Чаговець Олена Володимирівна

 

кандидат економічних наук, старший викладач

 

   У 2003 р. з відзнакою закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Облік і аудит» і здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку і фінансів; у 2016 р. закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Інститут післядипломної освіти за спеціальністю «Газонафтопроводи і газонафтосховища» та здобула кваліфікацію інженер-механік.

   У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-економічні засади диверсифікації господарської діяльності сільськогосподарських підприємств» і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

  Напрямки наукових досліджень: організаційно-економічні засади диверсифікації господарської діяльності,  теоретико-методичні та практичні засади організації соціального страхування населення.

  Опублікувала більше 20 наукових праць, є співавтором колективної монографії.

 

Наукові праці:

 1. Чаговець О. В. Диверсифікація: суть, види, методи та мотиви здійснення // Аграрна політика та аграрна економіка: теоретико-прикладні аспекти: [монографія] / [Г. П. Пасемко, С. В. Шевченко, О. В. Чаговець та ін.]; за заг. ред. д. держ. упр., проф. Г. П. Пасемко. – Х., «Міськдрук»: ХНАУ, 2013. – С. 180-197;
 2. Чаговець О. В. Теоретичні засади диверсифікації підприємств / О. В. Чаговець // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 2 (5) – Т. 1. – Полтава: ПДАА., 2012. – С.314-319;
 3. Чаговець О. В. Особливості вертикальної диверсифікації в сільському господарстві / О. В. Чаговець // Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва: Серія «Економічні науки». № 8. – Харків: ХНАУ ім. В. В. Докучаева, 2013. –
  С. 276-283;
 4. Чаговець О. В. Основні мотиви та цілі диверсифікації в сільському господарстві / О. В. Чаговець // Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва: Серія «Економічні науки». № 11. – Харків: ХНАУ ім. В. В. Докучаева, 2013. –   С. 290-295;
 5. Чаговець О. В. Особливості горизонтальної диверсифікації сільськогосподарських підприємств (на прикладі Харківської області) / О. В. Чаговець // Вісник ЖНАЕУ. № 1-2 (37). – Т. 2. – Житомир: ЖНАЕУ, 2013. – С. 118-125;
 6. Чаговець О. В. Механізм визначення можливих варіантів диверсифікації сільськогосподарських підприємств / О. В. Чаговець // Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва: Серія «Економічні науки». № 6. – Харків: ХНАУ ім. В. В. Докучаева, 2014. – С. 283-290;
 7. Чаговець О. В. Підвищення конкурентної стійкості сільськогосподарських підприємств шляхом їх диверсифікації / Т. М. Лозинська, О. В. Чаговець // Вісник ПДАА. №3. – Полтава: ПДАА., 2014. – С. 106-110; 
 8. Чаговец Е В. Обоснование горизонтальной диверсификации предприятия путем усовершенствования его ассортиментно-продовольственной структуры / Е. В. Чаговец // Молодой ученый. – №15 (74). – Казань: Молодой ученый, 2014. – С. 213-217; 
 9. Чаговец Е. В. Основные подходы к определению методики расчета эффективности деятельности диверсифицированного аграрного предприятия / Е. В. Чаговец // Сборник материалов Международной научно-практической конференции [Образование XXI века – основа формирования интеллектуального капитала нации]. – Йошкар-Ола: Коллоквиум. – 2013. – С. 59-63; 
 10. Пасемко Г.П., Чаговець О.В., Несен А.В.Основні види, особливості та цілі диверсифікації сільськогосподарських підприємств /Управління соціально-економічним розвитком в умовах змін : монографія / [за заг. ред. д. держ. упр., професора Т.М. Лозинської]; Полтавська державна аграрна академія. – Полтава : ФОП Гаража М.Ф., ТОВ Сімон, 2017. – С. 96-112.


Оновлено: 5-03-2019, 10:27 / Переглядів: 746
 

Авторизація