Назустріч 200-річчю ХНАУ

 

 

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ: ЛІТОПИС ВИШУ 
ОЧИМА ВИКЛАДАЧІВ, СПІВРОБІТНИКІВ І СТУДЕНТІВ

 

   Напередодні свого 200-річчя Харківський НАУ імені В.В. Докучаєва сповна усвідомлює величезну відповідальність за збереження й примноження багаторічних традицій аграрної освіти і науки нашої держави, початок яким покладено 1816 р. 

   Найбільшою цінністю нашого університету є його працівники – вчені, викладачі, співробітники, які формували авторитет харківської агрономічної школи впродовж усіх років існування вишу. 

   Ректорат, вчена рада, профспілковий комітет, спілка молоді разом з редакційною радою газети «Знання» та радою Музею історії ХНАУ ініціюють відкриття на сайті нашого університету нової рубрики: НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ. Метою рубрики є висвітлення найяскравіших сторінок з історії вишу та вшанування вчених та викладачів, наукові здобутки та високий моральний авторитет яких стали непорушним фундаментом докучаєвського університету та надійною основою формування продовольчої безпеки Української держави. 

   Щиро переконаний, що сучасні науковці та студенти мають що розповісти про своїх учителів – у науці, професії та житті.ДО 175-Ї РІЧНИЦІ СТВОРЕННЯ ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ТА ЛІСІВНИЦТВА В МАРИМОНТІ 

   Цього року відзначається 175-річчя заснування Інституту сільського господарства та лісівництва в Маримонті (Королівство Польське). Дискусії щодо його створення тривали в середовищі російських урядовців упродовж 1838–1840 рр. Нарешті 14 березня 1840 р. російським імператором Миколою І було затверджено пропозицію міністра народної освіти графа С.С. Уварова щодо створення Інституту сільського господарства та лісівництва в Маримонті. Дещо пізніше – 31 серпня 1840 р. – імператор власноруч написав «Бути по сему» на «Положенні про Інститут сільського господарства та лісівництва». ДетальнішеАЛОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ: ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ,

ОРГАНІЗАТОР СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ОСВІТИ І НАУКИ

(21 листопада 1872 р., м. Вологда – 13 листопада 1938 р., м. Харків)

   Рівно 100 років тому – у 1915 р. – посаду директора Ново-Олександрійського інституту сільського господарства і лісівництва, що на той час перебував у Харкові на правах евакуйованого, посів О.О. Алов. Олександр Олексійович працював у нашому інституті впродовж 1900–1938 рр. на посадах завідувача кафедри, декана, директора. Обов’язки директора спочатку Ново-Олександрійського інституту в Харкові, а від 1921 р. – Харківського інституту сільського господарства і лісівництва вчений виконував до 1922 р. З 1922 р. за сумісництвом працював в Харківському технологічному інституті (зараз – ХНТУ «ХПІ») професором кафедри сільськогосподарського машинобудування. У 1928 р. він ініціював організацію у Харкові науково-дослідного інституту сільськогосподарського машинознавства та машинобудування з філіями у Києві та Одесі, який пізніше реорганізовано в Український науковий інститут сільгоспмашинобудування (УНІСГОМ). Також професора О.О. Алова вважають засновником Харківського національного технічного університету сільського господарств імені Петра Василенка (1930 р.). ДетальнішеНАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

   Одним з найстаріших навчальних закладів аграрного профілю Європи є Харківський національний аграрний університет, який було засновано 5 жовтня 1816 р. Серед напрямів підготовки університету, найпопулярніших і в наші часи, є економічний профіль, зокрема спеціальності «Облік і аудит» та «Фінанси і кредит», навчання за якими забезпечує факультет обліку і фінансів. За всю історію існування факультетом підготовлено понад 6000 фахівців з обліку і аудиту.
   Всього за роки існування спеціальності було підготовлено близько 5000 спеціалістів з бухгалтерського обліку, включаючи заочну форму навчання. Детальніше

 

 

ЗГАДУЮЧИ МИНУЛЕ …

   Спливають у пам’яті події минулих років, коли мені, студенту 2-го курсу агрономічного факультету, доручили очолити комсомольську організацію найстарішого в Європі орденоносного Харківського сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва.

  Основним завданням нашої більш як півторатисячної молодіжної студентської організації була тоді, поряд з активною громадсько-корисною роботою, боротьба за успішне оволодіння знаннями сільськогосподарської науки і практики й на цій основі – формування яскравої особистості – випускника ХСГІ, всебічно озброєного теорією хліборобської справи та організаторськими вміннями.

Детальніше

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА –КАФЕДРА ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АГРОБІЗНЕСУ

  Історія Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва свідчить, що створення кафедри сільськогосподарського виробництва можна віднести до 1925 р., коли в Харківському інституті зернових культур кафедра економіки сільського господарства розділилась на дві самостійні кафедри: організації соціалістичних сільськогосподарських підприємств і економіки сільського господарства. Детальніше.


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА СТАТИСТИКИ І ЕКНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

   Кафедра статистики і економічного аналізу є випусковою кафедрою, яка забезпечує підготовку студентів за напрямом «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр».

   Перші відомості про вивчення статистики в Інституті земельного господарства у Маримонті (таку назву в той час  мав нинішній ХНАУ) відносяться до 1835 р. У цьому році було затверджено нове Положення про інститут, яким визначалися навчальні дисципліни, серед яких була названа і статистика. ДетальнішеГРИНИК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ,
ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ САДІВНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ, АКАДЕМІК НААН УКРАЇНИ, ДОКТОР С.-Г. НАУК, ПРОФЕСОР

   Харківський агроуніверситет пишається своїми випускниками, які досягли значних успіхів у виробничій та громадській діяльності, і, по праву, становлять гордість великого колективу докучаєвців. Серед них – Гриник Ігор Володимирович. Випускник агрономічного факультету 1992 р., сьогодні доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України І.В. Гриник є директором Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України. Детальніше

  

 НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 

   Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту є провідною випусковою кафедрою, яка забезпечує підготовку студентів за напрямом підготовки «Облік і аудит» на рівні освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр». Детальніше

 


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ

    Останнім часом український народ повертає собі інтелектуальну спадщину тих діячів науки, чиї імена донедавна були під забороною, а доступ до наукового доробку був обмежений. Відсутність інтелектуального набутку збіднює бачення минулого. Тому 200-річна історія нашого Харківського національного аграрного університету має відновитися в усій повноті й істинності, що є на сьогодні важливим завданням. Це данина минувшині, коли треба шанувати і творчо опановувати досягнення попередників. Детальніше


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

    У 2016 р. Харківський НАУ відмічатиме своє 200-річчя. Свою сторінку в славетну історію нашого університету вписала і кафедра економічної кібернетики. ДетальнішеНАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

   Економічна теорія є одним з базових предметів, що формує класичну університетську освіту в процесі підготовки спеціалістів вищої ланки. На майже  двовіковому шляху кафедра вирішувала наукові, педагогічні, навчальні та просвітницькі завдання разом з університетом та економічним факультетом. На кожному етапі кафедра відігравала помітну роль у житті університету, розвивала співпрацю з провідними науковими і навчально-методичними центрами країни в галузі політичної економії та економічної теорії. Детальніше


 

ДОКТОР БІОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР М.О. ГОРІН

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГОАГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА 

   Головним національним багатством, як відомо, в Україні Конституційно задекларовано ЗЕМЛЮ. Її доля та перспективи дбайливого, хазяйновитого (єдино вірного стосовно головного багатства) використання постійно перебувають в епіцентрі гострих, але не завжди плідних дискусій, які відбуваються нині, починаючи від Верховної Ради і до самого віддаленого села, на багатьох круглих столах, жваво дискутуються у ЗМІ, на Міжнародних науково-практичних конференціях ґрунтознавців, екологів, агрономів, агролісомеліораторів, фахівців з біотехнологій, фермерів, практиків агросфери, як молодих, так і увінчаних званнями академіків національних та міжнародних академій. Детальніше


 

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

      У зв’язку з наближенням 200-річного ювілею з дня заснування Харківського національного аграрного університету у все більшій мірі зростає потреба в оцінці його  величезного впливу на різні сторони суспільного життя, в тому числі формування ефективної системи аграрної освіти, становлення і подальший розвиток науки взагалі, в тому числі аграрної економіки, утвердження  сталого розвитку сільськогосподарського  виробництва. Детальніше

 

 

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

   Кафедра менеджменту організацій є випусковою на факультеті менеджменту і економіки зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (ОКР «магістр») та напряму підготовки «Менеджмент» (ОКР «бакалавр»). Детальніше


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ФІНАНСІВ

   Однією з випускових кафедр факультету обліку і фінансів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва є кафедра фінансів, яка створена 27 липня 1997 р. Колектив учених-фінансистів очолює доктор економічних наук, професор Олійник Олександр Васильович. На кафедрі працюють шість доцентів, один викладач і один старший викладач.. Детальніше


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

   Кафедраіноземних мов забезпечує мовну підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» з трьох  іноземних мов за професійним спрямуванням: англійської, німецької та французької. Для студентів агрономічного напряму – курс “Латинська мова та основи аграрної термінології”. Кафедра готує аспiрантiв i здобувачiв наукового ступеня з різних міст України до складання кандидатського іспиту з іноземної мови.  Детальніше

 

 

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ С.-Г. ВИРОБНИЦТВА

   Серед   вчених, які працювали на кафедрі, найчастіше згадують колишнього доцента, виконуючого обов'язки завідуючого кафедрою механізації сільського господарства Василя Трохимовича Бортового. Він – учасник Великої Вітчизняної війни, доброволець. З 1942 по 1946 рр у званні старший технік – лейтенант служив в Армії. Працював старшим викладачем в окремому батальйоні резерву головного автотранспортного управління Червоної армії.  Детальніше

 


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І ЕКОНОМІКИ

  Історія факультету починається у 1929 р. після злиття Харківського сільськогосподарського інституту з інженерно-економічним інститутом, який готував кадри економістів-плановиків з наукової організації праці та економістів з управління сільськогосподарським виробництвом.

 Факультет менеджменту і економіки (до 2005 р. економічний факультет) ХНАУ ім. В.В. Докучаєва є найстарішим серед економічних факультетів аграрних вищих навчальних закладів України. У 1947 р. на факультеті було розпочато підготовку аграрників-економістів. ДетальнішеНАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН

  Сьогодні Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва – це провідний вищий навчальний заклад аграрного профілю, який готує фахівців і забезпечує широкий спектр наукових досліджень у галузях сільського і лісового господарства.

   На базі університету 8 вересня 1932 р. було засновано перший в Україні факультет захисту рослин. ДетальнішеНАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМІЧНИЙ

   «…Любі мої друзі з сонячної Гвінеї! Пишу вам цього листа з далекої України, де мені пощастило навчатися у найстарішому у Європі аграрному університеті. Хлопці, це чудовий універ, і я вчуся на кращому факультеті – агрофаці. Поки що я не знаю, як перекладається ця назва, але звучить впевнено! Мені тут дуже подобається, але знадвору дуже прохолодно: літом на сонці лише +35°С, а взимку з неба летять «білі мухи», від яких стає ще холодніше. Детальніше

 


КСЕНІЯ ЄВТУШЕНКО

ЧЕРГОВА НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ №1

ХНАУ Докучаєва

 

Є на Харківщині ХНАУ Докучаєва

Малесеньке містечко, де своє життя.

Професори тут щирі й доброзичливі

Розказують студентам про їхнє майбуття.

 

Містечко в зелені згубилося,

Краса, якої нині не знайти

Перехожий, зупинися на хвилинку,

Помилувавшись, далі йди.

 


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА РОСЛИННИЦТВА

   За майже 125-річний період на чолі кафедри рослинництва змінилося вісім завідувачів, причому двоє з них М.М. Кулєшов і Г.В. Пилипець були керівниками двічі у різні роки. Про них, а також про першого завідувача кафедри П.В. Будріна є багато інформації в історичних нарисах і статтях. Проте надруковано мало фактів про життя, науково-педагогічну і громадську діяльність інших завідувачів кафедри, а саме другого – Т.В. Локтя (1905-1919 рр.) , третього – М.П. Солоненка (1919-1922), п’ятого – С.О. Воробйова (1927-1941) і шостого – Л.М. Делоне (1942-1944 рр.). Детальніше

 

 


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ТВАРИННИЦТВА

  Вивчення студентами сільгоспінституту предмету «Тваринництво» розпочалосяу 1882 році на трьох кафедрах: фізіології сільськогосподарських тварин, загальної та спеціальної зоотехнії.

   На цих кафедрах за багаторічну історію інституту працювали видатні вчені і педагоги, які внесли вагомий внесок у їх розвиток та становлення. Детальніше

 


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

   Дослідження геокультурної проблематики є провідним у науково-освітній діяльності кафедри філософії. Потреба в ньому зумовлена актуалізацією викликів глобалізації наукової традиції університету, що склалася під впливом визначальної для української культури «філософії серця», започаткованої Г.С. Сковородою. ДетальнішеНАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА І ЗБЕРІГАННЯ

   З перших років існування Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва дисципліни „Овочівництво”, „Плодівництво” і „Технологія сільськогосподарських продуктів” викладалися  на кафедрах загального   землеробства,   загальної   хімії і  рослинництва. У довоєнний період ( до 1941 р.)  курс „Овочівництво” читав професор Філіпішин,  „Плодівництво” – професор І.А. Яхонтов,  „Технології харчових продуктів” – професор Я.Я. Никитинський та доцент  П.Є. Дудник. ДетальнішеНАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ЗООЛОГІЇ ТА ЕНТОМОЛОГІЇ ІМ. Б.М. ЛИТВИНОВА
 

 Кафедра зоології та ентомології заснована в 1840 р. після приєднання до Маримонтського інституту землеробського господарства Варшавської лісівничої школи. У ті далекі часи основи навчальної, методичної та наукової роботи закладали відомі професори В.М. Ястржембський, Л.Ф. Богутський, магістр зоології професор А.Д. Карпинський, який очолював кафедру з 1840 до 1871 рр., кандидат природничих наук Є.М. Васильєв (відомий учений – знавець шкідників цукрових буряків), що завідував кафедрою з 1876 до 1890 рр. ДетальнішеНАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ГРУНТОЗНАВСТВА

 Сибірцев Микола Михайлович – перший завідувач кафедри ґрунтознавства. 

 Кафедру ґрунтознавства було засновано 5 січня 1894 р. з ініціативи та під безпосереднім керівництвом професора В.В. Докучаєва – засновника ґрунтознавства – у Ново-Олександрійському інституті сільського господарства і лісівництва, який базувався в Ново-Олександрії (Пулави) поблизу м. Люблін (Польша). Детальніше

 

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЇ

Кафедра загальної хімії створена у 1882 р., хоча хімічні дисципліни в   сільсько­господарському інституті викладалися ще з 1818 р. Одним із перших викла­дачів хімії був професор Й.Ф. Белза (1836-1858).  З 1873 р. професором хімії  був призначений В. Ю. Ріхтер, відомий як автор під­ручників з органічної та не­органічної хімії. Підручни­ки В.Ю. Ріхтера витримали багато видань і були пере­кладені різними європей­ськими мовами. У 1886 р. ним було написано розділ у посібнику з аналітичної хімії, виданому під керів­ництвом Д. І. Менделєєва. У цей час було створено одну з перших в інституті хімічних лабораторій, якою з 1874 до 1880 рр. керував професор М. Г. Лей. Він також читав лекції з загальної і аналітичної хімії. Детальніше


