Cвіщова Яна Олександрівна

Науковий профіль

ORCID ID

 https://orcid.org/0000-0002-5358-8624

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216623026

Web of Science ResearcherID

https://publons.com/dashboard/summary/

GoogleScholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ibIxUHMAAAAJ

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Ana_Svisova

Науковці України

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0103301

  

Посада: завідувач кафедри.

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.

Вчене звання: доцент.

Освіта: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 1999 р.

 

Навчальні курси:

ОС «Молодший бакалавр» - «Хімія»;

ОС «Бакалавр» - «Хімія», «Неорганічна та аналітична хімія», «Експериментальні основи хімічних методів аналізу», «Аналітична хімія».

 

Найбільш вагомі наукові публікації:

Статті у виданнях, індексованих у науковометричних базах даних

Scopus / Web of Science Core Collection

 1. Korovnikova N., Oliinik V., Dubyna O., Svishchova Ya. Chemical cellulose-based fibers of decreased flammability. Easten-Europen Journal of enterprise technoiogies. 5/6 (107). 2020. Р. 33-39.
 2. Construction of the algorithm for assessing the environmental safety of galvanic sludges / Datsenko V., Khimenko N., Egorova L., Svishchova Y., Dubyna O., Budvytska O., Lyubymova N., Pasternak V., Pusik L. Easten-Europen Journal of enterprise technoiogies. V. 6 , 2019. Р. 42-48.
 3. 3. Shapovalov S.A., Svishchova Ya.A. Heterogeneous associates of cationic cyanine dye with organic multiplay charged anions. French-Ukrainian Journal of Chemistry. Vol.6. No. 1, P. 21-30. (CAS (A division of American chemical society), Crosref, Web of science, Emerging sources citation index, DOAJ (Directory of open access journals), Open academic journals index, Cite factor, SCIPIO).
 4. 4. Svishchova Ya.A., Shapovalov S.A. Analysis of the Possibility of Using Azodyes to Estimation of the Cadmium and Lead Content in Agricultural Soils. International Journal of Ecological Science and Environmental Engineering. 2018, Vol.5. 1. P. 28-33. (WorldCat, AcademicKey, PBN, DRJI, Research Bible, MIAR).

 

Статті в наукових фахових виданнях України

 1. Можливості відновлення інформації з пошкоджених архівних кадастрових документів. О.М. Дубина, І.І. Надточій, Свіщова Я.О., О.О. Тімров, В.П. Ткаченко. Альманах науки : наук. журн. 2020. № 9 (42), С. 41−45.
 2. Дегтярьов В.В., Козлова О.І., Свіщова Я.О. Гумусовий стан та азотний потенціал лучно-чорноземних грунтів правобережжя України за різних систем удобрення. Вісн. ХНАУ. Серія «Ґрунтознавство». 2016. № 2. С. 213−
 3. Свіщова Я.О., Шаповалов С.А. Різнорідна асоціація катіонних барвників з гумусовими кислотами у водних розчинах. Вісн. ХНУ. Серія  «Хімія». 2014. Вип. 23(46), № 1123. С. 47−53.
 4. Свіщова Я.О., Будвицька О.М. Установлення адсорбційної здатності різних типів ґрунтів до катіону мангану. Вісн. ХНАУ. Серія «Ґрунтознавство». № 1. С. 249−252.
 5. Шаповалов С.А., Свіщова Я.О. Взаимодействие анионов ксиленолового оранжевого с катионом пинацианола в водном растворе. Вісн. ХНУ. Серія «Хімія». 2012. Вип. 21(44). № 1026. С. 9−11.
 6. Шаповалов С.А., Свіщова Я.О. Разнородная ассоциация анионов ализаринового красного С в водном растворе. Изв. Вузов. Химия и химич. Технология. 2011. Т. 54. № 10. С. 35−40.
 7. Свіщова Я.О., Васюков О.Є., Лугова Г.А., Шекера С.Ю. Визначення хімічних критеріїв для оцінки антропогенного навантаження на ґрунти. Вісн. ХНАУ. Серія «Ґрунтознавство». 2011. № 1. С. 229−232.
 8. Свіщова Я.О., Панченко В.Г., Дубина О.М., Будвицька О.М. Использование ион-молекулярного взаимодействия для анализа содержания однозарядных ионов в почве. Вісн. ХНАУ. Серія. Ґрунтознавство. 2014. № 2.  С. 122−128.
 9. Шаповалов С.А., Свіщова Я.О. Особенности ассоциации катионных форм пинацианола с противоионами в водном растворе. Вісн. ХНУ. Серія «Хімія». 2000. №477. С. 112−116.
 10. Шаповалов С.А., Свіщова Я.О. Влияние катионных поверхностно-активных веществ на разнородную ассоциацию пинацианола с органическими противоионами. Ж. прикл. химии. 2002. т.75. № 3. С. 463−467.
 11. Ларін В.І., Шаповалов С.А., Свіщова Я.О. Разнородная ассоциация пинацианола в волдных растворах и влияние на нее ионогенных поверхностно-активных веществ. Изв. Вузов. Химия и химич. технология. 2002. т.45. № 4. С. 37−42.
 12. Ларін В.І., Шаповалов С.А., Свіщова Я.О. Ассоциация пинацианола с анионами сульфофталеиновых и оксиксантеновых красителей в водных растворах. Укр. химич. журнал. 2002. т.68. № 4. С. 107-110.

 

Найбільш вагомі навчально-методичні видання:

 1. Свіщова Я.О., Дубина О.М., Хименко Н.Л. Хімія: посібник для здобувачів галузей знань 20 «Аграрні науки і продовольство» та 10 «Природничі науки» (спец. 103 «Науки про Землю). Харків: ХНАУ, 2020. 302 с.
 2. Свіщова Я.О., Дубина О.М., Хименко Н.Л. Хімія: лабораторний практикум для студентів ОС «бакалавр» спец. 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство». Харків: ХНАУ, 2019. 60 с.
 3. Свіщова Я.О., Хименко Н.Л. Експериментальні основи хімічного аналізу в сільському господарстві: посібник. Харків: ХНАУ, 2018. 160 с.
 4. Дубина О.М., Свіщова Я.О., Панченко В.Г. Органічна хімія : практикум. Харків: ХНАУ, 2015. 117 с.
 5. Свіщова Я.О., Васюков О.Є, Аналітична хімія. Кількісний аналіз об’єктів довкілля. Вода : практикум. Харків: ХНАУ, 2012. 58с.
 6. Свіщова Я.О. Аналітична хімія. Кількісний аналіз: посібник ∕  Я.О. Свіщова, І.Б. Бондаренко, Н.Л. Хименко, С.А. Шаповалов. Харків: ХНАУ, 2011. 130с. (гриф Міністерства агрополітики та продовольства України).
 7. Свіщова Я.О., Бондаренко І.Б., Васюков О.Є. Хімія з основами біохімії : посібник. Харків: ХНАУ. 2011, 101с.

 

Підвищення кваліфікації та стажування

- Харківська державна зооветеринарна академія,

Наказ по ХНАУ ім. В.В. Докучаєва № 203-к від 10.03.16.

Тема підвищення кваліфікації «Хімія».

   - Training course in academic research and education entitled “Higher education strategies for technological innovation in the global context of changing social demands” held at Varna University of management, Bulgria from 10th of September 2019 to 15th of September 2019 (120 hours – 3,6 ECTS credit)

   - Certificate of attainment in modern languages.

  - English. Level B2. № 000888228 (21.02.2018).

 

   Он-лайн семінари:

 1. "Методологія і теорія дистанційного навчання" в рамках проєкту «Міжуніверситетська співпраця як інструмент підвищення якості обраних університетів України», 3 листопада 2020 р.
 1. «Платформи Quizlet, Padlet. Їх використання для дистанційного навчання» в рамках проєкту «Міжуніверситетська співпраця як інструмент підвищення якості обраних університетів України», 9 листопада 2020 р.
 1. «Leadership of research teams» в рамках проєкту «Міжуніверситетська співпраця як інструмент підвищення якості обраних університетів України», 16 листопада 2020 р.
 1. «Grant proposal writing + Issuing the call» в рамках проєкту «Міжуніверситетська співпраця як інструмент підвищення якості обраних університетів України», 17 листопада 2020 р.
 1. «Scientific writing - review + original research paper» в рамках проєкту «Міжуніверситетська співпраця як інструмент підвищення якості обраних університетів України», 18 листопада 2020 р.
 1. «Ethical committees» в рамках проєкту «Міжуніверситетська співпраця як інструмент підвищення якості обраних університетів України», 19 листопада 2020 р.
 1. «Improvement of scientific databases use and introduction to the principles of scientometry», 2-3 грудня 2019 р.
 1. Методика розробки та впровадження освітніх SMART-комплексів, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 7 червня 2019 р.

 

Наукові інтереси

  - розробка основних закономірностей різнорідної асоціації органічних іонів.

  - оцінка впливу природних поліелектролітів на спектри поглинання барвників та асоціатів.

  - обґрунтування можливості оцінки якісного та кількісного складу природних поліелектролітів з використанням різнорідних асоціатів.

 

Контакти

E-mail: svishheva.jana@ukr.net 

 


:  ЄДБО (завант.: 13)
Переглянути онлайн:  ЄДБО
176,65 Kb [4-03-2021, 08:54]  Оновлено: 4-03-2021, 08:55 / Переглядів: 3 329
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок