Дорадництво

Відділення сільськогосподарського дорадництва

   У Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва відповідно до Статуту (№ запису 14711050005000843, дата реєстрації 15 квітня 2008 р.) дорадчу роботу здійснює відділення сільськогосподарського дорадництва Інституту післядипломної освіти та дорадництва, який в своїй діяльності спирається на Закон України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" №1807-ІV від 17.06.04 р. Відділення плідно співпрацює з Науково-дослідною частиною університету, Науковим центром дидактики менеджмент-освіти і Відділом науково-інформаційного забезпечення.

Основні напрями діяльності підрозділу:

  • інформаційно-консультаційний: пропаганда наукових досягнень шляхом інформування, організації демонстраційних показів, виставок; надання комплексу науково-консультаційних послуг щодо нових технологій, техніки тощо; формування банку даних про новітні наукові досягнення (Експерти-дорадники та напрями надання дорадчих послуг ХНАУ ім. В.В. Докучаєва); 
  • виробничий: забезпечення науково-консультаційного супроводу процесів розвитку підприємств і організацій АПК з перетворення їх у прибуткові господарства ринкового типу; сприяння інноваційно-інвестиційній діяльності агропідприємств регіону; наукове супроводження інноваційних проектів; методична, інформаційна та комунікаційна підтримка діяльності дорадчих структур зони впливу університету;
  • науково-освітній: створення відповідної ринковим умовам інтегрованої системи підвищення кваліфікації без відриву від виробництва, пропаганди досягнень науково-технічного прогресу і передового досвіду шляхом проведення науково-практичних семінарів, курсів підвищення кваліфікації, днів поля, інформації, культури, передового досвіду;
  • соціальний: надання допомоги сільським громадам, органам місцевого самоврядування у реалізації проектів і програм господарського, соціального і культурного розвитку сільських територій.


Оновлено: 18-01-2012, 21:44 / Переглядів: 1 938
 

Авторизація