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА ГЕОІНФОРМАТИКИ

 Кафедра геодезії була створена в 1944 р., одночасно з відкриттям першого в Україні землевпорядного факультету. Завідувачем кафедри було призначено доктора технічних наук, професора Я. І. Петренка, який був одночасно і першим деканом факультету. Професор Я.І. Петренко заснував  геодезичну школу (перспективно-конічні проекції). Її вихованці зробили помітний внесок у справугеодезичної підготовки висококваліфікованих фахівців. Це доктори наук, професори І.М. Даниленко, В.М. Ганьшин, Є.Х. Капленко, Б.І. Гержула, І.Ю. Левицький, кандидати технічних наук, доценти С.Д. Куроєдов, К.Д. Чучупака, І.М. Кислий, С.Ф. Кобеляцький, Л.Г. Доліна, Є.М. Крохмаль та багато інших. Детальніше

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ФІЗИКИ І АГРОМЕТЕРЕОЛОГІЇ

  Кафедра є однією з найстаріших в університеті. Програма навчання, затверджена ще першим Статутом інституту, передбачала вивчення таких дисциплін, як фізика, механіка, метеорологія. І це не випадково. Творці вітчизняної агрономічної науки ХVІІІ ст. М. В. Ломоносов, А. Т. Болотов, І. І. Комов надавали особливо велике значення фізиці. Зокрема, І. І. Комов у роботі «Про землеробство» зазначав, що «… землеробство із високими науками тісний зв’язок має… і само воно є не щось інше, як частина фізики дослідної, тільки від усіх корисніше». Докладніше 


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА – ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІВ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

  Історично склалося, що факультет інженерів землевпорядкування Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва є одним із найстаріших факультетів на теренах України з підготовки землевпорядних кадрів. Якість роботи факультету перевірена довгими роками підготовки висококваліфікованих фахівців, загартована в численних реформаціях освіти, науки, педагогічних підходів, розвитку техніки і технологій в геодезії, землеустрої та кадастрі. Докладніше

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА - КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА АГРОМЕТЕОРОЛОГІЇ

   Агрогрометеорологія являє собою наукову систему знань, що об’єднані законами, теорією, практикою, методами, поняттями і розкривають зв’язки об’єктів сільського господарства з погодою та кліматом. Основна маса продукції сільськогосподарського виробництва створюється безпосередньо в природних умовах під дією багатьох факторів, з яких метеорологічні – найбільш мінливі та активні. Детальніше.


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА - КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

   Ще в бурсі (м. Вязьма) В.В. Докучаєв з великою увагою ставився до вивчення "світської" дисципліни математики. Прагнення до знань вирізняло його й серед семінаристів та розширяло кругозір. В.В. Докучаєв закінчив Смоленську семінарію з відзнакою і, як кращий учень, поїхав навчатись влітку 1867 року в Духовну академію (Петербург) Докладніше

 

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА - Кафедра управління земельними ресурсами та кадастру

   Кафедра управління земельними ресурсами та кадастру бере свій початок з 1 січня 1946 р. В історії розвитку кафедри виділено чотири періоди, які відображають напрями її роботи відповідно до земельних перетворень та здійснення аграрної політики. Докладніше

 

Назустріч 200-річчю Харківського національного аграрного університету ім.В.В.Докучаєва - Історичний нарис факультету лісового господарства

   Підвалини факультету лісового господарства закладені на початку ХІХ століття, коли на теренах Царства Польського започаткували Варшавську лісову школу. Ініціатором її створення став Людвіг Платер, який на той час обіймав посаду Генерального директора казенних лісів. Він розробив схему використання лісів за методом Саксона і Брауншвейга, яка в подальшому виявилася дуже важливою для економіки Царства Польського. Проте на той час у Польщі не вистачало професійно підготовлених лісничих. Докладніше.

Назустріч 200-річчю Харківського національного аграрного університету ім.В.В.Докучаєва - Нарис з історії кафедри лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка

   У 1816 р. на території Царства Польського, крім Варшавського університету і землеробського інституту, були організовані вищі школи: народних вчителів, військова, політехнічна, гірська, лісова.

   Теоретичні навчання у Варшавській лісовій школі розпочалися 7 квітня (26 березня) 1818 р. Початковий курс лекцій з лісової ботаніки і лісівництва прочитав професор ботаніки М.Б. Шуберт. Докладніше


 Оновлено: 20-04-2015, 11:29 / Переглядів: 15 204
 

Авторизація