Дегтярьов Юрій Васильович

 

   Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ґрунтознавства.

  У 2011 р. закінчив Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, здобувши повну вищу освіту за спеціальністю «Агрохімія і ґрунтознавство» і кваліфікацію дослідника з агрохімії та ґрунтознавства.

  У 2015 р. захистив дисертацію на тему «Порівняльна характеристика чорноземів типових природних і агрогенних екосистем Лівобережжя Лісостепу України» за спеціальністю «Агроґрунтознавство і агрофізика» та здобув науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

  Із 2011 р. працював на посаді завідувача лабораторії на кафедрі ґрунтознавства. Із 2013 до 2015 р. – асистент, із 2015 по 2017 р. – старший викладач.

  Із 2017 р. працює на посаді доцента кафедри ґрунтознавства.

  Є автором наукових статей із ґрунтознавства, пов’язаних з еволюцією орних чорноземів та зміною їх фізичних показників в агроекосистемах.

Список основних наукових праць:

  1. Tyhonenko D.G. The elementary soil processes of natural typical chernozem. Foreign languages for professional communication / G.Tyhonenko, Yu.V. Dehtiarov // Materials of the scientific and practical conference of lecturers, post-graduates and students (April 6–7). – 2016. – P. 42–44.
  2. Дегтярьов Ю.В. Порівняльна оцінка якості чорноземів типових різних екосистем / Ю.В. Дегтярьов // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». – Харків, 2016. – №1. – С. 74–81.
  3. Тихоненко Д.Г., Дегтярьов Ю.В. Ґрунтовий покрив дослідного поля «Роганського стаціонару» Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва. / Д.Г. Тихоненко, Ю.В.Дегтярьов // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». – Харків, 2016. – №2. – С. 5-13.
  4. Дегтярьов Ю.В. Характеристика надземної та підземної фітомаси чорнозему типового під перелогом / Ю.В.Дегтярьов // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». – Харків, 2017. – №1. – С. 79–85.
  5. Практикум з ґрунтознавства та основ геоботаніки для підготовки здобувачів освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» / Тихоненко Д.Г., Грінченко Т.О., Дегтярьов В.В., Горін М.О., Новосад К.Б., Гавва Д.В., Дегтярьов Ю.В. // Харків: ФОП Бровін О.В, 2018. – 390 с.
  6. Дегтярьов Ю.В. Макро- і мікроморфологічна характеристика чорноземів Сходу Лісостепу України / Ю.В. Дегтярьов, Д.В. Гавва, С.В. Рєзнік// 6th International youth conference «Perspectives of science and education». – New York, 2018. – Р. 257–266.
  7. Тихоненко Д.Г. Трансформация показателей плодородия деградированных черноземов типичных востока лесостепи Украины при залужении и залеснении. Приемы повышения плодородия почв и эффективности удобрения / Д.Г. Тихоненко, К.Б. Новосад, Ю.В.Дегтярьов // Горки: БГСХА, – С. 147–149.
  8. Novosad K. Physical characteristics of deep typical black soils of Eastern Forest-Steppe of Ukraine / K.Novosad, Yu. Dehtiarov, D. Gavva // The actual problems of the World today. London, 2019. – Vol. – P. 48–58.
  9. Грінченко Т.О. Зведений показник якості деградованих чорноземів типових Сходу Лівобережного Лісостепу України / Т.О.Грінченко, Д.Г. Тихоненко, Ю.В. Дегтярьов, К.Б. Новосад, Д.В. Гавва // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». – Харків, 2019. – №1. – С. 5–14.


Оновлено: 10-02-2020, 08:56 / Переглядів: 2 522
 

Авторизація