Дубина Олександр Михайлович

 

 • кандидат хімічних наук, доцент.
 • тема дисертації: «Вивчення реакцій комплексоутворення іонів рідких металів з привитим сополімером целюлози, який містить групи гідроксамової кислоти і амідоксима».
 • напрям наукової роботи: фізико-хімічне дослідження процесів комплексоутворення за участю високомолекулярних лігандів.


Наукові праці:

 1. Дубина О.М. Органічна хімія: лаборатор. практикум / О.М. Дубина, Я.О. Свіщова, В.Г. Панченко. – Х.: ХНАУ, 2014. – 93 с.
 2. Дубина О.М. Вибір наповнювача для виготовлення безкислотного картону / О.М. Дубина // Страховий фонд документації: науково-виробничий журнал. – 2014. – № 2(17). – С.16–21.
 3. Использование ион-молекулярного взаимодействия для анализа содержания однозарядних ионов в почве / [В.Г. Панченко, А.М. Дубына, Я.О. Свищёва, Е.Н. Будвицкая] // Вісн. ХНАУ. ? 2014. ? № 2. ? С. 122–128.
 4. Дубина О.М. Хімія: навч. посіб. для іноз. учнів підготов. від-ня: практикум / О.М. Дубина, Г.А. Волошан. – Х.: ХНАУ, 2012. – 109 с.
 5. Дубина О.М. Фізична і колоїдна хімія: лабораторний практикум / О.М. Дубина. – Х.: ХНАУ, 2011. – 190 с.
 6. Дубина О.М. Прогнозування техногенних надзвичайних ситуацій / О.М. Дубина, Г.С. Костенко // Вісн. ХНАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». ? 2011. ? № 1. ? С. 259–261.
 7. Дубина О.М. Антигрибкова підготовка приміщень для зберігання сільськогосподарської продукції / О.М. Дубина, К.Г. Жмерова, Н.В. Кишинець // Вісн. ХНАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». ? 2011. ? № 2. ? С. 229–234.
 8. Дослідження стабільності триацетатної основи мікроелементів СДФ у процесі зберігання / В.П. Ткаченко, С.Н. Кумпан, М.В. Рожкова, О.М. Дубина // Страховий фонд документації: наук.-вироб. журн. – 2010. – № 1(8). – С. 52–59.

 

 

 

 

 

 

 


 Оновлено: 24-09-2013, 13:59 / Переглядів: 2 090
 

Авторизація