Цигікал Петро Федорович


 
  • кандидат економічних наук, доцент;
  • тема кандидатської дисертації  – “Трансформація земельних відносин і стратегія розвитку сільськогосподарських підприємств”;
  • напрям наукової роботи – організаційно-економічне забезпечення стабілізації сільськогосподарського землекористування.

1. Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки

1. Управління проектами. навч. посібник / за ред. О.В. Ульянченка, П.Ф. Цигікала. – Х.: ХНАУ, 2010. – 522 с.

2. Управління проектами: програма навчальної дисципліни. / розроб.: Ульянченко О.В., Цигікал П.Ф. та ін. – К.: Аграрна освіта, 2010. –18 с.

3. Землевпорядне проектування. Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь: тестові завдання для заміру залишкових знань студентів / уклад.: О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, Л.М. Макеєва, Т.О. Степаненко. – X.: ХНАУ, 2013. –80 с.

4. Землевпорядне проектування: Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунування сівозмін та впорядкування угідь. Організація угідь: методичні рекомендації / уклад.: О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, Т.О. Сте­паненко. – X.: ХНАУ, 2013. – 40 с.

5. Землевпорядне проектування. Проект землеустрою що забезпечує еколого-економічне обґрунування сівозмін та впорядкування угідь. Упорядкування кормових угідь / уклад.: О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, М.В. Червоний. – X.: ХНАУ, 2013. – 36 c.

2. Статті

1. Цигікал П.Ф. Необхідність розробки та зміст проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь / Петренко О.Я., Цигікал П.Ф. Вісник ХНАУ Сер. “Економіка АПК і природокористування”. –Х., 2010. №8,

2. Цигікал П.Ф. Еколого-ландшафтний підхід до вирішення питань землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь / О.Я. Петренко, М.І. Бідило, П.Ф. Цигікал. –Вісник ХНАУ Сер. “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво”. 2011. – №6. – С. 195–201.

3. Цигікал П.Ф. Модель економіко-екологічної оптимізації сільськогоспо­дарського землекористування / Цигікал П.Ф., Федоренко І.П. // Вісник ХНАУ. Сер. “Економіка АПК і природокористування”. – 2011. – №5 –С. 177–185.

4. Цигікал П.Ф. Модель стратегічного управління землекористуванням сільськогосподарських підприємств / П.Ф. Цигікал // Вісник ХНАУ/ Сер. “Технічні науки, сільськогосподарські науки, економічні науки”. – 2012. – №12/ –С. 177–185.

5. Цигікал П.Ф. Трансформація земельних відносин та тенденції розвитку ринко­вого землекористування / П.Ф. Цигікал // Вісник ХНАУ. Сер. “Технічні науки, сільськогосподарські науки, еконо­мічні науки” –. 2013. –№ 5. – С. 160–166.Оновлено: 28-11-2013, 11:56 / Переглядів: 1 731
 

Авторизація