Дегтярьов Юрій Васильович

   З 2012 р. – аспірант кафедри ґрунтознавства, з 2015 р. – старший викладач, з 2017 р. – працює на посаді доцента кафедри. Тема дисертаційної роботи: «Діагностика основних показників чорноземів типових природних і агрогенних екосистем Середньоруської провінції лісостепу України».

   Список вибраних наукових праць:

  1. Дегтярьов Ю.В. Порівняльна характеристика фізичних показників чорноземів типових Середньоруської провінції Лісостепу України в різних екосистемах Ю.В. Дегтярьов // Вісник ХНАУ. – Х., 2012. – №3. – С. 60-64.
  2. Дегтярьов Ю.В. Зміна водно-фізичних показників чорноземів типових під впливом різного використання Ю.В. Дегтярьов // Вісник ХНАУ. – Х., 2013. – №1. – С. 68-72.
  3. Тихоненко Д.Г. Генеза і класифікація агрочорноземів України / Д.Г. Тихоненко, Ю.В. Дегтярьов // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». – 2014. – № 1. – С. 5-10.
  4. Дегтярьов Ю.В. Електропровідність водних суспензій чорноземів типових під різними фітоценозами / Ю.В. Дегтярьов // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». – 2014. – № 1. – С. 42-48.
  5. Дегтярьов Ю.В. Дисперсність чорноземів типових різних екосистем Лівобережного Лісостепу України / Ю.В. Дегтярьов // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». – 2015. – № 1. – С. 53-58.
  6.  Дегтярьов Ю.В. Фізичні характеристики чорноземів типових під різними фітоценозами в умовах Лівобережжя України / Ю.В. Дегтярьов // Наук.-практ. збірник «Посібник українського хлібороба» - Київ, 2016. – Т. 1. – С. 100-102.
  7. Дегтярьов Ю.В. Характеристика надземної та підземної фітомаси чорнозему типового під перелогом / Ю.В. Дегтярьов // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». – 2017. – № 1. – С. 79-85.

 Оновлено: 30-10-2013, 10:02 / Переглядів: 1 687
 

Авторизація