Біла Юлія Миколаївна

 

 • доцент;
 • напрям наукової роботи – економічна ефективність полезахисного лісорозведення на Донбасі;
 • заступник декана із заочної форми навчання факультету лісового господарства;

 


 • Ю.М. Боровська Утилізація і переробка твердих побутових і сільськогосподарських відходів/Ю.М. Боровська//Вісник Харківського інституту соціального прогресу. Сер.: Екологія, техногенна безпека і соціальний прогрес. – 2003. – Вип.3 (5). – 251 с.:іл. Харків. С. 114-117
 • Л.І. Ткач Використання лісових ресурсів та шляхи підвищення їх ефективності /Л.І. Ткач , Ю.М. Біла //Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія» 2008. №1 Харків -2008 С. 208-212
 • Л.І. Ткач Аналіз товарної структури стиглих дубових насаджень ДП «Луганське ЛГ»/Л.І. Ткач, Ю.М. Біла//Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство» 2008 №4 Харків-2008 С. 98-101
 • Ю.М. Біла Донецьким полезахисним смугам – нове життя / Ю.М. Біла // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів» 2010.-№4 . – С. 168-170.
 • Л.І. Ткач Рекреаційне навантаження у Національному Природному Парку «Святі Гори» /Л.І. Ткач, Ю.М. Біла// Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів» 2010 №5 Харків 2010. С. 183-186
 • Л.І. Ткач Оптимізація рекреаційного навантаження в Національному Природному Парку «Святі Гори» Донецької області/Л.І. Ткач, Ю.М. Біла// Інтродукція рослин збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах і дендропарках Київ -2010 С. 312-314
 • Л.І. Ткач Аналіз стану полезахисних лісових насаджень Луганської області / Ю.М. Біла, Л.І. Ткач // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво» /– К.: ВЦ НУБіП України, 2011- Вип. 164, ч. 2. С. 222-226.
 • Л.І. Ткач Лісомеліоративні заходи при еколого-ландшафтній організації території північної частини Луганської області / Ю.М. Біла, Л.І. Ткач // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва серія: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. – №6(1)  – ХНАУ, 2011 – С. 71-76.
 • Ткач Л. І. Концептуальні еколого-ландшафтні підходи до захисної лісомеліорації на території Луганської області / Л.І. Ткач, Ю.М. Біла // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів» -2012 -№3 – С. 139–145.
 • Л.І. Ткач. Захисні лісонасадження як елемент екологічної стабільності агроландшафтів Луганської області / Л.І. Ткач, Ю.М. Біла // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів».- 2012.- №4– С. 184-186.
 • Л.І. Ткач Картографування протидефляційного впливу лісосмуг / Л.І. Ткач, Ю.М. Біла // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво» – К.: ВЦ НУБіПУкраїни.– 2012. – Вип. 171. Ч.3. – С. 90-96.
 • Л.І. Ткач Особливості проявів несприятливих природних явищ в агроландшафті південно-східної частини байрачного степу та роль захисних лісових насаджень у їх попередженні / Л.І. Ткач, Ю.М. Біла // Лісівництво і агролісомеліорація: зб. Наук. Праць – Харків: Вид-во УкрНДЛІЛГА. – 2015. – №127. С. 107-117.
 • Ю.М. Біла Лісомеліоративна компонента екологічної оптимізації агроландшафтів Луганської області / Ю.М. Біла // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво» /– К.: ВЦ НУБіП України, 2016- Вип. 238, – с. 119-130.
 • Л.І. Ткач Захисне лісорозведення в агроландшафтахпівдено-східної частини Байрачного степу / Л.І. Ткач, Ю.М. Біла //Науковий вісник НЛТУ України. - Львів, 2016. Вип. 26.3. С. 15-21.
 • С.В. Сидоренко Вплив щільності вертикальної структури лісових смуг на мікрокліматичні показники міжсмугового простору/ С.В. Сидоренко, Ю.М. Біла //Лісівництво і агролісомеліорація: зб. Наук. Праць – Харків: Вид-во УкрНДЛІЛГА. – 2017. – №131. С. 104-113
 • Бугайов С.М. Таблиці ходу росту модальних вільхових деревостанів лівобережного лісостепу України / С. М. Бугайов, В. П. Пастернак, Ю. М. Біла// Науковий вісник національного Лісотехнічного університету України. 2019. Том29, №3. С. 13-18
 • Горошко В.В Сучасний стан лісів на водозборі річки Мерефа /Горошко В.В., Распопіна С.П., Біла Ю.М., Гордіященко А.Ю., Борисова В.Л../ Харків Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів» 2019 №1 С. 121-131
 • V. Golovan The inheritance of economically valuable features in the intraspecific hybridization of bean (Рhaseolus L) /L.V. Golovan, I.V. Klymenko, S.V. Stankevych, Yu.V. Vasylieva, Yu.Yu. Chupryna, I.V. Zabrodina, L.V. Zhukova, V.V. Nazarenko, Yu.M. Belay, Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9(2), р.156-169
 • Ю.М. Біла, Всихання дубових насаджень в полезахисних смугах Ю.М. Біла, Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу і здобувачів наукового ступеня, 17-18 березня 2020р. Харків, С. 13-14
 • Ю.М. Біла, Вплив факторів на полезахисні лісові смуги Ю.М. Біла, Всеукраїнська науково-практичнаконференція«Сучасні проблеми ведення
 • сільського та лісовогогосподарства в умовахглобальної зміни клімату», 11 березня 2020 р., Житомир. С. 25-28
 • Ю.М. Біла Експериментальні ділянки полезахисних смуг Ю.М. Біла,
 • В.В. Горошко, А.Ю. Гордіященко, VII Международная научно-практическая конференція «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS»20-22 сентября 2020 года Стокгольм, Швеция стр. С. 18-25
 • Ю.М. Біла Стан і ефективність лісомеліоративних заходів / Ю.М. Біла, 

   

Статті у журналах та збірниках наукових праць

 

 • В.В. Горошко, А.Ю. Гордіященко, II Международная научно-практическая конференція «FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN THE MODERN WORLD»23-25 сентября 2020 года Бостон, США. С. 157-167.
 • Ю.М. Біла Лісова підстилка та її водоутримуючаздатність в захисних лісових смугах / Ю.М. Біла, С.П. Распопіна, М.М. Діденко / 1Международная научно-практическая конференция WORLD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS, которая состоится 1-3 октября 2020 в Торонто, Канада. С. 217-225

 

Матеріали та тези конференцій

 

 1. Ю.М. Боровська Аналіз товарної структури стиглих дубових насаджень Луганського ДЛГ Ю.М. Боровська. Матеріали першої студентської наукової конференції факультету лісового господарства. До сторіччя з дня народження Дмитра Васильовича Воробйова 1903-2003. Харків: ХНАУ, 2003. С. 57-64
 2. Л.І. Ткач Роль полезахисних лісових смуг у стабільному агроландшафті / Ю.М. Біла, Л.І. Ткач / Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. Тези наукової конференції / – Умань, 2008. – Ч. 1. – С. 193-194 .
 3. Ю.М. Біла Пути повышения эфективности полезащитных полос на Донбассе / Ю.М. Біла // Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: Тези доповідей Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених. – Х., 2009. С. 157 .
 4. Л.І. Ткач Рекреаційне навантаження в Національному Природному Парку «Святі Гори»/Л.І. Ткач, Ю.М. Біла//Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва. Харків 2010. С. 213-214.
 5. Ю.М. Біла Лісомеліоративні заходи при еколого-ландшафтній організації території північної частини Луганської області / Ю.М. Біла // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сталого розвитку агросфери», присвяченої 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. 4-6 жовтня 2011р. – Харків: ХНАУ, 2011. С. 500-502.
 6. Л.І. Ткач Картографування протидефляційного впливу лісосмуг / Ю.М. Біла, Л.І. Ткач // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ. 22-25 січня 2013 р. – Ч. ІІ / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2013. – С.379-381
 7. Л.І. Ткач  Еколого-ландшафтні основи формування полезахисних лісонасаджень  / Ю.М. Біла, Л.І. Ткач //  Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали між нар. наук.-практ. конф. – Х.: ХНАУ, 2013. – с. 172-173.
 1. Ю.М. Біла Еколого-ландшафтні основи формування стійких лісоагроландшафтів / Ю.М. Біла // Екологічні, економічні та соціальні проблеми розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 4-5 листопада 2015 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В Докучаєва – Х.: ХНАУ, 2015. –  С. 137-139.
 2. Ю.М. Біла Теоретичні основи полезахисного лісорозведення для формування екологічно стійких агроландшафтів / Ю.М. Біла // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Аграрна наука, освіта, виробництво: Європейський досвід для України. 17-18 листопада 2015р. Житомир. С. 259-261
 3. Ю.М. Біла Контурно-меліоративна організація земель / Ю.М. Біла // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 20 листопада 2015 р. / відп. ред. Непочатенко О.О. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. С. 26-27.
 4. Ю.М. Біла Оптимізація насаджень лісомеліоративного комплексу агроландшафтів Східної частини Північного степу / Ю.М. Біла // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, - 23-24 березня 2016р. - Харків, 2016. - Ч.2.
 5. Ю.М. Біла Оптимізація складу машино-тракторного парку лісозаготівельного підприємства ( на прикладі ДП «Охтирське ЛГ»/О.Б. Гопцій, Ю.М. Біла//Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ. 23-24 березня 2016 р. – Ч. ІІ / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2016. С.-44-45
 6. Ю.М. Біла Оптимізація насаджень лісомеліоративного комплексу в умовах байрачного степу /Ю.М. Біла///Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів агрономічного факультету, факультету захисту рослин, факультету лісового господарства 24-25 травня  2017 р. Частина ІІ  Харків. С.26-27
 1. Ю.М. Біла Сучасний стан, шляхи та напрямки розвитку лісової галузі/Ю.М. Біла, О.Б. Гопцій//Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Проблеми ведення та експлуатації лісових і мисливських ресурсів. Житомир. С. 83-84
 2. Ю.М. Біла Лісомеліоративне забезпечення агроландшафтів на зонально-регіональній основі/Ю.М. БілаО.Б. Гопцій //Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 95-річчю кафедр філософії та історичних, соціальних і правових дисциплін,28-29 листопада 2017 р..Харків. С. 125-127
 3. Ю.М. Біла Формування полезахисних лісових насаджень на еколого-ландшафтній основі у Байрачному степу України / Ю.М. Біла,О.Б. Гопцій / Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції Ліс, наукв, молодь 23 листопада 2017р. Житомир. С.72-74
 4. Ю.М. Біла Економічна ефективність багатоцільового використання лісових ресурсів / Ю.М. Біла / Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів агрономічного факультету, факультету захисту рослин, факультету лісового господарства. 2018 Харків. С. 20-21.
 5. Ю.М. Біла Зарубіжний досвід формування агроландшафтів /Ю.М. Біла// Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми лісового і садово-паркового господарства,присвячена професору Миколі Івановичу Сусу доктору сільськогосподарських наук, випускнику Уманського училища землеробства і садівництва (1901 р.), видатному вченому в галузі лісомеліорації 2018. Умань С. 175-177
 6. Страшна В. Шляхи підвищення продуктивності деревостанів сосни звичайної на прикладі ДП «Павлоградське ЛГ» ,Страшна В, Біла Ю.М., Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і моллодих учених, 13-14 грудня 2018 Харків, 2018. 58-59 стор
 7. Біла Ю.М. Стан полезахисної мережі Донецької області Геогафія та туризм: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2019 р., м. Харків) / за заг. ред. проф. Стадника О.Г.- Харків:ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2019. – 252 С. 87-91
 8. Біла Ю.М. Проблеми полезахисних смуг Донбасу Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово- паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 4-5 квітня 2019 р.). – Львів, НЛТУ України, 2019. С. 78
 9. Біла Ю.М. Полезахисні смуги Луганщини-занедбані та нічийні Біла Ю.М. ХV Всеукраїнської наукової on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології” 28 березня 2019 року. – Житомир : ЖДТУ, 2019. С. 113
 10. Біла Ю.М. Екологічні проблеми Донецької області. МАТЕРІАЛИ IV Всеукраїнської конференції молодих науковців „СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДНИЧИХ НАУК” Ніжин, 17–18 квітня 2019 р. С. 34-35
 1. Біла ю.м., Полезахисні смуги як елемент агроландшафтів Луганської області Біла Ю.М., Бугайов С.М., Горошко В.В. ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 5 April 2019 – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2019. Р. 219-224
 2. Ю.М. Біла Ландшафтна організація території Луганської області Ю.С. Біла The 9th International youth conference ―Perspectives of science and education (May 10, 2019) SLOVO\WORD, New York, USA. 2019. 244 p. Р. 121-133.
 3. Ю.М. Біла Сучасний стан захисних лісових насаджень Луганської області, Ю.М. Біла. Матеріали підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, і здобувачів наукових ступенів, 19-20 березня 2019р.; у 2-х частинах. Харків: ХНАУ, 2019.-Ч.1. С. 215.

