Кафедра екології та біотехнології

 

 Адреса і

місце розташування

Україна, 62483, Харківська область, Харківський район, п/в «Докучаєвське-2», навчальне містечко ХНАУ, корп. 2, поверх 2 та корп. 4, поверх 3

E-mail: kafecobio@ukr.net

Завідувач кафедри

Д'яконов Василь Іванович

корп. 4, к. 315, тел. 99-71-05

Лаборантська

корп. 4, к. 323, тел. 99-71-05

E-mail:ekolbiot@ukr.net

 

 

 

   Кафедра є провідною з підготовки фахівців за спеціальністю 101 «Екологія» освітній рівень «бакалавр» та «магістр» і за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітній рівень «бакалавр». Кафедра також бере участь у підготовці бакалаврів і магістрів інших спеціальностей університету.

   Кафедра оснащена лекційними аудиторіями, спеціалізованими навчальними аудиторіями, комп’ютерним класом, бібліотекою, яка укомплектована сучасною науково-методичною літературою з екології та біотехнології. При кафедрі працює науково-дослідна лабораторія з біотехнології та якості продукції.

  Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Екологія», Вступ до фаху, Біологія, Загальна екологія (та неоекологія), Ландшафтна екологія, Екологія людини, Моніторинг довкілля, Моделювання та прогнозування стану довкілля, Техноекологія, Урбоекологія, Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище, Екологічна безпека, Екологічна експертиза, Заповідна справа, Організація та управління в природоохоронній діяльності, Міжнародна екологічна діяльність, Екологічна токсикологія, Радіобіологія та радіоекологія, Агроекологія, Основи наукової діяльності, Охорона та захист природних ресурсів, Утилізація та рекуперація відходів, Основи біотехнології, Екологічні біотехнології, Біотехнологія у рослинництві, Утилізація та знешкодження відходів агросфери, Екобезпека продовольчої сировини і харчової продукції.

 


Історія кафедри

   Кафедра організована відповідно до рішення вченої ради університету від 23 квітня 2008 р. (протокол № 3) та наказу ректора № 126 від 5 травня 2008 р. З дня заснування кафедру очолював доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААНУ В.К. Пузік. З грудня 2017 року по листопад 2018 року завідувачем кафедри був доктор біологічних наук, професор Є.М. Білецький, з листопада 2018 року доктор с.-г. наук М.І. Чайка, з серпня 2019 року очолює кандидат технічних наук, доцент В.І. Д'яконов 


 Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться за такими напрямами: 

 • розробка та вдосконалення методів контролю пестицидів і нітратів у сільськогосподарській продукції, дослідження токсичного впливу пестицидів на організм людини і тварин, санітарно-токсикологічна оцінка продуктів бджільництва за показниками безпеки, екологічна безпека та якість продуктів харчування;
 • вивчення агроекологічної ролі зернобобових культур в агрофітоценозах;
 • вивчення мінливості, генетичного контролю ферментних систем у сільськогосподарських культур та їх диференціація за молекулярними маркерами з використанням ПЛР-аналізу;
 • агроекологічне дослідження технології вирощування культури сафлору красильного (Carthamus tinctorius L.);
 • дослідження екологічної адаптації культурних рослин до біотичних і абіотичних факторів середовища.

    На кафедрі ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, де нині закріплено чотири аспіранти (Палачова Н.Є., Чуприна Ю.Ю., Левченко О.О., Брайнінгер О.І.).


Кафедра співпрацює з такими установами:


 

   

 

 

  


:  Навчально-методична робота кафедри (завант.: 44)
Переглянути онлайн:  Навчально-методична робота кафедри
4,04 Mb [19-08-2019, 12:43]   

Студентські олімпіади

 1. II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ЕКОЛОГІЯ"
 2. ВРАЖЕННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОЛОГІВ ВІД ОЛІМПІАДИ
 3. УЧАСТЬ У ІІ ТУРІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗА НАПРЯМОМ «ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»
 4. ПЕРЕМОГА В ІІ ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІПІАДИ З ДИСЦИПЛІНИ «АГРОЕКОЛОГІЯ»
 5. ІІІ МІСЦЕ НА ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА»
 6. ПЕРЕМОГА НА ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ З ДИСЦИПЛІНИ «АГРОЕКОЛОГІЯ»
 7. ДРУГЕ МІСЦЕ В ОЛІМПІАДІ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ»
 8. ПЕРЕМОГА У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ ПРОЕКТІВ

 

 

Навчальна практика студентів

 

 1. ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 101 «ЕКОЛОГІЯ» І 162 «БІОТЕХНОЛОГІЇ :  Студентське життя (завант.: 34)
Переглянути онлайн:  Студентське життя
6,6 Mb [22-10-2018, 12:05]  

 

Екскурсії та виїзні практичні заняття

 

 1. ВИЇЗНЕ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ НА КОМПЛЕКС БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ «БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ»
 2. ЕКСКУРСІЯ НА КОМПЛЕКС «ХАРКІВВОДОВІДВЕДЕННЯ» МІСЬКІ ОЧИСНІ СПОРУДИ № 1
 3. ВИЇЗНЕ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ЗДОБУВАЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ ЗАХИСТУ РОСЛИН НА КОМПЛЕКС «ХАРКІВВОДОВІДВЕДЕННЯ»
Науковий гурток

  Оновлено: 25-11-2019, 09:58 / Переглядів: 9 949
 

Авторизація