Факультет лісового господарства

 

Адреса

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в "Докучаєвське", навчальне містечко ХНАУ

корпус 2, поверх 2

Email: flg@knau.kharkov.ua

Герб факультету
Декан

Ведмідь Микола Максимович

кандидат с.-г. наук, доцент

корпус 2, поверх 2, кімната 209

тел.: (0572) 99-71-70 

Заступник декана

з заочної освіти

Біла Юлія Миколаївна

кандидат с.-г. наук,

доцент кафедри

корпус 2, поверх 1, кімната 106

Заступник декана

з навчально - виховної роботи

Назаренко Віталій Васильович

кандидат с.-г. наук,

доцент, 

корпус 2, поверх 2, кімната 215

Заступник декана 

з наукової роботи

Полях Вадим Миколайович

 кандидат економічних наук, доцент кафедри лісоуправління, лісоексплуатації та безпеки життєдіяльності

корпус 2, поверх 2, кімната 203

 


   Ліцензія № 363786, серія АВ на надання освітніх послуг за напрямом «Лісове і садово-паркове господарство» за спеціальністю «Лісове господарство» видана згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії (протокол № 68 від 27.11.2007 р.) та наказом Міністерства освіти України № 2144-Л від 04.12.2007.

 

Історія факультету

   Нині на факультеті навчається 223 студенти денної форми навчання, у тому числі 74 магістри, 252 студенти заочної форми навчання, у т. ч. 99 магістрів.

   Підготовку фахівців на факультеті лісового господарства здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедр, який нараховує 39 осіб, в тому числі 33 викладачі з вченими ступенями. На факультеті працює 7 докторів наук, з них 5 – професори, 26 кандидатів наук, професорів університету та доцентів. На фахових кафедрах працюють 32 особи, з них з вченим званням 26 викладачів (81,3%). Лекційні курси провідних дисциплін читаються професорами, докторами наук та досвідченими доцентами, кандидатами наук. Науково-педагогічна кваліфікація всіх викладачів випускових кафедр відповідає дисциплінам, що вони викладають.

   Викладачі факультету приймають активну участь у вдосконаленні навчально-методичного процесу. Вони є співавторами 5 програм зі спеціальності «Лісове і садово-паркове господарство» та 4 програм дисциплін, затверджених і рекомендованих до використання Міністерством аграрної політики України і Міністерством освіти і науки України зі спеціальності "Лісове і садово-паркове господарство".

   Матеріально-технічна база факультету включає 24 навчальні аудиторії, лабораторію насінництва і розсадництва кафедри лісових культур, музей природи, дендрологічний парк ХНАУ, лісовий розсадник, розарій та ДП «Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство».

    Студенти забезпечені житлом на 100%. До їх послуг гуртожиток на 380 місць з усіма зручностями. У гуртожитку, крім житлових кімнат, є кухні, побутові і навчальні кімнати, кімнати для відпочинку, спортивний зал. Біля гуртожитку є ігрові майданчики для гри у волейбол, баскетбол і футбол.

    До послуг студентів університетський актовий зал на 850 місць, спортивний і тренажерні зали, спортивні секції, хореографічні та вокальні колективи.

 

До складу факультету входять п’ять кафедр:

 • Лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка (т.в.о. завідувача – доктор біологічних наук, профессор університету Карпець Юрій Вікторович);
 • Кафедра лісоуправління, лісоексплуатації та безпеки життєдіяльності (завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор Пастернак Володимир Петрович);
 • Лісових культур і меліорації (завідувач – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Распопіна Світлана Петрівна);
 • Садово-паркового господарства (т.в.о. завідувача – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Булат Андрій Генадійович);
 • Кафедра філософії, історичних і соціальних дисциплін (завідувач – кандидат історичних наук, професор університету Кравцов Анатолій Іванович).

  

Факультет здійснює підготовку

ОР

Молодший бакалавр

Бакалавр

Бакалавр

Бакалавр

Магістр

Магістр

Спеціальність

205

«Лісове господарство»

054 «Соціологія»

205

«Лісове господарство»

206

«Садово-паркове господарство»

205

«Лісове господарство»

206

«Садово-паркове господарство»

Кваліфікація

Молодший

бакалавр з лісового господарства

Бакалавр з соціології

Бакалавр з лісового господарства

Бакалавр з садово-паркового господарства

Магістр з лісового господарства

Магістр з  садово-паркового господарства

Форма навчання

денна і заочна

 


 ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 205 «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

 


Внутрішньогалузеві наукові зв’язки

   Навчально-методичний план передбачає тісний зв'язок факультету з кафедрами ННІ лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України і особливо з профільними кафедрами ННІ лісового і садово-паркового господарства Національного лісотехнічного університету України. Зберігаються творчі контакти з ученими Білорусі, Латвії, Польщі, Чехії. В наукових дослідження факультет співпрацює з Українським науково-дослідним інститутом лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького в межах наукових тематик затверджених Державним агентством лісових ресурсів України.

 

Кафедри, що випускають фахівців:

 • Лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка
 • Кафедра лісоуправління, лісоексплуатації та безпеки життєдіяльності;
 • Лісових культур і меліорації;
 • Садово-паркового господарства;
 • Кафедра філософії, історичних і соціальних дисциплін.

 

Факультет готує фахівців за трьома спеціальностями:

 • 054 «Соціологія» – бакалаврів;
 • 205 «Лісове господарство» – молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів;
 • 206 «Садово-паркове господарство» – бакалаврів і магістрів.

   Основні спеціальні навчальні дисципліни: лісознавство, лісівництво, лісова типологія, стійкість і продуктивність лісів, лісоексплуатація, регіональне лісівництво, лісовпорядкування, дендрологія, лісова пірологія, лісове ґрунтознавство, лісова ентомологія, лісове товарознавство, лісова таксація, лісозаготівля, переробка деревини, озеленення, сільськогосподарська меліорація, лісова меліорація, лісові культури, лісова біометрія, плантаційне лісовирощування, мисливське господарство, охорона праці в лісовому господарстві, правове забезпечення лісового господарства, містобудівельне законодавство, ландшафтознавство, захист декоративних рослин, природно-заповідна справа, декоративне рослинництво, дендропроектування, лісопаркове господарство, озеленення населених місць, економіка лісового та садово-паркового господарства, планування та управління у лісовому господарстві та організація лісогосподарського виробництва.

Студенти проходять виробничу практику в державних, комунальних і приватних підприємствах, установах і організаціях лісового господарства України. Для всіх студентів з високою успішністю є можливість пройти фахові виробничі практики і стажування у 16 європейських країнах.

 

Можливості працевлаштування

   Наші випускники готуються для виробничо-управлінської, проектної та дослідної діяльності по лісовому господарству. Вони можуть працювати в підприємствах лісового та садово-паркового господарства, навчальних закладах, науково-дослідних, лісовпорядкувальних та проектних організаціях на посадах майстра лісу, помічника лісничого, лісничого, таксатора, інженера лісового господарства, лісових культур, охорони і захисту лісу, майстра та інженера з переробки деревини, майстра та начальника деревообробного цеху, нижньогоскладу, спеціаліста з озеленення та ландшафтного дизайну, лісомеліоратора, викладача.

   Випускники спеціальності 054«Соціологія» зможуть успішно працювати у державних органах, військових та правоохоронних структурах, юридичних і консалтингових корпораціях, політичних, громадських, міжнародних організаціях та фондах на керівних посадах.

 

Науково-дослідна робота

   Напрямок наукової роботи факультету лісового господарства: дослідження особливостей формування лісостанів, удосконалення технологій і способів лісогосподарських заходів, а також лісовідновлення і лісорозведення в переважаючих типах лісу природних зон Лівобережної України.

 

Наукові школи факультету лісового господарства:

 • лісоекологічно-типологічна школа професора Б.Ф. Остапенка;
 • лісознавчо-селекційна школа професора С.С. П’ятницького;
 • лісомеліоративна школа професора М.А. Лохматова.

   На факультеті працюють гуртки з лісівництва, лісознавства, таксації, дендрології, ландшафтного озеленення, лісових культур, біометрії, лісової меліорації, мисливствознавства, історії і культури України.

Десять років поспіль оргкомітет факультету організовує проведення І туру олімпіади з лісівництва, лісових культур, таксації (з теоретичної частини).

 

Наші здобувачі є переможцями численних олімпіад та конкурсів

  У 2017 р. Шкляревський Максим та Пономаренко Станіслав дипломи дипломи ІІ і ІІІ ступенів за результатами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Лісове господарство», яка проходила на базі факультету лісового господарства Житомирського національного агроекологічного університету.

  11 квітня 2018 р. Шкляревський Максим зайняв ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Лісове господарство», який проходив на базі факультету лісового господарства у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

  24–25 квітня 2018 р. команда факультету лісового господарства у складі Баканя Максима, Мироненка Станіслава, Ющик Віти, Павлова Юрія,  Тарабана Дмитра, Тіщенка Кирила представляла ХНАУ ім. В.В. Докучаєва на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальностями «Обладнання лісового комплексу» і «Деревообробні та меблеві технології» на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, де показала високі результати, а Бакань Максим посів ІІІ місце.

  Бакань Максим зайняв ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство», що проходила в Житомирському національному агроекологічному університеті 22–25 травня 2018 р.

  Наукову роботу Шкляревського Максима та Поступної Влади за напрямом «природничі науки» відзначено дипломом ІІІ ступеня у XІІ Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, який був організований Радою ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Харківського регіону.

  11–12 квітня 2019 р. Кобзар Дарія (науковий керівник: д-р с.-г. наук, професор Мєшкова В.Л.) одержала диплом ІІІ ступеня за результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Лісове господарство», який проходив у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва.

  19 жовтня 2019 р. команда факультету лісового господарства у складі Баканя Максима (капітан), Лопушенка Миколи, Дайнеко Олександри й Ковтуна Іллі посіла третє місце у ІІ етапі Всеукраїнських інтелектуально-спортивних змагань професійного спрямування «Forestry Quest» на базі НУБіП України.

  20–21 травня 2019 р. на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання лісового комплексу та деревообробні технології» честь університету захищали студенти факультету лісового господарства: Ющик Віта, Тарабан Дмитро, Павлов Юрій, Погорєлов Антон, Теркун Владислав та Шахов Іван. За результатами олімпіади Тарабан Дмитро завоював диплом ІІІ ступеня за гарну теоретичну підготовку та актуальну наукову роботу.

  22–23 травня 2019 р. на базі факультету лісового господарства Житомирського національного агроекологічного університету відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Лісове господарство». Факультет лісового господарства ХНАУ ім. В.В. Докучаєва представляли Бакань Максим, Тіщенко Кирило, Лопушенко Микола. У командному заліку команда посіла перше місце, в індивідуальному заліку всі наші учасники одержали дипломи ІІІ ступеня.

  16 квітня 2020 р. Погорєлов Антон (науковий керівник: канд. с-г. наук., доцент, професор університету Ведмідь М.М.) отримав диплом ІІ ступеня та став переможцем II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Лісове господарство», який проходив на базі Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.

 22 квітня 2020 р. Панова Ірина (науковий керівник: канд. с-г. наук, доцент Трунов О.П.) стала переможцем ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2019-2020 н.р. зі спеціальності «Садово-паркове господарство», який проходив на базі Сумського національного аграрного університету, і була нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

 

На факультеті проводять Всеукраїнські та Міжнародні науково-практичні конференції:

 • 22–23 жовтня 2009 р. факультет спільно з УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького організував та провів Міжнародну наукову конференцію «Використання технології Field-Map для підготовки спеціалістів лісового господарства та охорони навколишнього природного середовища», на якій розглянуто питання підготовки спеціалістів із застосування передової технології Field-Map у лісовому і садово-парковому господарстві, охорони природи, лісової таксації та лісовпорядкування.
 • 14 березня 2013 р. факультет провів Перші Остапенківські читання з нагоди дня народження професора, ідеолога та організатора масштабних досліджень з лісової типології – Бориса Федоровича Остапенка.
 • 16–19 жовтня 2013 р. факультет організував і провів Міжнародну науково-практичну конференцію «Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку», яку відвідали колеги з Польщі. На конференції було висвітлено проблеми сучасного ведення лісового господарства та розглянуто питання лісівничої освіти і науки, типологічного різноманіття та продуктивності лісів, захисту лісу, екології довкілля, охорони лісу, економіки та менеджменту в лісовому господарстві, лісової таксації, природного відновлення лісів, озеленення та ландшафтного дизайну, лісової селекції та генетики. До початку роботи було видано матеріали конференції.
 • У березні 2014 р. факультет провів ІІ Читання з нагоди дня народження видатного вченого України, професора Бориса Федоровича Остапенка. Було видано матеріали читань «Лісова типологія: наукові, виробничі, навчальні аспекти розвитку».
 • 25–26 вересня 2014 р. факультет організував і провів Всеукраїнську науково-практичну конференцію «100 років на Харківській землі», яка була присвячена 100-річчю харківського періоду агроуніверситету ім. В.В. Докучаєва.
 • 15–16 лютого 2017 р. на базі факультету було проведено II Всеукраїнську науково-практичну конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства».
 • 14–16 лютого 2018 р. факультет організував III Всеукраїнську науково-практичну конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства».
 • 11–12 квітня 2018 р. на базі факультету проведений заключний етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2017/18 н.р. зі спеціальності «Лісове господарство».
 • 11–12 квітня 2019 р. проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Лісове господарство» у 2018/19 н.р., де взяли участь здобувачі з 14 закладів вищої освіти України.
 • 11–12 грудня 2019 р. на базі факультету лісового господарства Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва відбулася традиційна IV Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства».
 • 15–16 квітня 2020 р. проведено II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2019/20 н.р. зі спеціальності «Лісове господарство», у якому взяли участь здобувачі з 12 закладів вищої освіти України.

 

Міжнародні зв'язки

   Факультет активно співпрацює з Генеральним консульством Республіки Польща у Харкові, аграрними навчальними та науковими закладами Республіки Польща – Головною сільськогосподарською школою у Варшаві та Національним науково-дослідним інститутом рослинництва, ґрунтознавства і добрив у м. Пулави, аграрною палатою (ізба рольніча) в м. Ополє.

   Нині факультет працює над установленням зв’язків з країнами далекого зарубіжжя з розвиненим лісовим господарством (Голландія, Данія, США, Фінляндія, Чехія, Швеція та ін.) для проходження практики нашими молодими спеціалістами, викладачами та аспірантам.

 

Культурно-масова, спортивна робота і дозвілля студентів

  Студенти факультету лісового господарства беруть активну участь у спортивному житті університету. Збірні команди факультету з волейболу, футболу, настільного тенісу, шахів, шашок, армспорту, важкої і легкої атлетики неодноразово ставали переможцями Спартакіади на першість університету. За результатами студентської Спартакіади 2016/17 н.р. факультет лісового господарства посів почесне ІІ місце, з 2018 р. займає почесне ІІІ місце.

  Студенти факультету є членами збірних команд університету і беруть участь у змаганнях на першість ЗВО м. Харкова та України.

У квітні 2018 р. Авксентенко Владислав, здобувач факультету лісового господарства, став бронзовим призером Чемпіонату світу з кікбоксингу, а у 2019 р. – чемпіоном світу з кікбоксингу за версією WKA.

Студенти факультету активно долучаються до культурно-масового життя університету. Двічі на рік на факультеті проводять концерти художньої самодіяльності «Студентська осінь» і «Студентська весна». На факультеті створено команду КВК «Люди из леса».

  У 2018 р. наші студенти зайняли І місце в конкурсі млинців, який проходив під час святкування Масляної у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, у цьому ж конкурсі у 2019 і 2020 рр. – ІІ місце.

  Команди здобувачів нового набору кожного року беруть участь у туристичному зльоті серед факультетів і традиційно займають призові місця. За результатами туристичного зльоту 2019 р. наша команда посіла ІІ місце, а у 2020 р. – ІІІ.

  Страшна Владислава перемогла у конкурсі «Міс ХНАУ – 2018» і отримала титул «Міс ХНАУ», у конкурсі «Міс ХНАУ – 2019» Компанієць Олена здобула титул «Віце-міс ХНАУ», а Стеганцева Єлизавета – «Міс глядацьких симпатій».

  У конкурсі «Містер ХНАУ – 2019» Хачатурян Дмитро здобув титул «Містер глядацьких симпатій», а Ільченко В’ячеслав – «Містер мужність».

  За результатами конкурсу «Міс і містер ХНАУ – 2020» Дейнеко Олександра отримала титул «Віце-міс ХНАУ» і «Міс талант», а Ростислав Рєзников – «Містер фото».

  Рада студентського самоврядування та актив факультету постійно проводять флешмоби, акції та конкурси до Дня Святого Валентина, Дня Миколая, Нового року та інших свят.

  

   
   
   
   
   
   
   
   
   


Оновлено: 19-10-2020, 13:21 / Переглядів: 37 313
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок