Куцегуб Геннадій Олександрович

 

   E-mail: kga77@ukr.net або kugeal@gmail.com

   Ідентифікатори науковця:

   Google Scholar (Куцегуб Г.О.)


 • асистент ;
 • тема кандидатської дисертації: «Вплив елементів технології вирощування на врожайність ріпаку ярого в умовах Східного Лісостепу України»;
 • заступник декана агрономічного факультету;
 • напрям наукової роботи – удосконалення  технології вирощування нуту;

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки:

 1. Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні рекомендації до навчальної практики студентів першого курсу факультету “Облік і фінанси” з напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” на базі ННВЦ “Дослідне поле” ХНАУ / Є.М. Огурцов, А.О. Рожков, О.В. Чигрин, А.М. Ніколаєнко; Л.А. Свиридова; Г.О. Куцегуб, В.Г. Міхєєв. За ред. М.А. Бобро. – Х.: ХНАУ, 2013. – 21 с.

Статті:

 1. Куцегуб Г.О. Ефективність хімічного захисту ріпака ярого від шкідників / Г.О. Куцегуб // Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2010. – № 7. – С. 163-167.
 2. Куцегуб Г.О. Вплив елементів технології вирощування на продуктивність ріпака ярого та озимого / Г.О. Куцегуб // Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2010. – № 2 (1). – С. 39-42.
 3. Куцегуб Г.О. Оптимальні способи сівби  та норма висіву насіння при вирощуванні ріпаку ярого у Лісостепу України / Г.О. Куцегуб // Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2012. – № 12. – С. 131-137.
 4. Куцегуб Г.О. Ефективність застосування інсектициду БІ 58 новий на посівах ріпака ярого у Лісостепу України / Г.О. Куцегуб // Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2012. – № 2. – С. 296-301.
 5. Куцегуб Г.О.  Позакореневе підживлення ріпаку ярого / Г.О. Куцегуб // Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Зб. наук. пр. – Вип. 18. – Київ, 2013. – С. 66-68.

Патенти:

 

Участь у конференціях:

 1. Міжнародна науково-практична конференція. Проблеми сталого розвитку  агросфери, присвяченій 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В.В.  Докучаєва, 4-6 жовтня 2011 р.
 2. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, 10-13 січня 2012 р.
 3. Підсумкова наукова конференція професорсько–викладацького складу, аспірантів і здобувачів Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, 22-25 січня 2013 р.
 4. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів, 24–25 жовтня 2013 р.

Керівництво дипломними роботами:

 

Наукова тема:

06.01.09 Енергоощадні елементи технології вирощування ріпаку ярого у Лівобережному Лісостепу України Оновлено: 21-09-2015, 13:37 / Переглядів: 1 796
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок