Бєсєдін Микола Олександрович

     


     Бєсєдін Микола Олександрович – професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри менеджменнту організацій. Народився 10 листопада 1929 р. в с. Новоіванівка, нині Лозівський район Харківської області.

     Після отримання середньої спеціальної освіти працював агрономом колгоспу Артемівського району Донецької області. Проходив дійсну військову службу. Учасник Великої Вітчизняної війни. Після закінчення Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва в 1958 р. працював у колгоспі ім. ХТЗ Харківського району, викладачем технікуму, навчався в аспірантурі Харківського сільгоспінституту, де в 1965 р. захистив кандидатську дисертацію з удосконалення технології й організації виробництва в землеробстві.

    З 1964 р. працює у Харківському сільськогосподарському інституті (нині - аграрний університет) начальником науково-дослідного сектора, викладачем, доцентом, професором, завідувачем кафедри. Проводить широкі експерименти з використанням сформованого ним оцінно-ситуаційного підходу.

У рішенні вченої ради Тимірязєвської академії, де він захистив докторську роботу, підкреслювалося, що дисертант розробив новий самостійний напрям організаційно-управлінської науки; вперше обґрунтував концепцію експертної експрес-оцінки та аналізу ситуацій, які виникають у процесі розробки та прийняття рішень. Запропонована ним система стала істотним доповненням до арсеналу економічної науки. Її можна успішно застосовувати в різних сферах діяльності суспільства. Вона допомагає в 6-8 разів скоротити витрати часу порівняно з інструментальними замірами без шкоди для точності оцінки.

За пропозицією Бєсєдіна М.О. вперше у Харківському аграрному університеті імені В.В. Докучаєва при вивченні дисциплін з управління та менеджменту перейшли до виконання досліджень кожним студентом, підготовки наукової роботи після закінчення вивчення дисципліни.

Бєсєдін М.О. є засновником наукової школи з проблем експертної експрес-оцінки. Результати його досліджень включено до методичних вказівок, практикумів, лекцій і практичних занять з курсів «Менеджмент» та «Інноваційний менеджмент», опубліковано у спеціальних сільськогосподарських та економічних виданнях. Він органічно пов’язує наукові дослідження з навчально-методичною роботою. Науковцю належать більше 220 праць, в тому числі 40 в центральних спеціальних журналах, сім монографій, підручник , практикуми, розділи в довідниках. Його лекції, практичні заняття відрізняються змістовністю, оригінальністю, жвавістю, їх виклад здійснюється з використанням «опорних сигналів» і оцінки професійних ситуацій.

Він багато років був головою батьківської ради дошкільних та шкільних закладів, депутатом місцевої ради, заступником голови спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій, сумлінно виконував інші громадські обов’язки. Вчена рада ХНАУ ім. В.В. Докучаєва висунула кандидатуру М.О. Бєсєдіна на отримання звання «Заслужений працівник освіти України» (протокол №2 від 25 лютого 2009 р.).

Має нагороди: медалі «За трудову доблесть» (1970 р.), «Ветеран праці» (1984 р.), «50... та «60 років перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945 рр.», нагрудний знак «Вища школа». За відмінні успіхи в роботі (1989 р.), Трудова відзнака Міністерства аграрної політики України «Знак пошани» (2004 р.), Почесна грамота Міністерства освіти та науки України за багаторічну сумлінну працю (2006 р.), Диплом і стипендія імені М.І. Туган-Барановського /з економіки/ (2006 р.). Харківської обласної державної адміністрації. Прізвище М.О. Бєсєдіна внесено на Стеллу Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» учених, які зробили свій внесок в розвиток науки; в «Енциклопедію Сучасної України» (ЕСУ, т. 2, с. 545).

З ініціативи провідних науковців України та підтримки Національної академії наук України «Видавництво Логос України» (лист № 2153 від 29 червня 2011 р.) включив кандидатуру професора М.О. Бєсєдіна до видавничого проекту «Науковці України – еліта держави», який видається в 2012 р. під редакцією академіка Є.О. Патона. Всі необхідні вимоги «Видавництва Логос України» М.О. Бєсєдіним виконані.

 

Основні наукові праці Бєсєдіна М.О.

 • Совершенствовать систему оценки качественных показателей // Земледелие. - 1978. - № 1. - С. 22-24
 • Как оценить качество работ // Сахарная свекла. – 1978. - №4. – С. 25-26
 • Оценка качества обработки почвы // Зерновое хозяйство. – 1979. - №9. С. 31-32
 • Оценка качества работ на орошении // Гидротехника и мелиорация. - 1981. - № 8. - С. 56-57
 • Оцінка польових робіт // Хлібороб України. -1982. - № 5. - С. 26-27
 • Оценка управленческих решений // Вестник с.-х. науки. - 1984. - № 5. - С. 16 – 25
 • Оценка деятельности РАПО // Планирование и учет в с.-х. предприятиях. - 1985. -№ 2. - С. 38-40
 • Оценка организации подряда // Планирование и учет в с.-х. предприятиях. – 1987. - № 3. – С. 19-20
 • Экспертная экспресс-оценка деятельности арендно-подрядных коллективов // Хозрасчет в с.-х. предприятиях: Справочник.- К.: Урожай, 1990. - С. 113 – 119
 • Основы менеджмента: оценочно-ситуационный подход: Практикум. – Х.: ХГАУ, 1995. – 168 с.
 • П’ятірка виробництву – п’ятірка керівникові. // Охорона праці. - 1995. - № 5. - С. З - 5. (Передова стаття)
 • Экспертная экспресс-оценка менеджерских ситуаций // Бизнесинформ. - 1997. - № 5. - С. 52 – 56
 • Практикум по менеджменту: оценочно-ситуационный подход. – Белгород: БГСХА, 1999. – 168 с.
 • Оценочно-ситуационный подход в самостоятельной работе студентов по менеджменту // Alma mater. 1999. - № 7. – С. 26-27 (співавтор Сурков Е.)
 • Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід: Практикум. - Харків: ХДАУ, 2000. - 158 с.
 • Аграрний менеджмент: оцінно-ситуаційний підхід. Практикум. - Харків: ХНАУ. - 2002. 160 с.
 • Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант): Підручник. -К.: ЦНЛ, 2005. – 496 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки / лист № 14/18.2-858 від 17.04.2005 р.) (співавтор В.М. Нагаєв)
 • Статті в матеріалах Конгресів економістів-аграрників України з прикладом рішення з допомогою оцінно-ситуаційного підходу окремих процесів проблем, які розглядалися (К.: ННЦ ІАЕ, 2001-2008 рр.).
 • Стан і напрями  вдосконалення функціонування дослідного господарства „Кутузівка”: оцінно-ситуаційний аналіз: монографія // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Харків,  2011. – 194 с.
 • . Кластерна організація та управління агропромисловим виробництвом // Економіка АПК.- №6, 2011. - 9-14с.
 • Інноваційний менеджмент: оцінно-ситуаційний аналіз: практикум // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Харків,  2011. – 142 с.

Професор Бєсєдін М.О. завжди в пошуку. Його хобі: пише вірші, щорічно читає їх у привітаннях студентам, регулярно слідкує за новими виданнями, що поступають до бібліотеки, і популяризує їх серед співробітників.

 

Громадські доручення: член Конгресу вчених економістів-аграрників України, експертних комісій, вчених рад університету; заступник головного редактора наукового збірника Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва «Вісник ХНАУ».Оновлено: 2-03-2012, 15:11 / Переглядів: 1 138
 

Авторизація