Матеріали читань з нагоди дня народження Б.Ф. Остапенка

   На факультеті лісового господарства 14 березня 2014 року відбулися ІІ Остапенківські читання з нагоди дня народження видатного вченого України професора Б.Ф. Остапенка. Борис Федорович був ідеологом і організатором масштабних досліджень з лісової типології. Він створив потужну наукову школу, залишив численні наукові праці, які на цей час потребують дальшого вивчення, розвитку та упровадження в практику ведення лісового господарства.

   Читання відкрив ректор ХНАУ імені В.В. Докучаєва доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України Володимир Кузьмич.

   У читаннях взяло участь близько 70 наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів України. До збірки публікацій увійшли доповіді науковців Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва, Національного лісотехнічного університету України, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Житомирського національного агроекологічного університету, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Луганського національного аграрного університету, Уманського національного університету садівництва, Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет», Одеського національного університету, Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького і його науково-дослідних станцій і філіалів: Степового ім. В.М. Виноградова філіалу УкрНДІЛГА, ДП «Новгород-Сіверської лісової науково-дослідної станції», Краснотростянецької лісової науково-дослідної станції, Національного природного парку “Тузловські лимани”, Великоанадольського лісового коледжу.

   Тематика секційних засідань конференції охопила такі напрями лісової типології: сучасний стан і перспективи розвитку лісової типології; ведення лісового господарства на типологічних засадах; специфіка різних наукових шкіл лісової типології; лісівнича освіта і наука: соціально-історичний аспект; використання здобутків лісової типології у захисті лісу (облік шкідливих організмів, прогнозування їхнього поширення й розвитку, захист лісу); лісові культури, фітомеліорація та захисне лісорозведення; екологія довкілля і природно-заповідна справа; економіка та менеджмент у лісовому господарстві; лісова таксація і застосування ГІС-технологій; природне відновлення лісів: проблеми і перспективи; озеленення і ландшафтний дизайн на типологічній основі; правове забезпечення лісівничої діяльності: аграрне право, екологічне право, земельне право, правова охорона лісів; аспекти виховання студентів лісівників; лісова селекція та генетика.

   На секційних засіданнях читань було представлено чимало доповідей науковців Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва та Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького.

   До початку читань кафедра лісівництва підготувала збірку матеріалів «Лісова типологія: наукові, виробничі, навчальні аспекти розвитку» та два навчальних видання: «Основы лесной типологии» (сост.: А.Н. Салтыков, С.И. Познякова (канд. с.-х. наук, доценты), И.Н. Микулина (канд. с.-х. наук, старш. преподаватель), Ю.Н. Поташев (канд. с.-х. наук, доц.), С.В. Влащенко (канд. биол. наук) і «Основоположники харьковской школы лесной типологии» Д.В. Воробьев, Б.Ф. Остапенко (авторы: А.Н. Салтыков, С.И. Познякова (канд. с.-х. наук, доценты)).

   За результатами читань було ухвалено такі рішення:

  1. Роботу секцій «Лісова типологія та ведення лісового господарства» і «Екологія, захист лісу та озеленення» з нагоди дня народження Бориса Федоровича Остапенка визнати проведеною на належному рівні.
  2. Продовжити проведення щорічних Остапенківських читань та поглибити типологічні дослідження.
  3. Звернутися з пропозицією до вченої ради ХНАУ про присвоєння кафедрі лісівництва ім’я проф. Б.Ф. Остапенка.
  4. За результатами читань кращі доповіді рекомендувати до друку у фахових виданнях ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.
  5. Кафедра лісівництва.
[spoiler=ЛІСОВА ТИПОЛОГІЯ: НАУКОВІ, ВИРОБНИЧІ, НАВЧАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ: матеріали читань з нагоди дня народження Б.Ф. Остапенка. – Х.: ХНАУ, 2014. – 138 с.]
:  zbirnik_lisova_tipologia.pdf (завант.: 61)
Переглянути онлайн:  zbirnik_lisova_tipologia.pdf
[5-05-2014, 10:46]
[/spoiler]


Оновлено: 5-05-2014, 10:53 / Переглядів: 1 309
 

Авторизація