Брагін Олександр Миколайович

 

БРАГІН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

КАНД. С.-Г. НАУК, ДОЦЕНТ

E-mail: oleksbragin@gmail.com

Народився 03.11.1980 р. У 2003 р. закінчив Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва і вступив до аспірантури ХНАУ.

У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію.

З 2010 р. працює на кафедрі генетики, селекції та насінництва. Також обіймає посаду заступника декана агрономічного факультету.

Керівник підпрограми науково-дослідної роботи «Розробити науково-методологічні основи гетерозисної селекції  перехреснозапильних культур з використанням інбридингу та мутагенезу».

Починаючи з 2013 р. опублікував близько 15 наукових праць. Має три авторські свідоцтва  на сорти соняшнику.

Публікації за останній період:

Навчальний посібник:

Кириченко В. В. Індукований мутагенез в селекції соняшнику: навч. посіб. // В.В. Кириченко, В. О. Васько, О. М. Брагін, ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН.  Харків: НТМТ, 2017. – 148 с.

Методичні рекомендації:

  1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Селекція і насінництво польових культур” для студентів агрономічного факультету за спеціальністю 201«Агрономія» освітнього рівня «бакалавр» денної форми навчання. ХНАУ ім. В. В. Докучаєва / Укладачі: Т. І. Гопцій, Ю. І. Буряк, О. М. Брагін, С. В. Лиманська, О. О. Булах. Харків, 2017. 32 с.
  2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Насінництво сільськогосподарських культур” для студентів агрономічного факультету освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 201«Агрономія» („Насінництво і насіннєзнавство”). ХНАУ ім. В. В. Докучаєва / Укладачі: Т. І. Гопцій, Ю. І. Буряк, О. М. Брагін. Харків, 2016. 27 с.
  3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Селекція і насінництво польових культур” для студентів агрономічного факультету за спеціальністю 201«Агрономія» освітнього рівня «бакалавр» заочної форми навчання. ХНАУ ім. В. В. Докучаєва / Укладачі: Т. І. Гопцій, Ю. І. Буряк, О. М. Брагін. Харків, 2016. 24 с.

Стаття:

Кириченко В. В., Брагин А. Н., Шишман Т. В. Результаты теоретических исследований и их применение в селекции подсолнечника // Вісник укр. тов. генетиків і селекціонерів. 2014. Т.12. № 1. С.113–121.


 Оновлено: 12-11-2018, 08:52 / Переглядів: 2 217
 

Авторизація