Будвицька Олена Миколаївна

 

  • викладач кафедри загальної хімії.
  • напрям наукової роботи: пошук методичних підходів до викладання навчальних дисциплін хіміко-біологічного профілю в умовах Болонського процесу.

   

Наукові праці:

  1. Использование ион-молекулярного взаимодействия для анализа содержания однозарядных ионов в почве / [В.Г. Панченко, А.М. Дубына, Я.О. Свищёва, Е.Н. Будвицкая] // Вісник ХНАУ. ? 2014. ? № 2. ? С. 122–128.
  2. Свіщова Я.О. Встановлення адсорбційної здатності різних типів ґрунтів до катіону мангану / Я.О. Свіщова, О.М. Будвицька // Вісн. ХНАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство».? 2013. ? № 1. ? С. 229–252.


Оновлено: 24-09-2013, 15:16 / Переглядів: 1 512
 

Авторизація