Буряк Ю.І.

 

БУРЯК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

КАНД. С.-Г. НАУК, В.О. ДОЦЕНТА

Народився 10.01.1955 р. У 1977 р. закінчив Дніпропетровський сільськогосподарський інститут.

Завідувач лабораторії насінництва й насіннєзнавства Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. Лабораторія виконує функції дорадницького органу з питань насінництва та насіннєзнавства у регіоні. Проводить визначення посівних якостей насіння польових культур, яке вирощується в наукових підрозділах Інституту та в інших с.-г. підприємствах Харківської області. При цьому встановлюються причини погіршення його посівних якостей та видаються рекомендації щодо попередження або усунення таких явищ.

З 2015 р. працює на кафедрі генетики, селекції та насінництва.

Керівник підпрограми науково-дослідної роботи «Розробити нові ресурсозберігаючі технології вирощування польових культур в насінництві та насінництво с.-г. культур».

Починаючи з 2013 р. опублікував близько 35 наукових праць, в тому числі статті в закордонних виданнях, патенти на корисну модель.

Публікації за останній період:

Патент:

  1. Пат. на корисну модель №107576. Буряк Ю.І., Колісник Н.М., Сендецький В.М., Огурцов Ю.Є., Чернобаб О.В. Шувар І.А. Спосіб підвищення врожайності та посівних якостей насіння батьківських ліній та гібридів соняшнику. Бюл. № 11, 2016. 4 с.

Методичні рекомендації:

  1. Удосконалення передпосівної обробки насіння та захисту посівів ярих колосових культур шляхом застосування композицій з біостимуляторів, мікродобрив та пестицидів: метод. рек. / Укладачі: В.В. Кириченко, Ю.І. Буряк, Ю.Є. Огурцов, І.В. Клименко, І.І. Клименко, О.В. Чернобаб. Харків, 2017. 25 с.
  2. Удосконалення передпосівної обробки насіння та захисту посівів батьківських форм соняшнику шляхом застосування композицій з біостимуляторів росту, мікродобрив та пестицидів: метод. рек. / Укладачі: В.В. Кириченко, Ю.І. Буряк, Ю.Є. Огурцов, І.В. Клименко, І.І. Клименко, О.В. Чернобаб. Харків, 2017. 25 с.
  3. Стратегія виробництва олійної сировини в Україні до 2020 року : метод. рек. // Укладачі: В. В. Кириченко, В. П. Петренкова, та ін.; ІР ім. В.Я. Юр’єва НААН. Харків, 2016.142 с.

Стаття:

Буряк Ю. І., Огурцов Ю. Є., Клименко І. В., Чернобаб О. В. Посівні якості та врожайні властивості насіння ячменю ярого залежно від попередника і фону живлення материнських рослин та застосування регуляторів росту // Селекція і насінництво. Харків, 2017. Вип. 112.

 Оновлено: 12-11-2018, 09:02 / Переглядів: 582
 

Авторизація