Червоний Микола Володимирович


  • старший викладач;
  • напрям наукової роботи – еколого-економічна оптимізація використання земель в сільськогосподарських підприємствах.

Наукові праці

 

1. Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки:

 

1. Оптимізація використання і охорони земель: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт на тему "Оптимізація використання і охорони сільськогосподарських угідь" / М.В. Червоний, М.М. Миргород. –Х.: ХНАУ, 2011. – 48 с.

2.Землевпорядне проектування. Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунування сівозмін та впорядкування угідь: метод. рекомендації до виконання лаб.-практ. завдань на тему: “Упорядкування території кормових угідь” / уклад.: О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, М.В. Червоний. – X.: ХНАУ, 2013. 36 c.

3. Геодезичні роботи при землеустрої: робочий зошит для виконання розрахунково-графічних робіт /уклад.: О.Я. Петренко, М.В. Червоний, В.Б. Балакірський: –Х.: ХНАУ, 2014. – 31 с.

 Оновлено: 28-11-2013, 11:50 / Переглядів: 1 309
 

Авторизація