Булах Олександр Олексійович

БУЛАХ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

E-mail: bulacholeksandr@gmail.com

Народився 24.08.1962 р. У 1984 р. закінчив Харківський сільськогосподарський інститут ім. В. В. Докучаєва і вступив до аспірантури ХСГІ.

З 1984 р. працює на кафедрі генетики, селекції та насінництва.

Відповідальний за роботу кураторів академічних груп на кафедрі.

Виконавець завдання наукової роботи «Встановити мінливість асоціативної азотфіксації у ярої пшениці методом інокуляції при різних дозах мінерального живлення».

Починаючи з 2013 р., опублікував близько п’яти наукових праць, у тому числі статті.

Публікації за  останній період:

Статті:

  1. Булах О.О. Потенційна продуктивність пшениці ярої при сумісному використанні діазофіту і різних доз мінерального живлення // Вісник ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». Вип. 2. Харків, 2015. С.196–198.
  2. Булах О.О. Динаміка накопичення сухої маси рослин пшениці ярої та її продуктивність при сумісному використанні інокуляції Діазофітом і різних доз мінерального азотного живлення // Вісник ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». Вип. 2. Харків, 2016.   С.105 – 115.

Методичні рекомендації:

  1. Лісова селекція: програма навчальної практики для студентів факультету лісового господарства спеціальності 6.090205 «Лісове господарство» / Укладачі: О. Ю. Леонов, О.О. Булах, С. В. Лиманська, О. В. Гудим / ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Харків, 2016. 12 с.


 Оновлено: 12-11-2018, 08:54 / Переглядів: 707
 

Авторизація