 

 

 

Автореферат

 1. Біла Ю.М. Автореферат дисертації на тему Формування лісомеліоративного комплексу екологічно збалансованих агроландшафтів південно-східної частини байрачного степу/Біла Ю.М.// Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук 06.03.01- лісові культури та фіто меліорація. Львів- 25 сторінок

 

Монографія

 1. Ю.М. Біла Формування лісомеліоративного комплексу екологічно збалансованих агроландшафтів байрачного лісу / Ю.М. Біла, Л.І. Ткач, В.Ю. Юхновський // Монографія. Київ. – 2018. 236 С.

 

Навчальні посібники:

 

 1. Основи будівельної справи: навчальний посібник У 2 ч. Ч І.Основи будівництва будівельні матеріали та їх застосування/ О.Б. Гопцій, В.В. Масленнікова, І.В. Черевко, Ю.М. Біла.-Харків:ХНАУ, 2018.-125с.

        

 1. Основи будівельної справи: навчальний посібник У 2 ч. Ч ІІ.Основні елементи будівель та їх облаштування/ О.Б. Гопцій, В.В. Масленнікова, І.В. Черевко, Ю.М. Біла.-Харків:ХНАУ, 2018.-108с.

 

Методичне забезпечення

 

 1. Ю.М. Біла Методичні вказівки для написання та оформлення звіту з переддипломної практики/Ю.М. Біла…// Методичні вказівки для написання та оформлення звіту з переддипломної практики. Харків 201.-стор.3-34
 2. Робочий зошит для виконання лабораторно-практичних робіт з навчальної дисципліни «Економіка лісового господарства» /Сєвідова І.О.,Біла Ю.М// Робочий зошит для виконання лабораторно-практичних робіт з навчальної дисципліни «Економіка лісового господарства» для студентів ОС «Бакалавр» денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» , Харків. 57 с.
 3. Сєвідова І.О. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни « Організація лісогосподарського виробництва» /Сєвідова І.О.,Біла Ю.М.// Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни « Організація лісогосподарського виробництва» для студентів ОС «Бакалавр» денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство», Харків. 47 с.
 4. Сєвідова І.О. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни « Біометрія»/Сєвідова І.О.Біла Ю.М.// Методичні вказівки для виконання, практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни « Біометрія» для студентів ОС «Бакалавр» денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». Харків. 63 с.
 5. Сєвідова І.О.Методичні вказівки до курсового проектування з навчальної дисципліни « Планування та управління у лісовому господарстві»/Сєвідова І.О.,Біла Ю.М.// Методичні вказівки до курсового проектування з навчальної дисципліни « Планування та управління у лісовому господарстві» для студентів ОС «Магістр ЛГ» денної і заочної форми навчання зі спеціальності 8.090103 «Лісове господарство» Харків. 63 с.
 6. Сєвідова І.О. Планування та управління у лісовому господарстві Тестові завдання/Сєвідова І.О.,Біла Ю.М.//Тестові завдання для діагностики рівня засвоєних знань для студентів ОС «Бакалавр» денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Харків. 27 с.
 7. Сєвідова І.О. Біометрія Тестові завдання/Сєвідова І.О.,Біла Ю.М.// Тестові завдання для діагностики рівня засвоєних знань для студентів ОС «Бакалавр» денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». Харків. 39 с.
 8. Сєвідова І.О. Організація лісогосподарського виробництва Тестові завдання/Сєвідова І.О.,Біла Ю.М//Тестові завдання для діагностики рівня засвоєних знань для студентів ОС «Бакалавр» денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». Харків 27 с.
 9. Сєвідова І.О. Економіка лісового і садово-паркового господарства Тестові завдання/Сєвідова І.О.,Біла Ю.М.// Тестові завдання для діагностики рівня засвоєних знань для студентів ОС «Бакалавр» денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». Харків. 39 с.
 10. Гопцій О.Б.Основи будівельної справи. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи «Визначення глибини закладання те несучої спроможності фундаменту» /Гопцій О.Б.,Біла Ю.М.// Метод вказ.для студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». Харків. 27 с.
 11. Гопцій О.Б. Транспорт лісу. Методичні вказівки до виконання практичної роботи /Гопцій О.Б., Біла Ю.М.// Метод вказ. для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство», освітній ступінь « Бакалавр». Харків- 35 сторінок
 12. Гопцій О.Б. Основи будівельної справи. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи «Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни» / Гопцій О.Б., Біла Ю.М.// Метод вказ. для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство», освітній ступінь « Бакалавр». Харків. 17 с.

 

  Біла Юлія Миколаївна народилася 18 червня 1980 року в м. Сніжне Донецької області в сім'ї державних службовців.

 

В 1986 році пішла до першого класу Сніжнянської загальноосвітньої школи № 10 І - ІІІ ступенів, яку закінчила в 1997 році. В цьому ж році вступила на третій курс Велико-Анадольського технікуму де провчилась до 1 березня 2000 року та отримала диплом молодшого спеціаліста з відзнакою за спеціальністю "Лісове господарство".

У квітні 2000 року була прийнята на посаду майстра лісу Луганського лісництва Луганського держлісгоспу. В кінці серпня 2000 року була звільнена з посади майстра лісу у зв’язку із вступом до Харківського державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (зараз ХНАУ), де провчилась до 2003 року та отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Лісове господарство» та здобула кваліфікацію інженера лісового господарства.

У серпні 2003 року вступила до магістратури Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, де провчилась до 2004 року та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Магістр лісового господарства» та здобула кваліфікацію магістра з лісового господарства.

У листопаді 2004 року поступила до аспірантури на заочне відділення за спеціальністю 06.03.01 "Лісова меліорація та лісові культури". Аспірантуру закінчила в листопаді 2008 року та була прийнята на посаду асистента кафедри лісових культур та меліорації  ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

В 2008 році переведена на кафедру лісоуправління та лісоексплуатації на посаду викладача. З 2016 року переведена на посаду старшого викладача.

У жовтні місяці 2017 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.03.01 по темі «Формування лісомеліоративного комплексу екологічно збалансованих агроландшафтів байрачного лісу». З вересня 2018 року працює на посаді доцента кафедри.

Одружена за Білим Володимиром Валерійовичем 1976 року народження вчителем вищої категорії Безлюдівського юридичного ліцею.

Має двох синів: Білого Івана Володимировича 2005 року народження, учня п’ятого класу Роганського аграрного ліцею, та Білого Федора Володимировича 2014 року народження.

 Оновлено: 12-11-2020, 08:18 / Переглядів: 4 063
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок