Червоний Микола Володимирович

  • старший викладач;
  • напрям наукової роботи – еколого-економічна оптимізація використання земель в сільськогосподарських підприємствах.

Наукові праці

 

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки:

  1. Оптимізація використання і охорони земель: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт на тему "Оптимізація використання і охорони сільськогосподарських угідь" / М.В. Червоний, М.М. Миргород. –Х.: ХНАУ, 2011. – 48 с.
  2. Землевпорядне проектування. Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунування сівозмін та впорядкування угідь: метод. рекомендації до виконання лаб.-практ. завдань на тему: “Упорядкування території кормових угідь” / уклад.: О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, М.В. Червоний. – X.: ХНАУ, 2013.  36 c.
  1. Геодезичні роботи при землеустрої: робочий зошит для виконання розрахунково-графічних робіт /уклад.: О.Я. Петренко, М.В. Червоний, В.Б. Балакірський: –Х.: ХНАУ, 2014. – 31 с.
  2. Підвищення кваліфікації фахівців землевпорядного спрямування у навчальних закладах (підрозділах) післядипломної освіти.- Орієнтовна професійна програма. – Київ.- Агроосвіта, 2014.-24с.
  3. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геодезичні роботи при землеустрої» О.Я. Петренко, М.В. Червоний - Х.: ХНАУ, 2016. - 31 с.

 Оновлено: Учора, 13:11 / Переглядів: 1 424
 

Авторизація