Чорна Вікторія Леонідівна

  

   Старший викладач кафедри мовних дисциплін. Закінчила факультет іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, отримавши диплом за спеціальністю «філолог, викладач англійської мови та літератури, перекладач».

   Автор 62 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 1 монографія, 2 хрестоматії. Брала участь у роботі багатьох Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних наукових конференцій та круглих столів в Україні, Польщі, Чехії, Болгарії, Канаді.

   Коло наукових інтересів – історична та фантастична проза, сучасний англомовний та український ретродетектив, методика викладання іноземних мов.

 

Список основних публікацій

Монографія

 

 1. Черная В. Л., Черный И. В. Древний Египет в современном англо-американском ретродетективе : Монография. М. : ЗАО «Мануфактура», 2008. 170 с.

 

Навчально-методичні роботи

 

 1. Чорна В. Л. (у співавторстві). Посібник з розмовної англійської мови (для бакалаврів). Х. : ХНАУ, 2008. 124 с.
 2. Чорна В. Л. (у співавторстві). Посібник з розмовної англійської мови (для магістрів). Х. : ХНАУ, 2008. 60 с.
 3. Чорна В. Л. (у співавторстві). English for agronomists in soil science: посібник для студентів-магістрантів ФАГу. Х. : ХНАУ, 2013. 105 с.
 4. Чорна В.Л. (у співавторстві). Тестові завдання з англійської мови за професійним спрямування для перевірки знань студентів агрономічного факультету (ОКР «бакалавр»). Х. : ХНАУ, 2014. 32 с.
 5. Чорна В. Л. (у співавторстві). Ділова англійська мова: посібник для студентів-магістрантів агрономічного факультету. Х. : ХНАУ, 2015. 78 с.

 

Наукові праці

 1. Черная В. Л. Художественные особенности ретродетективов Р. ван Гулика // Наукові записки ХНПУ. Серія літературознавство. Х. : ХНПУ, 2011. Вип. 2. С. 129 – 135.
 2. Чорна В. Л. Образ головної героїні у циклі романів П. Тремейна про сестру Фідельму // Materialy IX mezinarodni vedeco-practica konferece «Veda a technologie: Krok do budoucnosti - 2013». Dil. 16. Filologicke vedy. Praha: Publishing House «Education and Science», 2013.  С. 33-36.
 3. Чорна В. Л. Середньовічні містерії Маргарет Фрейзер // Наукові записки ХНПУ. Серія літературознавство. Х. : ХНПУ, 2013. Вип. 4. Ч. ІІ. С. 215 – 219.
 4. Чорна В. Л. Художні особливості ретродетективів Елізабет Ейр // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: матеріали ІІміжнародної наук. - практ. конф. Х. : ХНУВС, 2013. С. 16 – 17.
 5. Чорна В. Л. Образ брата Кадфаеля у ретродетективах Еліс Пітерс // Маterialy mezinarodni vêdecko-prakticka conference «Dny vêdy – 2014». Praha: Publishing House «Education and Science», 2014. С. 3 – 4.
 6. Чорна В. Л. (у співавторстві). Організація курсу англійської мови за професійним спрямуванням для магістрів с.-г. вишів // Матеріали VВсеукраїнської наук.-метод. конф. «Методичні та психолого-педагогічні програми викладання іноземних мов на сучасному етапі». Х.: ХНУ, 2013. С. 43 – 44.
 7. Чорна В.Л. Епоха і людина у романах Еліс Пітерс рна // Матеріали підсумкової наук. конф. проф.-викл. складу, асп. і здобувачів ХНАУ імені В. В. Докучаєва. Харків, 2014. С. 206 – 207.
 8. Чорна В.Л. Тема злочину та покарання у романі М.М. Загоскіна «Аскольдова могила» // Матеріали Круглого столу «1000-річчя від дня смерті Великого Князя Київського Володимира Святославовича». Х. : ХНУВС: ХНУРЕ, 2015. С. 10.
 9. Чорна В.Л. Українське козацтво у книзі О.П. Шишкіної «Нотатки та спогади російської мандрівниці Росією у 1845 році» // Матеріали  круглого столу «Українське козацтво в історії та культурі : до 160-річчя від дня народження Дмитра Яворницького».  Х. : ХНУВС, 2015. С. 24.
 10. Чорна В.Л. Історичні детективи Кейт Росс з епохи пізнього регентства //Materialy miedzynarodowei naukowo-practycznej conferencji  «Perspekywiczhe opracowania sa nauka i technikami – 2015». Volume 7. Psyckologia i socjologia filologiczne nauki. Przemysl : Nauka i studia, 2015. С. 76 – 77.
 11. Чорна В. Л. Роман Умберто Еко «Ім’я рози» як ретродетектив // Історичні мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів (7 – 8 квітня 2016 р., м. Харків). Х. : ФОП Бровін О.В. 2016. – С. 172 – 174.
 12. Chorna V. Latin and Greek borrowings in the English language // Materials of the scientific and practical conference of lecturers, post-graduates and students, April 6 – 7, 2016. P. 92 – 97.
 13. Чорна В.Л. Роль та функції інтертексту в циклі Владислава Івченка «Найкращий сищик Імперії» // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доповідей V Міжнародної науково-практ. конференції (м. Харків, 18 листопада 2016 р.). Х. : ХНУВС, 2016. С. 83-85.
 14. Чорна В. Л. До витоків давньоєгипетської теми у англо-американському ретродетективі другої половини ХХ століття // Лабіринти реальності : зб. наук. праць ІІІ міжнародної науково-практ. конференції. Монреаль : СРМ «ASF». 2016. С. 53-56.
 15. Чорна В. Л. Інтертекст у творах Владислава Івченка з циклу про «Найкращого сищика імперії» /В.Л. Чорна // Scientific Journal Virtus. 2017 № 12. С. 193 – 195.
 16. Чорна В. Л. Художні особливості повісті В. Івченка «Загадкове викрадення «Зірки Сходу» та уславлений гість із Англії» // Матеріали підсумкової наук. конф. проф.-викл. складу, асп. і здобувачів ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Х. : ХНАУ, 2017. С. 200 – 201.
 17. Чорна В. Л. Трагедія особистості як відбиття трагедії нації у ретродетективах Андрія Кокотюхи // Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 квітня 2018 р.). Харків : ФОП Бровін О. В., 2018. С. 101-102.
 18. Чорна В. Л. Використання сучасного англомовного ретродетективу в самостійній роботі студентів при вивченні іноземної мови // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (19-20 квітня 2018 року). Харків : Видавництво НФаУ, 2018. С. 263-265.
 19. Чорна В. Л. Жанровые особенности романа А.Чернецова и В.Лещенко «След "Семи Звезд"» // Scientific Journal Virtus. 2018. № 21. С. 229 – 231.


Оновлено: 21-09-2018, 12:10 / Переглядів: 1 187
 

Авторизація