Будьонний Віктор Юрійович

 


• кандидат сільськогосподарських наук, в. о. доцента; 

• тема кандидатської дисертації – «Використання індукованого мутагенезу в селекції квасолі» зі спеціальності 06.01.05 – «селекція і насінництво»; 

• напрям наукової роботи – відпрацювання елементів технології вирощування сафлору і озимого жита.

 

Наукові та навчально-методичні праці 

кандидата сільськогосподарських наук, в. о. доцента

кафедри землеробства імені О. М. Можейка В. Ю. Будьонного

 

1. Зуза В. С. Проектування системи захисту культур сівозміни від бур’янів: бланк курсової роботи студ. спец. 8.09010501 «Захист рослин» / розроб.: В. С. Зуза, Ю. В. Будьонний. –Х.: ХНАУ, 2012. – 30 с. 

2. Зуза В. С. Проектування системи захисту культур сівозміни від бур’янів: метод. вказівки до виконання курсової роботи студ. спец. 8.09010501 «Захист рослин» / уклад.: В. С. Зуза, Ю. В. Будьонний. – Х.: ХНАУ. – 2012. – 33 с. 

3. Шевченко М. В. Водно-фізичні властивості ґрунтів і продуктивність зернових культур залежно від технологій обробітку / М. В. Шевченко, В. Ю. Будьонний, М. О. Колос // Вісн. ХНАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство»: зб. наук. пр. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2012. – № 3. – С. 132–135. 

4. Будьонний В. Ю. Соняшник як попередник зернових колосових культур в умовах Східного Лісостепу України / В. Ю. Будьонний, М. В. Шевченко // Вісн. ХНАУ. Сер. «Технічні, економічні та сільськогосподарські науки»: зб. наук. пр. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2013. – № 5. – С. 211–214. 

5. Будьонний В. Ю. Гербологічний моніторинг посівів жита озимого / В. Ю. Будьонний // Матеріали підсумк. наук. конфер. проф.-викл. складу (22–25 січня 2014 р.). – Х.: ХНАУ, 2014. – С. 18–20.

6. Будьонный В.Ю. Використання експериментального мутагенезу для створення вихідного матеріалу в селекції квасолі // Наукові основи ведення сільського господарства України в сучасних умовах: тез. Допов. Конф. молодих вчених та спеціалістів. Чабани, 1994. – Ч. I. – С. 31.

7. Буденный В.Ю. Влияние химических и физических мутагенезов на рост и развитие растений фасоли в первом поколении // Селекционно-генетические и биотехнологические приемы повышения продуктивности с.-х растений: Сб. науч. Тр. / Харк. гос. аграр. ун-т. – Харьков, 1994. –С. 48-54.

8. Буденный В.Ю. Изменчивость количественных признаков растений фасоли под действием индуцированного мутагенеза // В.Ю. Буденный, Н.В. Проскурнин // Сб. тр. ХНАУ. – Харьков, 1995. – С. 2.

9. Буденный Ю.В. Влияние различных способов безотвальной обработки почвы на урожайность подсолнечника в условиях Харьковской области / Ю.В. Буденный, В.Ю. Буденный, Н.В. Шевченко, Педро Комиссал // Информационный листок. – ХАРПНТЭИ, 1996. С. 3.

10. Будьонний В. Ю. Озиме жито в системі органічного землеробства / В.Ю. Будьонний // Матеріали підсумкової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів. ХНАУ, 2016. - С. 25.

11.  Будьонний В.Ю. Сафлор як альтернатива соняшнику / В.Ю Будьонний, Є.А. Криштоп // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів. – Харків. 2017. – С. 148.

12. Олійник Г.М. Вплив попередника на забур’яненість посівів жита озимого в умовах східного Лісостепа України / Г.М. Олійник В.К. , В.Ю. Будьонний // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів. – Харків. 2017. – С. 148.

 Оновлено: 19-02-2013, 13:26 / Переглядів: 2 990
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок