ДО 175-Ї РІЧНИЦІ СТВОРЕННЯ ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЛІСІВНИЦТВА В МАРИМОНТ

   

Цього року відзначається 175-річчя заснування Інституту сільського господарства та лісівництва в Маримонті (Королівство Польське). Дискусії щодо його створення тривали в середовищі російських урядовців упродовж 1838–1840 рр. Нарешті 14 березня 1840 р. російським імператором Миколою І було затверджено пропозицію міністра народної освіти графа С.С. Уварова щодо створення Інституту сільського господарства та лісівництва в Маримонті. Дещо пізніше – 31 серпня 1840 р. – імператор власноруч написав «Бути по сему» на «Положенні про Інститут сільського господарства та лісівництва».

   Інститут з такою назвою було створено в Маримонті шляхом об’єднання двох перших у Російській імперії сільськогосподарських вишів – Інституту землеробства в Маримонті та Лісівничого училища (синонімічні назви – школа, інститут) у Варшаві, заснованих за Указами російського імператора Олександра І відповідно від 5 та 17 жовтня 1816 р.

   Під час антиросійського повстання 1830–1831 рр. Інститут землеробства в Маримонті та Лісівниче училище у Варшаві опинилися в центрі революційних подій. У листопаді 1830 р. зруйновано приміщення Маримонтського інституту. Через незначне число студентів і нестачу коштів 1832 р. було закрито обидва навчальні заклади.

   Лише 1835 р. Рада управління Королівства Польського визнала за необхідне поновити роботу Інституту землеробства в Маримонті. Питання про відновлення лісівничої освіти набуло актуальності тільки 1838 р., коли головний директор Урядової комісії фінансів і казначейства Р.Ф Фурман та головний директор Урядової комісії внутрішніх і духовних справ та народної освіти генерал-ад’ютант С.П. Шипов порушили клопотання про приєднання колишнього Лісівничого училища до Інституту землеробства в Маримонті. Попри те, що генерал С.П. Шипов був завзятим русифікатором і наполегливо насаджував у Привіслянському краї (так тоді називали Польщу) російську мову, саме він відіграв ключову роль у відновленні лісівничої освіти в Королівстві Польському. В офіційному документі з цього питання від 1838 р. він наводить думку, яка до сьогодні не втратила своєї актуальності: «Ліси мають великий вплив на формування клімату і родючості землі; вони є найважливішим матеріалом як для будівництва і опалення, так й для фабрик і мануфактурних виробів; ліси становлять один з найголовніших джерел державних прибутків; користь лісового господарства не обмежується короткочасністю епохи, його результати іноді виявляються через століття». Відтак, нехтування потребою підготовки лісівників «може спричинити у майбутньому незліченні для краю втрати».

   До вирішення фінансових питань з облаштування Інституту в Маримонті долучилися найвищі урядовці Королівства Польського: намісник князь І.Ф. Паскевич, міністр статс-секретар таємний радник І.Л. Туркул. Проте вирішальне слово у цій справі належало російському імператорові. За представленням Ради управління Королівства Польського Миколи І постановив: щоб Інститут сільського господарства в Маримонті «мав у землеробському відношенні пристойну ступінь досконалості, без обтяження казни Королівства», інституту дозволялося закласти маримонтські маєтки – Вакржишев, Руда, Біляни, а також фільварок Бураков – земському кредитному товариству, а отримані у такий спосіб гроші використати на поліпшення матеріально-технічної бази.

   Упродовж 1840–1861 рр. розвиток Інституту в Маримонті відбувався на етнічних польських територіях у контексті загальноєвропейського процесу розвитку вищої аграрної освіти під невсипним оком російських урядовців. Переведення вишу до Ново-Олександрії 1862 р. було сприйнято польською громадськістю як знищення царизмом польської вищої освіти взагалі.

   Значення Інституту сільського господарства та лісівництва в Маримонті було настільки вагомим, що певний час датою заснування Харківського сільськогосподарського інституту (так раніше називався наш університет) вважався саме 1840 р. Наприклад, у грамоті Президії Верховної Ради СРСР від 7 квітня 1941 р. про нагородження ХСГІ орденом Трудового Червоного Прапора зауважено: «на ознаменування 100-річного ювілею». Отже, від заснування Інституту сільського господарства та лісівництва у Маримонті 1840 р.

   У чому полягає значення Інституту сільського господарства та лісівництва у Маримонті з точки зору сучасної історії аграрної науки?

   На наш погляд, утворенням 1840 р. в Маримонті Інституту сільського господарства та лісівництва було закладено основи сучасної конструкції ХНАУ, яка органічно поєднує аграрні та лісівничі спеціальності. Заснування Інституту засвідчило безперервність традицій аграрної і лісівничої освіти і науки, початок яким покладено 1816 р. Розширювалися контакти з іншими європейськими, насамперед німецькими та французькими аграрними вишами, формувалися наукові школи, видавалося чимало наукової і популярної літератури. Досвід функціонування Інституту було узагальнено російською владою в справі організації інших сільськогосподарських навчальних закладів імперії.

Олена Голікова,

професор університету 
Оновлено: 18-06-2015, 15:23 / Переглядів: 1 030
 

Авторизація