Експерти-дорадники та напрями надання дорадчих послуг ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

                  

Напрям консультації

Прізвище, ім’я та по батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Питання, з яких надаватимуть послуги

Контактна інформація, робочий телефон, Е-mail

ТВАРИННИЦТВО

Бджільництво

Мирось Віталій Васильович

доктор с.-г. наук, професор

Консультації з питань бджільництва, розведення, годівлі та утримання сільськогосподарських тварин

ХНАУ,
тел: (0572) 99-78-40

РОСЛИННИЦТВО

Овочівництво

Лебединський Іван Васильович

канд. с.-г. наук, доцент

Упровадження енергоощадних технологій вирощування овочевих рослин

ХНАУ,
тел: (0572) 99-75-53

Садівництво

Леус Віталій Володимирович

канд. с.-г. наук, доцент

Упровадження нових технологічних елементів вирощування плодових рослин, формування та обрізування крони, вирощування якісного посадкового матеріалу

ХНАУ,
тел: (0572) 99-77-20
e-mail:vitaliyleus
@rambler.ru

Кормовиробництво

Огурцов Євгеній Миколайович

канд. с.-г. наук, доцент

Консультації з оптимізації вирощування кормових культур

ХНАУ,
тел: (0572) 99-77-60

Буряківництво

Бобро Михайло Архипович 
 

доктор с.-г. наук, чл.-кор. НААНУ, професор

Консультації з технологічних та екологічних заходів вирощування зернових, зернобобових культур та цукрових буряків

ХНАУ,
тел: (0572) 99-77-40

Зернові та круп’яні культури

Рожков Артур Олександрович

канд. с.-г. наук, доцент

Консультації зі складання сучасних, адаптивних технологій вирощування зернових хлібів І і ІІ групи

ХНАУ,
тел: (0572)99-71-30, 99-77-60

Попов Сергій Іванович

канд. с.-г. наук, доцент

ХНАУ,
тел: (0572) ) 99-77-40

Технічні культури

Чигрин Ольга Василівна

канд. с.-г. наук, доцент

Консультації з технологічних та екологічних заходів вирощування технічних культур

ХНАУ,
тел: (0572) 99-77-40

Захист рослин

Білецький Євген Миколайович

доктор біол. наук, професор

Складання алгоритмів багаторічних прогнозів розмноження основних шкідливих комах сільськогосподарських і лісових культур

ХНАУ,
тел: (0572) 99-70-74

Туренко Володимир Петрович

доктор с.-г. наук, професор

Упровадження екологічно орієнтованих систем захисту польових, овочевих та плодових культур від шкідливих організмів

ХНАУ,
тел: (0572) 99-70-60

Філатов Михайло Олексійович

канд. біол. наук, доцент

Рекомендації з технології вирощування та захисту насіннєвої люцерни

ХНАУ,
тел: (0572) 99-70-74

Селекція та насінництво

Воронков Микола Федорович

канд. с.-г. наук, доцент

Консультації з питань насінництва нових сортів сільськогосподарських культур

ХНАУ,
тел: (0572) 99-77-25

Гопцій Тетяна Іванівна

доктор с.-г. наук, професор

Впровадження та реалізація нових сортів, ячменю, амаранта і квасолі селекції ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

ХНАУ,
тел: (0572) ) 99-77-40

 

 

ЗЕМЛЕРОБСТВО

Упровадження сучасних систем

Шевченко Микола Вікторович

канд. с.-г. наук, доцент

Впровадження сучасних систем землеробства з розробкою оптимальної структури посівних площ, багатопільних та короткоротаційних сівозмін, ресурсоощадних систем обробітку ґрунту

ХНАУ,
 тел: (0572) 99-78-10 тел: (0572) 99-75-17

Енергощадні технології

Свиридов Анатолій Миколайович

канд. с.-г. наук, доцент

Упровадження енергоощадних технологій вирощування сучасних гібридів сорго на зерно на чорноземах

ХНАУ,
тел: (0572) 99-76-28

Біологічне землеробство

Шевяков Юрій Михайлович

канд. с.-г. наук, доцент

Упровадження консультації з упровадження біологічного (альтернативного) землеробства 

ХНАУ,
тел: (0572) 99-78-10

ҐРУНТОЗНАВСТВО

Визначення параметрів родючості

Дегтярьов Василь Володимирович

канд. с.-г. наук, професор

Визначення параметрів родючості ґрунтів і вмісту гумусу інструментальним способом за допомогою апаратно-програмного комплексу LDE

ХНАУ,

тел: (0572) 99-79-90

Ерозія ґрунтів

Ачасов Андрій Борисович

доктор с.-г. наук, доцент

Оцінка стану та прогнозу розвитку водно-ерозійних процесів конкретних територій, проектування ґрунтовомеліоративних заходів з підвищення родючості змитих ґрунтів

ХНАУ,
тел: (0572) 99-79-90

ЕКОНОМІКА

         

Облік і аудит

Огійчук Микола Феодосійович

канд. екон. наук, професор

Застосування спеціалізованих форм первинних документів сільгосппідприємств

ХНАУ,
тел:тел: (0572) 99-74-10Оновлено: 4-10-2012, 10:35 / Переглядів: 2 657
 

Авторизація