Чигрин Ольга Василівна

 

   E-mail: Chigrinolga@ukr.net або ChigrinolgaV@gmail.com

   Ідентифікатори науковця:

   Google Scholar (Чигрин О.В.)

 • кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор університету;
 • член навчально-методичної комісії агрономічного факультету, заступник завідуючого кафедри рослинництва з методичної роботи; куратор студентської групи;
 • викладає основні навчальні дисципліни (рослинництво, стандартизація і сертифікація насіння, насіннєзнавство, міжнародні правила тестування насіння, технологія виробництва продукції рослинництва);
 • стаж педагогічної діяльності у Харківському національному аграрному університеті складає 41 рік;
 • нагороджена відзнакою Міністерства аграрної політики “Відмінник аграрної освіти та науки“ ІІІ ступеня (2008 р.), “Відмінник аграрної освіти та науки“ ІІ ступеня (2009 р.), Грамотою Міністерства освіти і науки України (2006 р.);
 • тема кандидатської дисертації “Урожайність і якість зерна озимої пшениці залежно від попередників, строків сівби і норм висіву в умовах Лівобережного Лісостепу України“;
 • напрям наукової роботи – удосконалення ресурсоощадних, екологічно безпечних технологій вирощування пшениці ярої і нішевих олійних культур (гірчиця біла, льон олійний).

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографія:

 • Управління продуктивністю посівів пшениці твердої ярої в Лівобережному та Північному Лісостепу України [кол. монографія] / А.О. Рожков, В.К. Пузік, Л.М. Пузік., С.М. Каленська, Т.В. Антал, О.В. Чигрин – Харків: Майдан. – 2015. – 434 с.

 

Навчальний посібник:

 • Глобальні проблеми в агрономії: навчальний посібник / А.О. Рожков, М.А. Бобро,  В.В. Волощенко, О.В. Чигрин – Харків: Тім Пабліш Груп. – 2017. – 250 с.

 

Методичні рекомендації:

 1. Вирощування олійних культур родини Капустяних в господарствах Харківської області: Рекомендації / І.М. Войтов, Д.В. Кодацький, М.А. Бобро, О.В.Чигрин та ін. – Харків. – 2006. – 29 с.
 2. Наскрізна програма навчальних, виробничих, преддипломних практик і методичні вказівки до їх проведення. Для студентів напряму підготовки “Облік і аудит” / І.М. Сафронська, М.Ф. Огійчук, В.В. Мирось, О.В. Чигрин, А.М. Свиридов, Є.М.  Огурцов. – Харків: ХНАУ.  – 2010. – 94 с.
 3. Рослинництво. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7.130102 – “Агрономія” / М.А. Бобро, Є.М. Огурцов, В.Я. Бухало, О.В. Чигрин. – Харків: ХНАУ. –   – 15 с.
 4. Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма курсу за вимогами кредитно-модульної системи навчання для студентів факультету “Облік і фінанси” спеціальності “Облік і аудит” / А.М.Свиридов, С.О. Дьяконов, В.І. Філон, О.В. Чигрин, В.Г. Міхєєв, О.Ю. Чекар. – Харків: ХНАУ. – 2012.– 48 с.
 5. Технологія виробництва продукції рослинництва Методичні вказівки до виконання курсового проекту(з елементами науково-дослідної роботи) для студентів факультету «Облік і фінанси» спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». / А.М. Свиридов, О.В. Чигрин, В.Г. Міхєєв – Харків: ХНАУ. – 2012.– 32 с.
 6. Рослинництво. Програма і завдання для літньої навчальної практики студентами агрономічного факультету за спеціальністю 6.130102 – “Агрономія”. / Є.М. Огурцов, О.В. Чигрин, С.І. Попов, В.Г. Міхєєв, Л.А. Свиридова.– Харків: ХНАУ. – 2012. – 26 с. 
 7. Кормовиробництво. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів агрономічного факультету за спеціальністю 7.130102 “Агрономія”. / Є.М. Огурцов, О.В. Чигрин, С.І.  Попов, В.Г. Міхєєв, Л.А. Свиридова – Харків: ХНАУ. – 2012. – 24 с.
 8. Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні рекомендації до навчальної практики студентів першого курсу факультету “Облік і фінанси” з напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” на базі ННВЦ “Дослідне поле” ХНАУ / Є.М. Огурцов, А.О. Рожков, О.В. Чигрин, А.М. Ніколаєнко, Л.А. Свиридова, Г.О. Куцегуб, В.Г. Михєєв. – Харків: ХНАУ. – 2013. – 21 с.
 9.  Насіннєвий контроль з основами стандартизації. Тестові завдання для самостійної роботи студентів агрономічного факультету за спеціальністю 7.09010101 - Агрономія зі спеціалізацією Насіннєзнавство / О.В. Чигрин. – Харків: ХНАУ. – 2014. – 51 с. 
 10. Орієнтовна професійна програма підвищення кваліфікації для спеціалістів державного контролю якості насіння та садивного матеріалу в сфері насінництва / А.О. Рожков, О.В. Чигрин, С.І. Попов, та ін. – Київ: Аграрна освіта, 2015. – 22 с. 
 11. Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма та методичні рекомендації до проведення навчальної практики для студентів факультету обліку і фінансів напрямів підготовки 071 “Облік і оподаткування” і 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” на базі ННВЦ “Дослідне поле” ХНАУ / Є.М. Огурцов, Л.М. Поташова, В.Г.  Михєєв, Л.А. Свиридова. – Харків: ХНАУ. – 2016. – 19 с.
 12. Рослинництво. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 201 Агрономія / Г.І. Сухова, О.В. Чигрин, О.В. Гепенко – Харків: ХНАУ. –  – 45 с.
 13. “Технологія виробництва продукції рослинництва”. Рослинництво. Методичні рекомендації і тестові завдання до проведення лабораторно-практичних занять і самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня навчання спеціальностей 051 «Економіка». 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Л.М. Поташова, О.В. Чигрин. – Харків: ХНАУ. – 2017. – 43 с.  
 14. Насіннєзнавство. Робочий зошит до практичних занять для здобувачів ОС “бакалавр“ агрономічного факультету за спеціальністю 201 “Агрономія” / О.В. Чигрин, В.Г. Михєєв, І.О. Дерев’янко. – Харків: ХНАУ. –  – 56 с.
 15. Міжнародні правила з тестування насіння. Програма курсу для самостійної роботи здобувачів ОС «Магістр» зі спеціальності 201 «Агрономія» за освітньо-професійною програмою «Насінництво і насіннєзнавство» / О.В. Чигрин. –  Харків: ХНАУ. –  – 21 с. 
 16. Стандартизація та сертифікація насіння. Програма курсу і завдання для самостійної роботи здобувачів ОС “Магістр” зі спеціальності 201 “Агрономія” за освітньо-професійною програмою “Насінництво і насіннєзнавство” / О.В. Чигрин. – Харків: ХНАУ. –  – 20 с.
 17.    Стандартизація та сертифікація насіння. Тестові завдання для самостійної роботи здобувачів ОС “Магістр” зі спеціальності 201 “Агрономія” за освітньо-професійною програмою “Насінництво і насіннєзнавство” / О.В. Чигрин. –  Харків: ХНАУ. –  – 28 с. 
 18. Міжнародні правила з тестування насіння. Тестові завдання для самостійної роботи здобувачів ОС “Магістр” зі спеціальності 201 “Агрономія” за освітньо-професійною програмою “Насінництво і насіннєзнавство” / О.В. Чигрин. – Харків: ХНАУ. –  – 48 с.  
 19. Насіннєзнавство. Тестові завдання для самостійної роботи здобувачів ОС “Магістр“ агрономічного факультету за спеціальністю 201 - Агрономія (Насінництво та насіннєзнавство”) / О.В. Чигрин, В.А. Лісничий, В.Г. Михєєв. – Харків: ХНАУ. – 2018. – 71 с.
 20. Технологія виробництва продукції рослинництва Тестові завдання для самостійної роботи студентів факультету обліку і фінансів за напрямом підготовки 071 Облік і оподаткування” і 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” / А.М. Свиридов, О.В. Чигрин, Л.М. Поташова, В.Г. Міхєєв, С.О. Дьяконов. – Харків: ХНАУ. – – 54 с.
 21. Рослинництво. Робочий зошит до лабораторно-практичних занять для здобувачів ОС “бакалавр“ агрономічного факультету за спеціальністю  201 “Агрономія” / Г.І. Сухова, О.В. Чигрин. – Харків: ХНАУ. –  – 104 с.
 22. Рослинництво. Робочий зошит до семінарських занять для здобувачів ОС “бакалавр“ агрономічного факультету за спеціальністю  201 “Агрономія” / В.Я. Бухало, Г.І. Сухова,  О.В. Чигрин. – Харків: ХНАУ. – 2019. – 51 с.

 

Статті:

 1. Чигрин О.В. Урожайність соняшнику залежно від застосування препарату Піктор / О.В. Чигрин, О.В. Фендрикова // Вісник ХНАУ. Сер. „Росинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання”. – Харків, 2019. – № 1. – С. 89–98.
 2. Рожков А. О. Урожайність і посівні якості гірчиці білої залежно від обробки насіння фізіологічно активними препаратами / А.О. Рожков, О.В. Чигрин, Ю.В. Воропай  // Селекція і насінництво. – Харків, 2018. –  Вип. 113. – С. 208– 215.
 3. Чигрин О.В. Формування продуктивності соняшнику залежно від способу сівби у СТОВ «Гусарівське» Балаклійського району Харківської області / О.В.Чигрин, Н.Е. Лабинцева // Вісник ХНАУ. Сер. „Росинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання”. – Харків, 2018. –№ 2. – С. 144-154.
 4. Чигрин О.В. Формування продуктивності пшениці озимої залежно від попередників в ТОВ “Аграрний дім імені Горького” Сахновщинського району Харківської області / О.В.Чигрин, В.Г. Михєєв, В.В. Підгорна // Вісник ХНАУ.  Сер. «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». – Харків, 2017. – № 2. – С. 101–111.
 5. Рожков А.О. Урожайність зерна пшениці твердої ярої залежно від обробки насіння та позакореневих підживлень біопрепаратами / А.О.Рожков, О.В. Чигрин  // Вісник ХНАУ. Сер. «Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво».  – Харків, 2015. – № 2. – С. 130–139.  
 6. Чигрин О.В. Посівні якості і урожайність гірчиці білої (Sinapis alba L.) залежно від строків передпосівної стимуляції насіння / О.В. Чигрин, Плахута А.С. // Вісник ХНАУ. Сер. «Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво». – Харків, 2013. – №  – С. 333–338.  
 7. Чигрин О.В. Вплив фізіологічно активних препаратів на формування елементів продуктивності гірчиці білої (Sinapis alba L) / О.В. Чигрин, М.А Бобро, М.М. Рагуліна, А.В. Пивовар // Вісник ХНАУ. Сер. «Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво» – Харків, 2012. – №1. – С. 19–27. 
 8. Чигрин О.В. Формування елементів продуктивності ярої пшениці залежно від застосування ЕМ-препаратів / О.В. Чигрин, В.Б. Москальов // Вісник ХНАУ. Сер. «Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво». – Харків, 2010. – № 9. – С. 135–141.
 9. Чигрин О.В. Формування елементів продуктивності гірчиці білої залежно від передпосівної обробки насіння / О.В. Чигрин // Вісник ХНАУ. Сер. «Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво». – Харків, 2009. – № 7. – С. 105–111. 
 10. Чигрин О.В. Урожайність ярої пшениці залежно від застосування біопрепарату Байкал ЕМ-1У / О.В. Чигрин // Вісник ХНАУ. Сер. «Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво». – Харків, 2008. – № 5. – С. 187–193.
 11. Чигрин О.В. Допосівна обробка насіння фізіологічно активними речовинами як спосіб підвищення продуктивності ярої пшениці / О.В. Чигрин, Ю.А. Кобзар // Вісник ХНАУ. Сер. «Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво». – Харків, 2006. – № 4. – С. 105–109.  
 12. Чигрин О.В. Урожайність гірчиці білої залежно від норми висіву / О.В. Чигрин, Ю. Іскевич // Вісник ХНАУ. Сер. «Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво». – Харків, 2002. – № 6. – С. 32–35.

 

Участь у конференціях:

 1. Пiдсумкова науково-практична конференцiя професорсько-викладацького складу i здобувачiв наукових ступенів ХНАУ від 19-20 березня 2019 р.
 2. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва», 30-31 жовтня 2019 р.
 3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва», 25-26 жовтня 2018 р.
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва» присвячена – 90-річчю від дня народження професора Наумова Г.Ф. та 80-річчю заснування кафедри генетики, селекції та насінництва, 23-24 жовтня 2017 р.
 5. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Наукові засади сучасних технологій вирощування та підвищення ефективності зберігання сільськогосподарської продукції», 27-28 жовтня 2016 р.
 6. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Інноваційні та екологічно безпечні технології виробництва і зберігання сільськогосподарської продукції», 29-30 жовтня 2015 р.
 7. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Екологічні, економічні та соціальні проблеми розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації», 4-5 листопада 2015 р.
 8. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Енерго- і ресурсоефективні технології виробництва і зберігання сільськогосподарської продукції», 30-31 жовтня 2014 р.  
 9. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Інноваційні технології підвищення ефективності виробництва і зберігання сільськогосподарської продукції», 24-25 жовтня 2013 р.
 10. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 10-13 січня 2012 р. Міжнародна науково-практична конференція присвячена 195-річчю від дня застосування ХНАУ ім. В.В. Докучаєва «Проблеми сталого розвитку агросфери», 4-6 жовтня 2011 р.
 11. У міжнародна конференція молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери», м. Харків, 2010.

 

Наукова робота:

 • 0117U004238 “Формування високопродуктивних посівів зернових бобових, технічних, біоенергетичних культур, кормових трав  і лікарських рослин”


Оновлено: 27-01-2020, 12:43 / Переглядів: 1 722
 

Авторизація