ДІАГРАМА ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ФАКУЛЬТЕТІ

ДІАГРАМА ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ФАКУЛЬТЕТІ
ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

(DIAGRAM OF HIGHER EDUCATION AT THE ACCOUNTING AND
FINANCE
DEPARTMENT)


071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

071 «ACOOUNTING AND TAXING»

072 «FINANCE, BANKING AND INSURANCE»

 

 

Структура освіти

(Structure of education)

Рівні (ступені) освіти

(Levels (degrees), credential)

Період навчання (років, кредитів ЄКТС)(Period of study (years, ECTS credits)

Цикл освіти(EHEA Cycle)

Базова вища освіта (Basic higher education)

Бакалавр, диплом бакалавра

(Bachelor, Diploma of Bachelor)

4 роки (180-240 ЄКТС) – на основі ЗНО

І

2 роки (180 ЄКТС) – на основі диплома молодшого спеціаліста)

 

 

Повна вища освіта (Complete higher education)

Магістр, Диплом магістра

(Master, Diploma
ofMaster)

1,6 років (60-120 ЄКТС)

ІІ

 

 

Аспірантура

(Doctoral Studies)

Доктор філософії (PhD / Candidate of Science)

>3 років

ІІІ

 

 

Докторантура

(Postdoctoral research)

Доктор наук

(Doctor of Science)

2 роки

-
Оновлено: 25-10-2016, 13:42 / Переглядів: 315
 

Авторизація