Кафедра прикладної економіки і міжнародних економічних відносин

Адреса і місце розташування

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,
п/в «Докучаєвське 2» навчальне містечко ХНАУ
корпус 1, поверх 6

Завідувач кафедри

Ломовських Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор університету
корпус 1, поверх 6, к. 606

Лаборантська

лаборанти:

Ішакова Дарина Валентинівна

корпус 1, поверх 6, к. 611

E-mail: pemev@knau.kharkov.ua
 тел.: (0572) 99-79-26

 

Історія кафедри

   Кафедра прикладної економіки і міжнародних економічних відносин має надзвичайно багату й складну історію.

   У 1921 р. була створена кафедра економіки сільського господарства, а вже 1925 р. вона була поділена дві самостійні кафедри – кафедру економіки сільського господарства і кафедру організації соціалістичних сільськогосподарських підприємств. Першу очолив академік, віце-президент Української сільськогосподарської академії, професор О. П. Слипанський. 1933 р. була створена єдина кафедра економічного профілю – економіки і організації сільського господарства, першим завідувачем якої був член-кореспондент ВАСГНІЛ, професор Л. М. Клецький – автор першого в країні підручника «Економіка соціалістичного сільського господарства».

   У 1960 р. кафедру економіки і організації сільськогосподарського виробництва очолив заслужений діяч науки і техніки УРСР, доктор економічних наук, професор К. Г. Телешек, під керівництвом якого було підготовлено біля 100 докторів і кандидатів наук. Наприкінці 1960-х років кафедру економіки і організації сільськогосподарського виробництва було знову поділено на дві самостійні кафедри – економіки сільського господарства та організації сільськогосподарського виробництва. Завідувачем першої залишається професор К. Г. Телешек.

   З 1975 р. до 2012 р. кафедру економіки підприємства очолював професор В. Й. Шиян, який є продовжувачем наукової школи К. Г. Телешека, при цьому створив власний напрям з проблем формування і ефективного використання аграрного ресурсного потенціалу. Наукова школа В. Й. Шияна налічує близько 50 кандидатів економічних наук.

   Протягом 2012–2019 рр. кафедру очолювала професор Т. І. Олійник, науковим напрямом її наукової школи є формування і регулювання державної політики використання трудового потенціалу сільськогосподарського виробництва. Під керівництвом Т. І. Олійник захистили кандидатські дисертації 9 здобувачів наукового ступеня.

   З 2019 р. кафедру завідувачем кафедри є доктор економічний наук, професор університету Л.О. Ломовських. Наукові інтереси – «Управління маркетинговою діяльністю», «Діджиталізація управління економічними бізнес-процесами»

   У 2017 р. кафедру економіки підприємства було перейменовано в кафедру прикладної економіки та міжнародних економічних відносин.

   Професорсько-викладацький колектив кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних складається із 10 викладачів, у тому числі 2 доктора економічних наук, 7 кандидатів наук, 1 асистент.

 

Навчально-методична робота

   Кафедра прикладної економіки і міжнародних економічних є випусковою кафедрою і здійснює підготовку фахівців освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр» напряму підготовки «Економіка підприємства» та спеціальності «Економіка».

   Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: «Економіка природокористування», «Економіка і соціологія праці», «Логістика», «Основи зовнішньоекономічної діяльності», «Основи наукових досліджень», «Екологічний менеджмент», «Аграрна політика», «Регіональна економіка», «Проектний аналіз», «Економічна діагностика», «Економіка галузей сільського господарства», «Економіка сільськогосподарського виробництва», «Управління потенціалом підприємства», «Методологія наукових досліджень», «Потенціал і розвиток підприємства», «Інвестування», «Економіка праці й соціально-трудові відносини», «Економіка і підприємництво, менеджмент», «Управління якістю», «Економічне управління підприємством», «Інтелектуальний бізнес», «Соціальна відповідальність», «Інвестиційний аналіз», «Світове сільське господарство та ЗЕД».

   На кафедрі діє студентський науковий гурток «Прикладна економіка», в рамках якого викладачі кафедри разом зі студентами ведуть наукові дискусії стосовно актуальних економічних проблем сьогодення.

