Деревянко Ірина Олександрівна

   E-mail: dierievianko.irina@ukr.net або irinaderevanko33@gmail.com

   Ідентифікатори науковця:

   Google Scholar (Деревянко І.О.)

 • викладач;
 • відповідальна за художню самодіяльність, куратор студентської групи;
 • тема кандидатської дисертації: «Добір та створення селекційного вихідного матеріалу для селекції ячменю ярого на посухостійкість»;
 • напрям наукової роботи – формування продуктивності у пивоварних сортів ячменю ярого на дослідному полі ХНАУ;

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки:

 1. Насіннєзнавство. Пакет тестових завдань для студентів спеціальності 6.090101 «Агрономія» / А.М. Ніколаєнко, О.В. Чигрин, В.Г. Михєєв, І.О. Дерев’янко. – Харків: ХНАУ, 2014. – 45 с.

Статті:

 1. Прояв гетерозису у гібридів першого покоління ячменю ярого / І. О. Деревянко // Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2011. – № 10-11. – С. 93-96.
 2. Визначення жаростійкості та летальних температур для рослин ячменю ярого / І. О. Деревянко // Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2012. – №2. – С. 224-227.
 3. Динамика накопления сухого вещества у образцов ячменя ярового с разной засухоустойчивостью / И.А. Деревянко // Вестнике Белорусской государственной сельскохозяйственной академии – Горки 2014. – №2. – С. 24-27.

Патенти:

 

Участь у конференціях:

 1. Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 2011 р.
 2. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України”, м. Тернопіль, 16-18 травня 2012 р.
 3. Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 10-13 січня 2012 р.
 4. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  присвяченої 125-річчю з дня народження М. І. Вавілова та 75-р. заснування кафедри генетики, селекції та насінництва ХНАУ ім. В.В. Докучаєва “Генетичні ресурси рослин”, 29-30 жовтня 2012 р.
 5. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Енерго- і ресурсоефективні технології виробництва і зберігання сільськогосподарської продукції», 30–31 жовтня 2014 р.

Наукова робота:

06.01.05 Створення та добір селекційного вихідного матеріалу для селекції ячменю на посухостійкістьОновлено: 9-12-2013, 13:40 / Переглядів: 2 840
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок