Брагін Олександр Миколайович

 

 

ORCID ID

Scopus

Web of Science Researcher ID

Google Scholar

ResearchGate

Науковці України

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук.

Освіта: Харківський державний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність „Агрономія”, кваліфікація – агроном, 2003 р.

 

Навчальні курси

ОС „Бакалавр” – «Селекція і насінництво польових культур», «Селекція овочевих, плодових, ягідних рослин та винограду»

ОС „Магістр” – «Насінництво овочевих і кормових культур», «Селекція і насінництво гетерозисних гібридів», «Сортовивчення і сортознавство»

 

Найбільш вагомі наукові публікації

Статті у виданнях, індексованих у наукометричних базах даних Scopus / Web of Science Core Collection

 1. Ukrainian and international experience of integrated protection of apple-tree from apple-blossom weevil (Anthonomus pomorum Linnaeus, 1758) / I. V. Zabrodina, M. D. Yevtushenko, S. V. Stankevych, O. A. Molchanova, H. V.Baidyk, I. P. Lezhenina, М. O. Filatov, L. Ya. Sirous, D. D. Yushchuk, V. O. Melenti., O. V. Romanov, T. A. Romanova, O. M. Bragin // Ukrainian Journal of Ecology. ‒ 2020. ‒ V.10 (1). ‒ P. 277‒288.
 2. Prognostication algorithms and predictability ranges of mass repro-duction of harmful in-sects accord-ing to the method of nonliner dynamics / S.V. Stankevych, Ye.M. Biletskyj, I.V. Zabrodina, M.D. Yevtushenko, H.V. Baidyk, I.P. Lezhenina, M.O. Filatov, L.Ya. Sirous, D.D. Yushchuk, V.O. Melenti, A.O. Molchanova, L.V. Zhukova, I.V. Nepran, O.V. Romanov, T.A. Romanova, O.M. Bragin // Ukrainian Journal of Ecology. ‒ 2020. ‒ V.10 (1). ‒ P. 37‒42.
 3. Yield of soybean varieties depending on the combination of different sowing methods and seeding rates in the Eastern Forest-Steppe of Ukraine / A.O. Rozhkov, L.M. Karpuk, O.O. Mikheeva, E.M. Ogurtsov, O.V. Romanov, M.V. Mamatov, O.F .Yevsiukov, I.O. Derevianko, V.P. Sevidov, O.N. Bragin // Eurasia J Biosci. ‒ 2020. ‒ V.14. ‒ P. 49‒60.
 4. Morphobioecological features and harmfulness of apple-blossom weevil (Anthonomus pomorum Linnaeus, 1758) / I.V. Zabrodina, M.D. Yevtushenko, S.V. Stankevych, O.A. Molchanova, H.V. Baidyk, I.P. Lezhenina, М.O. Filatov, L.Ya. Sirous, D.D. Yushchuk, V.O. Melenti, O.V. Romanov, T.A. Romanova, O.M. Bragin // Ukrainian Journal of Ecology. ‒ 2020.‒ V.10 (2). ‒ P. 219‒230.
 5. The influence of seed sowing norms rate and row spacing on the yield of sorghum grain grown at eastern forest-steppe of Ukraine / A.О. Rozhkov, T.S.Mohammed, L.A Karpuk, L.V. Sviridova, M.V Shevchenko, E.M. Ogurtsov, T.A. Romanova, O.M. Bragin, G.O. Kutsegub // International Journal of Postharvest Technology and Innovation. ‒ 2020. ‒ V. 7. ‒ Р. 237‒255.

Монографія

 1. Енергоефективна технологія вирощування насіння буряка столового (Beta vulgaris L.): монографія / О. Д. Вітанов, О. В. Романов, О. М. Могильна та ін.; за ред. О. Д. Вітанова, О. В. Романова. ‒ Харків: ХНАУ, 2020. ‒ 274 с.
 2. Victoria Mykhailenko, Viktor Kyrychenko, Alexander Bragin and Dmitry Chuiko (December 13th 2019). Generation, Evaluation, and Prospects of Further Use of Mutations Based on New Homozygous Self-Pollinated Sunflower Lines [Online First], IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.89563. Available from: https://www.intechopen.com/online-first/generation-evaluation-and-prospects-of-further-use-of-mutations-based-on-new-homozygous-self-pollina.

Статті у наукових виданнях України (категорія А, Б, В)

 1. Минець Т. В. Різноманіття ліній-відновників фертильності пилку соняшнику за життєздатністю й теплостійкістю / Т.В. Минець, В.В. Кириченко, О.М. Брагін // Вісн. Львів. НАУ Серія «Агрономія». ‒ 2018. ‒ Вип. № 22 (1). – С. 27–32.
 2. Брагін О. М. Способи підвищення продуктивності ліній соняшнику та інших сільськогосподарських культур з використанням регуляторів росту. / О.М. Брагін, Д.В. Чуйко // Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». ‒ Харків, 2019. ‒ Вип. 1. ‒ С.107‒117.
 3. Вплив регуляторів росту рослин на продуктивність ліній соняшнику / Д.В. Чуйко, О.М. Брагін, В.О. Михайленко та ін. // Селекція і насінництво: міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. ‒ Харків, 2020. ‒ Вип. 117. ‒ С. 40–47.

Авторські свідоцтва

 1. А. с. № 110073. Сорт рослин Х 114 В, соняшник / В.В. Кириченко, К.М. Макляк, В.П. Коломацька, В.І. Сивенко, Н.В. Кузьмишена, В.О. Веселий, О.М. Брагін (Україна). ‒ № 09017283; заявка від 09.01.2012.
 2. А. с. № 130415. Сорт рослин Мх 845 А, соняшник / В.В. Кириченко, К.М. Макляк, О.М. Брагін, В.О. Веселий, В.П. Коломацька, В.І. Сивенко (Україна). ‒ № 10017179; заявка від 09.01.2013.
 3. А. с. № 130415. Сорт рослин Кочеток, соняшник однорічний / В.В. Кириченко, О.М. Брагін, Н. В. Кузьмишена, В. П. Петренкова, В. І. Сивенко, В.О. Веселий, В.П. Коломацька, К.М. Макляк, О.А. Попова, Б.П. Шепілов (Україна). ‒ № 09017202; заявка від 09.01.2012.
 4. А. с. № 130278. Сорт рослин Регістр, соняшник однорічний / В.В. Кириченко, О.М. Брагін, Н.В. Кузьмишена, О.А. Попова, О.Г. Супрун, В.О. Веселий, В.П. Коломацька, К.М. Макляк, В.І. Сивенко, Б.П. Шепілов (Україна). ‒ № 09017204; заявка від 09.01.2012.
 5. А. с. № 130279. Сорт рослин Юр’ївський, соняшник однорічний / І.Ю. Боровська, В.О. Веселий, В.П. Коломацька, К.М. Макляк, О.А. Попова, С.М. Тимчук, О.М. Брагін, В. В. Кириченко, Н.В. Кузьмишена, В.П. Петренкова, В.І. Сивенко, Б.П. Шепілов (Україна). ‒ № 09017205; заявка від 09.01.2012.
 6. А. с. № 130280 України. Сорт рослин Елітнянський, соняшник однорічний / О.М. Брагін, В.В. Кириченко, Н.В. Кузьмишена, О.А. Попова, О. Г. Супрун, В.О. Веселий, В.П. Коломацька, К.М. Макляк, В.І. Сивенко, Б.П. Шепілов (Україна). ‒ № 09017206; заявка від 09.01.2012.
 7. 7. А. с. № 101148. Сорт рослин Мх 524 А, соняшник / В. В. Кириченко, К. М. Макляк, О. М. Брагін (Україна). ‒ № 09017282; заявка від 09.01.2012.

 

Найбільш вагомі навчально-методичні видання

 1. Кириченко В.В. Індукований мутагенез в селекції соняшнику: навч. посіб. / В.В. Кириченко, В.В. Васько, О.М. Брагін; ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. ‒ Харків: НТМТ, 2017. ‒148 с.
 2. Насінництво овочевих рослин: навч. посіб. / О.Д. Вітанов, О.М. Могильна, Т.В. Парамонова, О.В. Сергієнко, О.В. Мельник, О.В. Романов, Г.І. Яровий, Т.А. Романова, І.І. Солоненко, І.В. Лебединський, Н.О. Дідух, О.М. Брагін; за ред. О.Д. Вітанова. 2 ге вид., допов. і перероб. ‒ Вінниця: ТОВ „ТВОРИ”, 2018. ‒ 254 с.
 3. Селекція і насінництво польових культур: метод. вказівки до виконання курсової роботи для студентів агрон. ф-ту за спец. 201 «Агрономія» освітнього рівня «бакалавр» денної форми навчання. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / уклад.: Т.І. Гопцій, Ю.І. Буряк, О.М. Брагін, С.В. Лиманська, О.О. Булах. ‒ Харків, 2017. ‒ 32 с.
 4. Насінництво сільськогосподарських культур: метод. вказівки до виконання курсової роботи для студентів агрон. ф-ту освітнього рівня «Магістр» за спец. 201 «Агрономія». ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / уклад.: Т.І. Гопцій, Ю.І. Буряк, О.М. Брагін. ‒ Харків, 2016. ‒ 27 с.
 5. Селекція і насінництво польових культур: метод. вказівки до виконання курсової роботи для студентів агрон. ф-ту за спец. 201 «Агрономія» освітнього рівня «бакалавр» заочної форми навчання. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / уклад.: Т.І. Гопцій, Ю.І. Буряк, О.М. Брагін. ‒ Харків, 2016. ‒ 24 с.

Підвищення кваліфікації та стажування

 1. Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН, довгострокове стажування з 01.02.2017 р. до 01.08.2017, сертифікат від 02.08.2017. „Селекція і насінництво польових культур”, „Селекція і насінництво гетерозисних гіб-ридів”, „Насінництво сільськогосподарських культур”, „Сортовивчення та сортознавство”.
 2. Międzynarodowy instytut innowacji nauka–edukacja– rozwój w warszawie certificate № 031, from 1st of February 2017 to 30th of April 2017. Total – 150 hours. „Genetics”, „Breeding and Seed-Growing of Crops”, „Inspectorial Supervision and Control in Seed-Growing”, „Sort Studying and Analysis”.

Нагороди та відзнаки

 1. Диплом, переможець щорічного конкурсу „Кращий молодий науковець”, 2015 р.
 2. Почесні грамоти ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2014–2016 рр.

Наукові інтереси:

На основі селекційної оцінки материнських ліній, ліній-відновників фертильності пилку соняшнику за мінливістю морфологічних і кращих господарсько корисних ознак створити високогетерозисні гібриди, стійкі до гербіцидів.

 

Контакти:

E-mail: oleksbragin@gmail.com

тел.: (0572) 99-77-25Оновлено: 21-04-2021, 08:35 / Переглядів: 3 906
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок