Бугайов Сергій Миколайович

 

 • в. о. доцента, кандидат с.-г. наук;
 • відповідальний за спортивно-масову роботу на факультеті лісового господарства;
 • напрям наукової роботи – особливості формування та хід росту вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України;
 • тел. 099-787-30-75.

Наукові праці

Статті у фахових виданнях

 1. Бугайов С. М. Таксаційна будова і товарна структура вільхових насаджень Лівобережного Лісостепу. Лісівництво і агролісомеліорація. 2010. Вип. 117. С. 168–174.
 2. Бугайов С. М. Вільхові деревостани Слобожанського району області свіжого груду. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво. 2012. Вип. 171. Ч. 3. С. 107–113.
 3. Бугайов С. М. Продуктивність чорновільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України. Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. 2012. № 3. С. 186–189.
 4. Бугайов С. М., Стороженко В. І. Порівняльна оцінка росту та продуктивності вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу та Степу України. Лісівництво і агролісомеліорація. 2012. Вип. 120. С. 3–6.
 5. Усцький І. М., Бугайов С. М. Поширення лісопатологічних процесів у вільхових деревостанах України. Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. 2014. № 2. С. 105–111.
 6. Горошко В. В., Бугайов С. М. Типологічна структура та продуктивність лісів ДП «Глухівське ЛГ». Вісник ХНАУ імені В. В. Докучаєва. Серія: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. 2014. №1. С. 91-97.
 7. Бугайов С. М., Пастернак В. П. Моделі росту порослевих вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України. Наук. вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. Львів : РВВ НЛТУ України. 2015. Вип. 25. 2. С. 36 - 42.
 8. 8. Горошко В. В., Лялін О. І., Бугайов С. М., Ткаченко Т. Г. Лісистість і структура водозбору річки Псел. Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів. 2015. № 1. С. 163–169.
 9. Пастернак В. П., Бугайов С. М. Закономірності таксаційної будови вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво. 2016. Вип. 238. Ч. 3. С. 39–48..
 10. Усцький І. М., Бугайов С. М., Никитюк П. А. Причини та особливості поширення лісопатологічних процесів у деревостанах вільхи чорної (Alnus glutinosa (L.) Gaerth.) в Україні за період 1991–2009 рр. Лісівництво і агролісомеліорація. 2016. Вип. 126. С. 232–238.
 11. Бугайов С. М. Товарна структура вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України. Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів. 2017. № 1. С. 185–193.

 

Тези доповідей

Бугайов С. М. Аналіз продуктивності деревостанів з участю вільхи чорної в Лівобережному Лісостепу України. Наукова конференція присвячена 85-річчю з дня народження Б. Ф. Остапенка, м. Харків, 17–18 травня 2007 року: тези доповіді. Х., 2007. С. 24–26.

 1. Бугайов С. М. Вплив лісорослинних умов на продуктивність вільхових насаджень в Лівобережному Лісостепу України. Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку: ХІ Погребняківські читання, м. Харків, 10–12 жовтня 2007 року: тези доповіді. Х., 2007. С. 43–44.
 2. Бугайов С. М., Колісник С. М., Малик С. М. Використання польової ГІС Feld-Map для оцінки структури та продуктивності вільхових насаджень Лівобережного Лісостепу України. Біологія: від молекули до біосфери: IІІ Міжнародна конференція молодих науковців, м. Харків, 18–21 листопада 2008 року: тези доповіді. Х., 2008. С. 434–435.
 3. Бугайов С. М., Назаренко В. В. Типологічне різноманіття та продуктивність лісових екосистем Придонецького сектору Слобожанського лісотипологічного району. Біологія: від молекули до біосфери: IV Міжнародна конференція молодих науковців, м. Харків, 17–21 листопада 2009 року: тези доповіді. Х., 2009. С. 337–338.
 4. Бугайов С. М. Аналіз ходу росту вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України. Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених, м. Харків, 1–2 жовтня 2009 року: тези доповіді. Х., 2009. С. 159.
 5. Бугайов С. М. Хід росту вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України. Підсумкова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва, м. Харків, 20–26 квітня 2010 року: тези доповіді. Х., 2010. С. 40–41.
 6. Бугайов С. М. Поширення, ріст та продуктивність чорновільхових деревостанів в Слобожанському районі Лівобережного Лісостепу України. Проблеми сталого розвитку агросфери: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 195-річчю від дня заснування Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва, м. Харків,
  4–6 жовтня 2011 року: тези доповіді. Х., 2011. С. 91–92.
 7. Бугайов С. М. Обґрунтування віку рубок головного користування в вільхових деревостанах Лівобережного лісостепу України. Підсумкова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва, м. Харків, 22–25 січня 2013 року: тези доповіді. Х., 2013. С. 60–62.
 8. Пастернак В. П., Бугайов С. М. Закономірності росту вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України. 100 років на Харківській землі: науково-практична конференція, присвячена 100-річчю Харківського періоду агроуніверситету імені В. В. Докучаєва (1914–2014 роки), м. Харків, 25–26 вересня 2014 року: тези доповіді. Х., 2014. С. 118–120.
 9. Бугайов С. М. Особливості будови вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України. Екологічні, економічні та соціальні проблеми розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, м. Харків, 4–5 листопада 2015 року: тези доповіді. Х., 2015. С. 143–145.
 10. Бугайов С. М., Передрій О. Р. Типологічне різноманіття та лісівничо-таксаційні характеристики вільхових насаджень Слобожанського лісотипологічного району області 2d. Аграрна наука, освіта, виробництво, європейський досвід для України: Міжнародна науково-практична конференція, м. Житомир, 17–18 листопада 2015 року: тези доповіді. Житомир, 2015. С. 261–266.
 11. Бугайов С. М. Товарна структура вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України. Підсумкова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва, м. Харків, 24–25 травня 2017 року: тези доповіді. Х., 2017. С. 29–30.
 12. Бугайов С. М. Моделювання показників росту модальних вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України. Матеріали підсумкової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ. 13-14 березня 2018 р. Ч. 1. С.26 – 27.

 

Бугайов Сергій Миколайович народився 22 жовтня 1981 року в с. Кам’янка Дворічанського району Харківської області.

В 1987 році пішов до першого класу Кам’янської середньої школи, яку закінчив у 1998 році із золотою медаллю. В липні 1998 році був прийнятий на посаду робітника лісових культур Кам’янського лісництва Куп’янського держлісгоспу. В серпні 1998 року був звільнений з посади робітника лісових культур у зв’язку із вступом до Харківського державного аграрного університету імені В.В. Докучаєва (зараз ХНАУ імені В.В. Докучаєва) на лісогосподарський факультет. У 2002 році закінчив навчання за спеціальністю "Лісове господарство" і отримав диплом бакалавра лісового господарства з відзнакою та здобув кваліфікацію бакалавра лісового господарства, в 2003 році отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю "Лісове господарство" та здобув кваліфікацію інженера лісового господарства. У 2003 році вступив до магістратури ХНАУ імені В.В. Докучаєва. У 2004 році закінчив магістратуру й отримав диплом магістра лісового господарства з відзнакою за спеціальністю "Лісове господарство".

У серпні 2004 року був прийнятий на посаду провідного інженера з лісозаготівлі в ДП «Куп’янське ЛГ». В листопаді 2004 року був звільнений з  цієї посади у зв’язку із вступом до аспірантури. У листопаді 2007 року закінчив аспірантуру та був прийнятий на посаду асистента кафедри лісівництва ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

З 2008 року працював асистентом на кафедрі лісоуправління та лісоексплуатації ХНАУ імені В.В, Докучаєва. У 2015 році переведений на посаду викладача, у 2016 – на посаду старшого викладача.

30 березня 2018 року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.03.02. «Лісовпорядкування та лісова таксація» на тему «Особливості формування та хід росту вільхових насаджень Лівобережного Лісостепу України».

З вересня 2018 року доцент кафедри лісоуправління, лісоексплуатації та безпеки життєдіяльності.

 

Одружений, має доньку Бугайову Вікторію Сергіївну 2014 року народження.Оновлено: 14-11-2018, 08:48 / Переглядів: 2 409
 

Авторизація