  З метою практичної підготовки висококваліфікованих фахівців кафедра співпрацює з провідними сільськогосподарськими підприємствами Харківського регіону:

 • Державне підприємство «Дослідне господарство «Кутузівка» Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України» Харківського району;
 • Державне підприємство «Дослідне господарство «Елітне» Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України» Харківського району;
 • Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Маяк» Чугуївського району;
 • Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія» Куп’янського району;
 • Приватне сільськогосподарське підприємство «Схід – Авіа – Агро» Балаклійського району;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Восток» Ізюмського району;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Промагро» Лозівського району;
 • Агропромислове товариство з обмеженою відповідальністю «Харківплемсервіс» Харківського району;
 • Публічне акціонерне товариство ТМ «Зміївська овочева фабрика» Зміївського району;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Красноградська овочева фабрика» Красноградського району;
 • Приватне акціонерне товариство «Тепличний» Чугуївського району;
 • Сільськогосподарський кооператив «Вітязь» Чугуївського району;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрозернопромресурс» Чугуївського району;
 • Селянське (фермерське) господарство «Дружба» Чугуївського району.

 Наукова робота

  Тема науково-дослідної діяльності кафедри – «Формування конкурентоспроможної діяльності сільськогосподарських товаровиробників в умовах міжнародної інтеграції» (номер державної реєстрації 0116U003886).

   Пріоритетними напрямами розвитку науки за темами досліджень кафедри є:

 • інституціональні засади розвитку аграрного сектору;
 • логістична стратегія розвитку аграрних підприємств;
 • теоретико-методологічні та практичні засади формування витрат в сільськогосподарських підприємствах;
 • економічні засади управління інноваційними проектами аграрних підприємств;
 • формування стратегії інтеграції аграрних підприємств до оптового ринку овочевої продукції;
 • прогнозування стану та діяльності підприємств;
 • соціоекономічний розвиток сільськогосподарських підприємств в умовах міжнародної інтеграції;
 • формування собівартості та шляхи підвищення ефективності витрат у сільськогосподарських підприємствах;
 • формування прибуткової  діяльності підприємств.

   На кафедрі здійснюється цілеспрямована робота з підготовки докторських та кандидатських дисертацій. Нині в аспірантурі при кафедрі навчається 14 аспірантів, в докторантурі – 1 докторант денної форми навчання.

   Значний внесок у підготовку науково-педагогічних кадрів зробили В. Й. Шиян, Л. М. Анічин, В. О. Муковоз, О. І. Гуторов, Т. І. Олійник.

  Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій, друкують матеріали наукових досліджень у наукових фахових виданнях України, міжнародних та видавництв, що входять до науково-вимірювальних баз і каталогів.

   Результатами наукової роботи викладачів за останні роки є видання таких начальних посібників і монографій:

 

  

Науково-практичні послуги

   Кафедра пропонує сільськогосподарським підприємствам такі науково-практичні послуги:

 • оцінка інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств та економічне обґрунтування проектних інвестиційних пропозицій;
 • екологічна паспортизація сільськогосподарських підприємств;
 • економіко-екологічна оцінка стану та використання земельних ресурсів;
 • науково-методичне забезпечення аналізу тенденцій формування та використання різних категорій земель, у т.ч. сільськогосподарського призначення;
 • розробка бізнес-планів, інноваційно-інвестиційних аграрних проектів;
 • оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств;
 • обґрунтування пріоритетних напрямів інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції.

 

Співробітники кафедри

 

Ломовських Людмила Олександрівна

Олійник Таміла Іванівна

Кучер Леся Юріївна

Лебединська Ольга Іванівна

Пащенко Юлія Валентинівна

Філімонов Юрій Леонідович

Шелудько Леся Володимирівна

Мещеряков Володимир Євгенійович

Лещенко Лариса Олександрівна

Марченко Марина Вікторівна

 

Почесні професори 

 Шиян Віктор Йосипович

 

 Оновлено: 23-09-2019, 14:27 / Переглядів: 33 905
 

Авторизація
Увага!!! Для вірної роботи сайт використовує файли cookie!
Ок