Діденко Максим Михайлович

 • В.о. доцента, кандидат с.-г. наук;
 • Відповідальний за профорієнтаційну роботу на кафедрі;
 • Відповідальний за сайт кафедри;
 • Куратор групи;
 • Секретар кафедри;
 • Голова первинної організації Товариства лісівників України факультету лісового господарства ХНАУ ім. В. В. Докучаєва.

Напрям наукової роботи – плодоношення дуба звичайного, природне лісовідновлення дібров.

 • Е-mail: Didenko_maxim@ukr.net

   

  Народився 24 квітня 1982 р. у с.м.т. Малинівка Чугуївського району  Харківської області. У 2001 р. закінчив Чугуєво-Бабчанський лісний технікум за спеціальністю «Лісове господарство» і отримав кваліфікацію техніка лісового господарства. З 2001 по 2006 рр. навчався у Харківському НАУ ім. В.В. Докучаєва, отримав диплом з відзнакою магістра лісового господарства. У 2006 р. працював інженером лісового господарства у ДП «Вовчанське ЛГ». Викладачем ХНАУ працює з 2006 р., під його керівництвом підготували і успішно захистили дипломні роботи близько 70 випускників лісогосподарського факультету. Одночасно з викладацькою роботою проводить дослідження щодо плодоношення та природного поновлення дуба звичайного у зональному типі лісу Лівобережного Лісостепу України. У 2006 та 2013 рр. був організатором виїзних міжнародних науково-практичних конференцій у Скрипаївському навчально-дослідному лісгоспі Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва. У 2018 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Природне поновлення дуба звичайного в південній частині Лівобережного Лісостепу України». Автор і співавтор понад 30 наукових та навчально-методичних робіт, має відомчі заохочувальні відзнаки і нагороди.

   

  Наукові праці

  • Салтыков А.М. Аракчеевские посадки» – живой памятник истории развития лесоводственных культур / А.М. Салтыков, Л.И Ткач, С.И. Познякова, А.В. Мотошков, М.М. Диденко // Оборудование и инструменты для профессионалов. – 2006. – № 1 (72). – С. 28-31.
  • Салтыков А.М. Опыт использования естественного возобновления дуба / А.М. Салтыков, Л.И Ткач, М.М. Диденко и др. // Оборудование и инструменты для профессионалов. – 2006. – № 4 (78). – С. 74-77.
  • Діденко М.М. Плодоношення та відновлення дуба звичайного у свіжій кленово-липовій діброві Скрипаївського НДЛГ/ М.М. Діденко // Екологізація сталого розвитку агросфери, культурний грунтогенез і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: тези. доп. Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених до 190- річчя ХНАУ (3-5 жовтня 2006 р.) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2006. – С. 104-105.
  • Діденко М.М. Формове різноманіття дібров Мохначанського лісництва в умовах свіжої кленово - липової діброви / М.М. Діденко, В.М. Власов // Екологізація сталого розвитку агросфери, культурний грунтогенез і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: тези. доп. Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених до 190- річчя ХНАУ (3-5 жовтня 2006 р.) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2006. – С. 106-107.
  • Діденко М.М. Природне насіннєве поновлення дуба звичайного в умовах свіжої кленово-липової діброви / М.М. Діденко // Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку: матеріали ХІ Погребняківських читань (10-12 жовтня 2007р., м. Харків). – Харків: УкрНДІЛГА, 2007. – С. 64-65.
  • Діденко М.М. Стан природного поновлення дуба звичайного під наметом материнських деревостанів / М.М. Діденко // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: УкрНДІЛГа, 2008. – Вип. 113.– С. 186-190.
  • Діденко М.М. Особливості природного поновлення дубових лісів в умовах свіжої кленово-липової діброви / М.М. Діденко // Вісник ХНАУ. (Серія: «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство»). – Харків, 2008. – № 4. – С. 112-114.
  • Салтыков А.М. Мониторинг природных и техногенных сред Украины / А.М. Салтыков, А.В. Мотошков, М.М. Диденко // Издательство ДИАЙПИ. – Севастополь, 2008. – С. 216-218.
  • Організаційне і методичне забезпечення навчальної практики з лісових культур. Особливості організації та вдосконалення навчально-виховного процесу за умови реформування системи вищої освіти України / О.П. Андрущенко О.Б. Величко, А.Г. Булат, О.І. Лялін, М.М. Діденко // тези ХVІІІ наук.-метод. конф. наук.-пед. працівників агроуніверситету (7-9 грудня 2010р.) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2010. – С. 89-90.
  • Діденко М.М. Особливості природного лісовідновлення дуба звичайного / М.М. Діденко // Матеріали підсумк. наук. конф. проф.- викл. складу, аспірантів і здобувачів Харківського НАУ (20-26 квітня 2010р.) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2010. – С. 72-73.
  • Діденко М.М. Плодоношення дубових деревостанів в умовах свіжої кленово-липової діброви / М.М. Діденко // Матеріали підсум. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів Харківського НАУ / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2011. – С. 90-91.
  • Діденко М.М. Стан природного поновлення дуба звичайного в умовах сухої та свіжої кленово-липової діброви ДП «Вовчанське ЛГ» Чайківського лісництва / М.М. Діденко // Матеріали підсум. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів Харківського НАУ (22-25 січня 2013р.) – Ч. 1 / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2013. - С. 124-126.
  • Діденко М.М. Вплив агротехнічного догляду на стан самосіву дуба звичайного у свіжій кленово – липовій діброві / М.М. Діденко // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: УкрНДІЛГа, 2013. – Вип. 122. – С.99-102.
  • Мешкова В.Л. Биотические причины повреждения желудей и всходов дуба (Quercus robur L.) / В.Л. Мешкова, М.М. Диденко // VII  Чтения  памяти  О. А.  Катаева.  Вредители  и  болезни древесных  растений  России // Материалы междунар. конф., Санкт-Петербург,  25–27 ноября  2013  г.  /  под  ред. А.В. Селиховкина и Д.Л. Мусолина. – СПб.: СПбГЛТУ, 2013. – С. 61.
  • Мешкова В.Л. Биотические факторы повреждения желудей и всходов дуба черешчатого (QUERCUS ROBUR L.) / В.Л.Мешкова, М.М. Диденко // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии: Вып. 207. Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2014. – С. 247-256.
  • Булат А.Г. Особливості росту та розвитку видів, форм і сортів верби та тополі на колекційно-маточній ділянці в навчально-дослідному розсаднику ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / А.Г. Булат, М.М. Діденко, Л.В. Дядечко // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.8. – С. 34-39.
  • Скуменко В.В. Стан та особливості формування сосни звичайної в культурах на великому згарищі ДП «Ізюмське ЛГ» / В.В. Скуменко, Є.В. Іщенко, М.М. Діденко // матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (15–16 лютого 2017р.) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2017. – С. 38-39.
  • Діденко М.М. Вплив механізованих доглядів з використанням рубача коридорів роторного (РКР-1,5) на збереженість та ріст дуба звичайного / М.М. Діденко // Матеріали підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів Харківського НАУ (24-25 травня 2017р.) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2017. – С. 82-83.
  • Мєшкова В.Л. Вікова структура та збереженість природних дубових деревостанів Лівобережного Лісостепу / В.Л. Мєшкова, М.М. Діденко // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2017. – С. 157-164.
  • Діденко М. М., Борисова В. Л. Склад порід і стан 12-річних дубових насаджень із різними варіантами догляду. Лісівництво і агролісомеліорація. 2017. Вип. 130. С. 46–53.
  • Горін М.О. Поширеність природних дубових деревостанів у різних типах лісорослинних умов Лівобережного Лісостепу / М.О. Горін, М.М. Діденко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2017, №2. С. 252-261.
  • Івченко Н.А. Технологічні складові впливу на збереженість лісових культур дуба звичайного в умовах байрачного степу / Н.А. Івченко, С.П. Распопіна, М.М. Діденко // Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (Присвячена 20-річчю відновлення підготовки фахівців лісового господарства, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 14-16 лютого 2018 р.). — Харків, 2018. С. 34-35.
  • Борисова В.Л. Динаміка складу порід у ясенових насадженнях ДП «Скрипаївське НДЛГ» / В.Л. Борисова, М.М. Діденко // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів Харківський НАУ (13-14 березня 2018р.) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2018. – С. 22-24.
  • Діденко М.М. Особливості плодоношення дуба звичайного в умовах Лівобережного Лісостепу України/ М.М. Діденко // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів Харківський НАУ (13-14 березня 2018р.) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2018. – С. 83-85.
  • Діденко М.М. Стан природного поновлення дуба звичайного під наметом лісу в лівобережному лісостепу / М.М. Діденко, О.К. Поляков // Лісівництво і агролісомеліорація. –Х.: УкрНДІЛГА, 2018. –Вип. 132. –С. 25-34.
  • Швидич Є.Е. Створення лісових культур у Лівобережному Північному Степу / Є.Е. Швидич, М.М. Діденко // Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (13-14 грудня 2018 р.). – Х.: ХНАУ, 2018. – С. 60-62.

   

  Навчально-методична робота

  • Лісові культури: метод. вказівки до виконання практичних завдань навчальної практики для студентів ОКР «Бакалавр», напряму підготовки 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» / уклад.: О.П.Андрущенко, О.Б. Величко, А.М. Полив’яний, А.Г. Булат, О.І. Лялін, М.М. Діденко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2010. – 13 с.
  • Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Проектування ставу та зрошення лісового розсадника з використанням місцевого стоку» із дисципліни «Основи гідротехнічної меліорації» для студентів спеціальності 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство» / уклад.: О.Б.Величко, М.Є. Трофименко, М.М. Діденко. – Харків: ХНАУ, 2010. – 59 с.
  • Лісові культури. Обґрунтування типів лісових культур у лісогосподарському підприємстві: метод. вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочного відділення лісогосподарського факультету / уклад.: О.П. Андрущенко, А.Г. Булат, О.І. Лялін, М.М. Діденко/ – ХНАУ. – Харків, 2012. – 21 с.
  • Основи гідротехнічної меліорації: метод. вказівки до виконання лабораторних робіт на тему: «Проектування ставу та зрошення лісового розсадника з використанням місцевого стоку» для студентів спеціальності 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство» / уклад.: О.Б.Величко, М.Є. Трофименко, М.М. Діденко. – Харків. ХНАУ, 2015. – 64 с.
  • Лісові культури: Індивідуальні завдання: до виконання курсового проекту «Організаційно-господарський план постійного лісового розсадника» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство» / уклад.: О.І.Лялін, М.М. Діденко. – Харків ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2016. – 24 с.
  • Основи гідротехнічної меліораці: метод. вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Проектування ставу та зрошення лісового розсадника з використанням місцевого стоку» для студентів освітнього рівня «Бакалавр» зі спеціальності 205 – «Лісове господарство» / уклад.: О.Б. Величко, М.Є. Трофименко, М.М. Діденко. – Харків ХНАУ, 2016. – 60 с.
  • Лісова фітопатологія: метод. вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт для студентів освітнього рівня «Бакалавр» зі спеціальності 205 – «Лісове господарство» / уклад.: А.М. Полив’яний, М.М. Діденко. – Харків ХНАУ, 2016. – 48 с.


Оновлено: 18-02-2019, 09:46 / Переглядів: 1 825
 

Авторизація