонирована во ВНИИТЭИСХ 14.07.87. № 365/32 ВС – 87. Деп. – 3 с.).

 3. Андрущенко А.П. О перестройке учебного процесса по дисциплине «Мелиорация» для студентов агрономических специальностей: материалы VІІІ научно-метод. конф. проф.-препод. состава 30 января – 2 февраля 1989 г. / А.П. Андрущенко / Харьковский СХИ. – Харьков, 1989. (Рукопись депонирована во ВНИИТЭИАГРОПРОМ. – № 354/32 ВС – 89. Деп. 19.06.1989 г. – 5 с.).

 4. Андрущенко О.П. До питання забезпечення лабораторно-практичних занять з курсу „Агроекологія” для агрономів / О.П. Андрущенко // Еколог. підготовка та виховання студентів вищих навч. закл.: тези доп. – Житомир, 15-16 червня 1995 р. – 3 с.

 5. Андрущенко О.П. Досвід проведення практичних занять з охорони навколишнього середовища зі студентами агрономічного фаху / Еколог. підготовка та виховання студентів вищих навч. закл.: тези доповідей / О.П. Андрущенко. – Житомир, 15-16 червня 1995 р. – 2 с.

 6. Андрущенко О.П. Сучасний стан і екологічна роль захисних лісонасаджень в нижній частині водозбору р. Роганка (Харківський р-н) / О.П. Андрущенко / Экологические проблемы Харьковской области: тез. докл. обл. науч.-практ. конф. – г. Харьков, 25-27 декабря 1995 г. – 2 с.

 7. Пороша С.І. Елементи системного підходу при викладанні лісомеліорації на агрономічних факультетах університету / С.І. Пороша, О.П. Андрущенко, І.Й. Ситнік / Ґрунти України: тези доп. на конференції, присвяченій 50-річчю факультету агрохімії та ґрунтознавства. – Харків, червень 1996. – 1 с.

 8. Андрущенко О.П. Послідовність у вивченні дисципліни „Меліорація” на агрономічному факультеті / О.П. Андрущенко // Проблеми підготовки фахівців аграрного профілю в умовах реформування вищої освіти та земельних відносин в Україні: зб. матеріалів ХІІ наук.-метод. конф. проф.-викл. складу, 25-28 лютого 1997р. ХДАУ. – Харків, 1997. Укр. – Деп. в ДНТБ України. 16.09.1997. – № 497-Ук 97. – 2 с.

 9. Методические указания к курсовому проекту «Орошение с.-г. культур на местном стоке». Для студентов агрономического факультета /уклад. А.П. Андрущенко, С.И. Пороша / ХСХИ им. В.В. Докучаева. – Харьков, 1984. – 41 с.

 10. Методические указания к заданию «Проектирование оросительной сети и организация территории орошаемого участка при поливе дождеванием» / уклад. А.П. Андрущенко / ХГАУ им. В.В. Докучаева. – Харьков, 1988. – 23 с.

 11. Метод. указания к выполнению задания «Расчет и подбор насосных станций и оборудования» / уклад. А.П. Андрущенко / ХГАУ им. В.В. Докучаева. – Харьков, 1988. – 25 с.

 12. Рабочая тетрадь к учебной практике по мелиорации. Для студентов специальности 1502–Агрономия / А.П. Андрущенко, В.Г. Почуфаров / ХГАУ им. В.В. Докучаева. – Харьков, 1989. – 20 с.

 13. Метод. указания к заданию «Гидрологические и водохозяйственные расчеты / уклад. А.П. Андрущенко / ХГАУ им. В.В. Докучаева. – Харьков, 1990. – 13 с.

 14. Мелиорация: метод. указания к выполнению задания по расчету режима орошения сельскохозяйственных культур / уклад. А.П. Андрущенко / ХГАУ им. В. В. Докучаева. – Харьков, 1991. – 33 с.

 15. Методические указания к летней учебной практике по лесоводству и мелиорации. Для студ. агр. Специальностей / уклад. А.П. Андрущенко, Л.И. Ткач / ХСХИ им. В.В. Докучаева. – Харьков, 1993. – 20 с.

 16. Охорона навколишнього середовища: метод. вказівки до виконання навчального завдання „Природоохоронний комплекс на території с.-г. підприємств» / уклад. Б.Ф. Остапенко, О.П. Андрущенко, М.Р. Казюта / ХСХИ им. В.В. Докучаева. – Харьков, 1994. – 16 с.

 17. Сільськогосподарські меліорації: метод. вказівки до виконання учбового завдання „Визначення комплексу протиерозійних заходів у господарстві” / уклад. О.П. Андрущенко, Л.І. Ткач / ХДАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харьков, 1997. – 27 с.

 18. Меліорація: метод. вказівки до виконання навчального завдання „Розрахунок режиму зрошення сільськогосподарських культур”. Для студентів агрономічного і економічного факультетів / уклад. О.П. Андрущенко / ХСХИ им. В.В. Докучаева. – Харків, 1999. – 25 с.

 19. Програма ознайомчої виробничої практики для студентів спеціальності „Лісове господарство” / уклад.: Б.Ф. Остапенко, Л.І. Ткач, О.П. Андрущенко та ін. / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2000. – 9 с.

 20. Лісовий розсадник: метод. рекомендації до виконання курсового проекту студентами зі спеціальності 7.130401 – „Лісове господарство” / уклад. М.М. Ведмідь, О.П. Андрущенко / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2001. – 56 с.

 21. Лісове насінництво: робочий зошит для лабораторних занять для студентів спеціальності 7.130401 – „Лісове господарство” / уклад.: М.М. Ведмідь, О.П. Андрущенко / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2001. – 21 с.

 22. Сільськогосподарська меліорація: метод. вказівки до виконання самостійного навчального завдання „Боротьба з засоленням зрошуваних земель” / уклад.: О.П. Андрущенко / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2004. – 19 с.

 23. Ведмідь М.М. Лісові культури. Індивідуальні завдання до самостійної роботи студентів по виконанню курсового проекту „Організаційно-господарський план постійного лісового розсадника” (Спеціальність 7.130401 – „Лісове господарство”) / уклад.: М.М. Ведмідь, О.П. Андрущенко / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2004. – 25 с.

 24. Лісові культури: Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних завдань навчальної практики для студентів ОПП Бакалавр зі спеціальності 6.1304.01 «Лісове господарство» / уклад.: М.М. Ведмідь, О.П. Андрущенко, Г.Б. Гладун / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2005. – 58 с.

 25. Методичні вказівки до виконання практичних завдань навчальної практики для студентів ОКР «Бакалавр», напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» / уклад.: О.П. Андрущенко, О.Б. Величко, А.М. Полив’яний та ін. / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2010. – 14 с.

 26. Лісова меліорація: метод. вказівки до курсового проектування для студентів лісогосподарського факультету спеціальності 7.1304.01 – лісове господарство / уклад.: Г.Б. Гладун, М.М. Ведмідь, О.П. Андрущенко, М.А. Лохматов. – Харків: ХНАУ, 2007.– 61 с.

 27. Лісова меліорація: метод. вказівки до дипломногого проектування для студентів лісогосподарського факультету спеціальності 7.1304.01 – лісове господарство / уклад.: М.М. Ведмідь, Г.Б. Гладун, О.П. Андрущенко. – Харків: ХНАУ, 2007.– 61 с.

 28. Лісові культури: метод. вказівки до виконання практ. завдань навч. практики для студентів ОКР «Бакалавр», напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство / уклад.: О.П. Андрущенко, О.Б. Величко, А.М. Полив’яний та ін. – Харків, 2010. – 14 с.

 29. Лісові культури: теоретичне обґрунтування систем лісокультурних заходів: метод. вказ. до виконання практ. робіт для студ. ОКР «Бакалавр» спец. 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство» / уклад.: О.П. Андрущенко, Г.Б. Гладун, О.І. Лялін / – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2014. – 29 с.

 30. Лісові культури: метод. вказівки до написання дипломної роботи. Для студентів факультету лісового господарства ОКР «Бакалавр», напряму 6.0901033 «Лісове і садово-паркове господарство», спеціалізації «Лісове господарство» / уклад.: О.П. Андрущенко, О.Б. Величко, А.М. Полив’яний / – Харків, 2014.– 28 с.

 31. Метод. вказівки до написання розділу «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» в дипломних роботах ОКР «Спеціаліст» та «Магістр» спеціальностей 7.09010301 та 8.09010301 «Лісове господарство» / уклад.: Терновська О.І., Кукушкін А.І., Андрущенко О.П. та ін. / – Харків, 2014. – 10 с.

 32. Екологічне обґрунтування лісових культур: лекція для студ. лісгосп. ф-ту ОКР «Бакалавр» напряму 06.090103 / О.П. Андрущенко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2013.– 23 с.

 33. Лісове насінництво: метод. вказівки до виконання лабораторно-практичних занять для студентів спец. 6.090103 «Лісове господарство» / уклад.: О.П. Андрущенко, А.Г. Булат, О.Б. Величко, А.М. Полив’яний / – Харків, 2012.– 57 с.

 34. Андрущенко О.П. Екологічна основа обґрунтування типу лісових культур / Гуманітарна освіта у системі підготовки фахівця-аграрія: матеріали наук.-практ. конф. присвяченої 90-річчю викладання соціогуманітарних дисциплін у Харківському національному аграрному університеті імені В.В. Докучаєва, 21-22 травня 2012 р. / О.П. Андрущенко. – Харків: ХНАУ, 2012.– 263 с.

 35. Обґрунтування типів лісових культур у лісогосподарському підприємстві: метод. вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочного відділення лісогосподарського факультету / уклад.: О.П. Андрущенко, А.Г. Булат, О.І. Лялін, М.М. Діденко. – Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2012.– 21 с.

 36. Метод. вказівки до проходження виробничої практики студентами факультету лісового господарства ОКР «Бакалавр» напряму 6.0901033 «Лісове і садово-паркове господарство», спеціалізації «Лісове господарство» / уклад.: О.П. Андрущенко, А.Г. Булат, О.Б. Величко та ін.. – Харків, 2012.– 27 с.

 

Навчально-виховна робота

 1. Андрущенко О.П. 10-річчя діяльності поновленого лісогосподарського факультету // Знання: газета ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / О.П. Андрущенко, А.М. Полив’яний. – Харків, 2008. – № 25-26.

 2. Андрущенко О.П. Вітчизняна школа лісівників // Лісовий і мисливський журнал / О.П. Андрущенко, А.М. Полив’яний. – 2009. №1. – С. 22-23.

 3. Андрущенко О.П. Традиції лісівників-докучаєвців на кафедрі лісових культур і меліорацій. Покоління, обпалене війною: матеріали наук. конф., присвяченої 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні (1941-1945) / О.П. Андрущенко. – Харків: ХНАУ, 2010. – С. 162-165.

 4. Видатні педагоги-докучаєвці кафедри лісових культур і меліорацій ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / О.П. Андрущенко, А.М. Полив’яний, О.Б. Величко та ін. / Гуманітарна освіта у системі підготовки фахівця-аграрія: матеріали наук.-практ. конф. присвяченої 90-річчю викладання соціогуманітарних дисциплін у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва, 21-22 травня 2012 р. – Харків: ХНАУ, 2012.–263 с.

 5. Андрущенко О.П. Професор П’ятницький С.С. – учений, вихователь, лісівник / О.П. Андрущенко, В.П. Лисенко / Гуманітарна освіта у системі підготовки фахівця-аграрія: матеріали наук.-практ. конф. присвяченої 90-річчю викладання соціогуманітарних дисциплін у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва, 21-22 травня 2012 р. – Харків: ХНАУ, 2012.– С. 126-128.

 6. Андрущенко О.П. Професор Милий Володимир Володимирович. – Покоління, обпалене війною: матеріали наук. конф. присвяченої 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні (1941-1945) / О.П. Андрущенко. – Харків: ХНАУ, 2010. – С. 37-41.

 7. Андрущенко О.П. Лісівнику, науковцю-педагогу М.М. Ведмедю – 60 / В. Пастухов, О.П. Андрущенко та ін. // Слобідський край: офіційне вид. Харк. обл. ради та Харк. обл. держ. адміністрації. - № 149-150. – 23 грудня 2009 р. – С. 13.

 8. Андрущенко О.П. Життєві шляхи і результати діяльності кращих випускників і заслужених працівників ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / О.П. Андрущенко // Книга «Докучаєвці» / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2016.– С. 197-215.Оновлено: 18-02-2019, 09:41 / Переглядів: 1 698
 

Авторизація