Кафедра економічної теорії

 

Адреса і місце розташування:

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в "Докучаєвське-2" навчальне містечко ХНАУ

корпус 1, поверх 5

Завідувача кафедри:

Пасемко Галина Павлівна

Доктор наук з державного управління,

професор кафедри економічної теорії;

корпус 1,  поверх 5, к. 505

E-mail: economic-theory@ukr.net

Лаборантська:

корпус 1,  поверх 5, к. 501

тел.: (0572) 99-77-44 

 

Історія кафедри

   Кафедра економічної теорії заснована в 1876 р. і є однією з найстаріших кафедр ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

   До 1876 р. кафедра мала назву «Законоведення  з основами політичної економії», де курс «Основи політичної економії» читав доцент А.Я. Антонович

   З 1883/84 навчального року політичну економію і статистику почав викладати  А.І. Скворцов З 1886/ 87 по 1891/92 навч.  р. кафедру очолював кандидат права, колезький асесор Я.Е Поповченко.

   Згідно з розпорядженням Міністерства просвіти, у 1900/01 навч. р. кафедра політичної економії і статистики стала самостійною. Курс лекцій політичної економії читав ад’юнкт-професор П.Н Шеймін., а в 1902 - 1909 рр. – знову професор А.І. Скворцов

   З 1909/10 навч. р. політичну економію в інституті викладав призначений виконувачем обов’язків ад’юнкт-професора приват-доцент М.І. Назаревський

   В 1931 р. в інституті починає працювати кафедра політекономії і теорії радянського господарства, завідувачем якої був І.М. Бондар.  У наказі про склад кафедр на 1935/36 навч. р. політекономію викладалина кафедрі економіки, якою керував професор А.М. Тур

Із січня 1936 р. в інституті створено кафедру політекономії, або кафедру соціально-економічних дисциплін, якою завідував Ф.Ф. Абрамов.

   Згодом, у 1938 р. кафедра ввійшла до складу єдиної кафедри марксизму-ленінізму, керівником якої залишився Ф.Ф. Абрамов.

   Самостійності кафедра політичної економії набула в 1947 р., в її складі тоді було три викладачі і один завідувач кабінету.

З 1947 р. кафедру очолювали: кандидати економічних наук, доценти: Ф.Ф Абрамов. (1947-1952 рр.), П.К. Сиров (1952-1967 рр.), І.К. Щербаха (1967-1977 рр.), Д.М. Крот (1977-1987 рр.), В.О Сивоконь. (1987-1988 рр.), В.Д. Талалаєнко (1998-2002 рр.), доктори економічних наук, професори: М.А. Садиков (2002-2006 рр.), Ю.А. Полтавський (2006-2007 рр.). З 2007 р. по 2008 р. кафедру очолював В.Н. Саладєй, нині керівником кафедри є доктор наук з державного  управління, професор,  Г.П. Пасемко.

   Значним є внесок кафедри Протягом останніх років кафедра у суспільне життя факультету й університету.

   Доцент Г.Є. Бєсєдіна– секретар вченої ради факультету обліку і фінансів.

  Викладачі кафедри є кураторами академічних груп, регулярно проводять виховну роботу зі студентами в навчальному процесі та у позааудиторний час. Вони також беруть активну участь у університетських заходах.

 

Науково-дослідна і навчально-методична робота

   Кафедра щорічно виконує значний обсяг наукової, методичної та виховної роботи. Вона бере участь у розробці комплексної наукової програми «Трансформація аграрних відносин в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0114U005033).

   Всі викладачі кафедри здійснюють наукові дослідження відповідно до наукової тематики кафедри. На цей момент на кафедрі закріплено чотири аспіранти й один здобувач.

 Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових, міжнародних, республіканських, університетських конференціях, проходять міжнародні стажування. Тільки за минулі п’ять років таких виступів було 54. За цей час кафедра видала понад 130 публікацій, статей і тез обсягом 120,0 ум.-друк. арк. Традиційним стало проведення кафедральної конференції «Докучаєвські читання», яку готують усі викладачі кафедри спільно зі студентами університету. популяризуючи економічну теорію.

   На кафедрі за минулі 25 років підготовлено 13 кандидатів наук і два доктори наук.

   Докторські дисертації захистили :

   Г.П. Пасемко на тему:  «Державне регулювання аграрних відносин в умовах розвитку інституту власності на землю»;

   О.М. Супрун на тему: «Економічне регулювання аграрного виробництва»

При кафедрі діє студентський науковий гурток. За рік у діяльності гуртка бере участь понад 200 студентів першого-четвертого курсу економічного факультету. Учасники наукового гуртка неодноразово отримували дипломи та грамоти. Особливістю діяльності гуртка є проведення два рази на рік конференції «Докучаєвські читання».

   Кафедра проводить виїзні семінари в сільськогосподарських підприємствах та районних управліннях Харківської області.Взаємодіючи з виробництвом, викладачі кафедри постійно допомагають сільськогосподарським підприємствам та районному управлінню сільського господарства в Чугуївському та Вовчанському районі Харківської області.

 

Викладачі кафедри опублікували такі монографії та навчальні посібники:

 

Оновлено: 3-09-2020, 11:26 / Переглядів: 10 131
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок