Факультет лісового господарства

 

Адреса

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в "Докучаєвське", навчальне містечко ХНАУ

корпус 2, поверх 2

Email: flg@knau.kharkov.ua

Герб факультету
Декан

Ведмідь Микола Максимович

кандидат с.-г. наук, доцент

корпус 2, поверх 2, кімната 209

тел.: (0572) 99-71-70 

Заступник декана

з заочної освіти

Біла Юлія Миколаївна

кандидат с.-г. наук,

доцент кафедри

корпус 2, поверх 1, кімната 106

Заступник декана

з навчально - виховної роботи

Назаренко Віталій Васильович

кандидат с.-г. наук,

доцент, 

корпус 2, поверх 2, кімната 215

Заступник декана 

з наукової роботи

Карпець Юрій Вікторович

кандидат біологічних наук, доцент

корпус 2, поверх 2, кімната 215

 


   Ліцензія № 363786, серія АВ на надання освітніх послуг за напрямом «Лісове і садово-паркове господарство» за спеціальністю «Лісове господарство» видана згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії (протокол № 68 від 27.11.2007 р.) та наказом Міністерства освіти України № 2144-Л від 04.12.2007.

 

Історія факультету

   Нині на факультеті навчається 223 студенти денної форми навчання, у тому числі 74 магістри, 252 студенти заочної форми навчання, у т. ч. 99 магістрів.

   Підготовку фахівців на факультеті лісового господарства здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедр, який нараховує 39 осіб, в тому числі 33 викладачі з вченими ступенями. На факультеті працює 7 докторів наук, з них 5 – професори, 26 кандидатів наук, професорів університету та доцентів. На фахових кафедрах працюють 32 особи, з них з вченим званням 26 викладачів (81,3%). Лекційні курси провідних дисциплін читаються професорами, докторами наук та досвідченими доцентами, кандидатами наук. Науково-педагогічна кваліфікація всіх викладачів випускових кафедр відповідає дисциплінам, що вони викладають.

   Викладачі факультету приймають активну участь у вдосконаленні навчально-методичного процесу. Вони є співавторами 5 програм зі спеціальності «Лісове і садово-паркове господарство» та 4 програм дисциплін, затверджених і рекомендованих до використання Міністерством аграрної політики України і Міністерством освіти і науки України зі спеціальності "Лісове і садово-паркове господарство".

   Матеріально-технічна база факультету включає 24 навчальні аудиторії, лабораторію насінництва і розсадництва кафедри лісових культур, музей природи, дендрологічний парк ХНАУ, лісовий розсадник, розарій та ДП «Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство».

    Студенти забезпечені житлом на 100%. До їх послуг гуртожиток на 380 місць з усіма зручностями. У гуртожитку, крім житлових кімнат, є кухні, побутові і навчальні кімнати, кімнати для відпочинку, спортивний зал. Біля гуртожитку є ігрові майданчики для гри у волейбол, баскетбол і футбол.

    До послуг студентів університетський актовий зал на 850 місць, спортивний і тренажерні зали, спортивні секції, хореографічні та вокальні колективи.

 

  До складу факультету входять п’ять кафедр:

 • Лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка (завідувач – доктор біол. наук, профессор
  О.К. Поляков);
 • Кафедра лісоуправління, лісоексплуатації та безпеки життєдіяльності (завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор В.П. Пастернак);
 • Лісових культур і меліорації (завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор С.П. Распопіна);
 • Садово-паркового господарства (завідувач –  доктор біологічних наук, професор Г.Т. Гревцова);
 • Кафедра філософії, історичних і соціальних дисциплін (завідувач – кандидат історичних наук, професор університету А.І. Кравцов).

  

Факультет здійснює підготовку

ОР

Молодший бакалавр

Бакалавр

Бакалавр

Бакалавр

Магістр

Магістр

Спеціальність

205

«Лісове господарство»

054 «Соціологія»

205

«Лісове господарство»

206

«Садово-паркове господарство»

205

«Лісове господарство»

206

«Садово-паркове господарство»

Кваліфікація

Молодший

бакалавр з лісового господарства

Бакалавр з соціології

Бакалавр з лісового господарства

Бакалавр з садово-паркового господарства

Магістр з лісового господарства

Магістр з  садово-паркового господарства

Форма навчання

денна і заочна

 


 ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 205 «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

 


Внутрішньогалузеві наукові зв’язки

   Навчально-методичний план передбачає тісний зв'язок факультету з кафедрами ННІ лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України і особливо з профільними кафедрами ННІ лісового і садово-паркового господарства Національного лісотехнічного університету України. Зберігаються творчі контакти з ученими Білорусі, Латвії, Польщі, Чехії. В наукових дослідження факультет співпрацює з Українським науково-дослідним інститутом лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького в межах наукових тематик затверджених Державним агентством лісових ресурсів України.

 

Кафедри, що випускають фахівців:

 • Лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка
 • Кафедра лісоуправління, лісоексплуатації та безпеки життєдіяльності;
 • Лісових культур і меліорації;
 • Садово-паркового господарства;
 • Кафедра філософії, історичних і соціальних дисциплін.

 

Факультет готує фахівців за трьома спеціальностями:

 • 054 «Соціологія» – бакалаврів;
 • 205 «Лісове господарство» – молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів;
 • 206 «Садово-паркове господарство» – бакалаврів і магістрів.

   Основні спеціальні навчальні дисципліни: лісознавство, лісівництво, лісова типологія, стійкість і продуктивність лісів, лісоексплуатація, регіональне лісівництво, лісовпорядкування, дендрологія, лісова пірологія, лісове ґрунтознавство, лісова ентомологія, лісове товарознавство, лісова таксація, лісозаготівля, переробка деревини, озеленення, сільськогосподарська меліорація, лісова меліорація, лісові культури, лісова біометрія, плантаційне лісовирощування, мисливське господарство, охорона праці в лісовому господарстві, правове забезпечення лісового господарства, містобудівельне законодавство, ландшафтознавство, захист декоративних рослин, природно-заповідна справа, декоративне рослинництво, дендропроектування, лісопаркове господарство, озеленення населених місць, економіка лісового та садово-паркового господарства, планування та управління у лісовому господарстві та організація лісогосподарського виробництва.

Студенти проходять виробничу практику в державних, комунальних і приватних підприємствах, установах і організаціях лісового господарства України. Для всіх студентів з високою успішністю є можливість пройти фахові виробничі практики і стажування у 16 європейських країнах.

 

Можливості працевлаштування

   Наші випускники готуються для виробничо-управлінської, проектної та дослідної діяльності по лісовому господарству. Вони можуть працювати в підприємствах лісового та садово-паркового господарства, навчальних закладах, науково-дослідних, лісовпорядкувальних та проектних організаціях на посадах майстра лісу, помічника лісничого, лісничого, таксатора, інженера лісового господарства, лісових культур, охорони і захисту лісу, майстра та інженера з переробки деревини, майстра та начальника деревообробного цеху, нижньогоскладу, спеціаліста з озеленення та ландшафтного дизайну, лісомеліоратора, викладача.

   Випускники спеціальності 054«Соціологія» зможуть успішно працювати у державних органах, військових та правоохоронних структурах, юридичних і консалтингових корпораціях, політичних, громадських, міжнародних організаціях та фондах на керівних посадах.

 

Науково-дослідна робота

   Напрямок наукової роботи факультету лісового господарства: дослідження особливостей формування лісостанів, удосконалення технологій і способів лісогосподарських заходів, а також лісовідновлення і лісорозведення в переважаючих типах лісу природних зон Лівобережної України.

 

Наукові школи факультету лісового господарства:

 • лісоекологічно-типологічна школа професора Б.Ф. Остапенка;
 • лісознавчо-селекційна школа професора С.С. П’ятницького;
 • лісомеліоративна школа професора М.А. Лохматова.

   На факультеті працюють гуртки з лісівництва, лісознавства, таксації, дендрології, ландшафтного озеленення, лісових культур, біометрії, лісової меліорації, мисливствознавства, історії і культури України.

Десять років поспіль оргкомітет факультету організовує проведення І туру олімпіади з лісівництва, лісових культур, таксації (з теоретичної частини).

   Серед переможців олімпіад останніх років – студенти ХНАУ ім. В.В. Докучаєва:

   2014/15 н.р. – В. Бабенко, С. Криволап, П. Городиський, О. Криволап. Переможці І туру у 2014/2015 н.р. (В. Бабенко, С. Криволап, П. Городиський, О. Криволап) брали участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади на базі Уманського національного університету садівництва, м. Умань.

   У 2017 році Шкляревьский Максим та студент Пономаренко Станіслав завоювали дипломи ІІ та ІІІ ступенів на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Лісове господарство», яка проходила на базі факультету лісового господарства Житомирського національного агроекологічного університету.

   11 квітня 2018 року Шкляревський Максим зайняв друге місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності "Лісове господарство", який проходив на базі факультету лісового господарства у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

   24-25 квітня 2018 року команда факультету лісового господарства (М. Бакань С. Мироненко, В. Ющик, Ю. Павлов, Д. Тарабан, К. Тіщенко) представляла ХНАУ ім. В.В. Докучаєва на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальностями «Обладнання лісового комплексу» та «Деревообробні та меблеві технології» на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, де команда показали високі результати, а Бакань Максим зайняв третє місце.

   Крім того, Бакань Максим зайняв 3-є місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство», що проходила у Житомирському національному агроекологічному університеті 22-25 травня 2018 року.

Наукова робота Шкляревського Максима та Поступної Влади за напрямом «природничі науки» зайняла третє місце у XІІ Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, організований Радою ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Харківського регіону.

 

На факультеті проводять Всеукраїнські та Міжнародні науково-практичні конференції:

 • 22-23 жовтня 2009 року факультет спільно з УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького організував та провів Міжнародну наукову конференцію «Використання технології Field-Map для підготовки спеціалістів лісового господарства та охорони навколишнього природного середовища», на якій розглядали питання підготовки спеціалістів із застосування передової технології Field-Map у лісовому і садово-парковому господарстві, охорони природи, лісової таксації та лісовпорядкування.
 • 14 березня 2013 року факультет провів Перші Остапенківські читання з нагоди дня народження професора, ідеолога і організатора масштабних досліджень з лісової типології – Бориса Федоровича Остапенка.
 • 16-19 жовтня 2013 року факультет організував і провів Міжнародну науково-практичну конференцію «Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку», яку відвідали колеги з Польщі. На конференції були висвітлені проблеми сучасного ведення лісового господарства та розглянуті питання лісівничої освіти і науки, типологічного різноманіття та продуктивності лісів, захисту лісу, екології довкілля, охорони лісу, економіки та менеджменту у лісовому господарстві, лісової таксації, природного відновлення лісів, озеленення та ландшафтного дизайну, лісової селекції та генетики. До початку роботи конференції були видані матеріали конференції.
 • В березні 2014 року факультет провів ІІ Читання з нагоди дня народження видатного вченого України, професора – Остапенка Бориса Федоровича та були видані матеріали читань «Лісова типологія: наукові, виробничі, навчальні аспекти розвитку».
 • 25-26 вересня 2014 року факультет організував і провів Всеукраїнську науково-практичну конференцію «100 років на Харківській землі», яка була присвячена100-річчю харківського періоду агроуніверситету імені В.В. Докучаєва.
 • 15-16 лютого 2017 року на базі факультету було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Новації, Стан та розвиток Лісового і садово-паркового господарства».
 • 14-16 лютого 2018 року факультет організував Всеукраїнську науково-практичну конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства».
 • 11-12 квітня 2018 року на базі факультету проведений заключний етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2017/2018 н.р. зі спеціальності «Лісове господарство».

 

Міжнародні зв'язки

   Факультет активно співпрацює з Генеральним консульством Республіки Польща у Харкові, аграрними навчальними та науковими закладами Республіки Польща – Головною сільськогосподарською школою у Варшаві та Національним науково-дослідним інститутом рослинництва, ґрунтознавства і добрив у м. Пулави, аграрною палатою (ізба рольніча) в м. Ополє.

   Нині факультет працює над установленням зв’язків з країнами далекого зарубіжжя з розвиненим лісовим господарством (Голландія, Данія, США, Фінляндія, Чехія, Швеція та ін.) для проходження практики нашими молодими спеціалістами, викладачами та аспірантам.

 

Культурно-масова, спортивна робота і дозвілля студентів

   Студенти лісового факультету беруть активну участь у спортивному житті університету. Збірні команди факультету з волейболу, футболу, настільного тенісу, шахів, шашок, армспорту, важкої і легкої атлетики неодноразово ставали переможцями Спартакіади на першість університету. За результатами студентської Спартакіади 2016-2017 навчального року факультет лісового господарства посів почесне ІІ місце.

  Студенти факультету є членами збірних команд університету, і беруть участь у змаганнях на першість ВНЗ м. Харкова та України.

Студенти лісового факультету беруть активну участь у культурно-масовому житті університету. Двічі на рік на факультеті проводять концерти студентської художньої самодіяльності «Студентська осінь» і «Студентська весна». На факультеті створена команда КВК «Люди из леса».

   У 2018 році студенти факультету зайняли перше місце на конкурсі млинців, які проходив під час святкування свята Масляної у стінах ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

   Страшна Владислава студентка магістратури спеціальності «Лісове господарство» у березні 2018 року стала Міс ХНАУ-2018.

  У квітні 2018 року Авксентенко Владислав, студент II курсу факультету лісового господарства став бронзовим призером Чемпіонату світу з кікбоксингу.

   Рада студентського самоврядування та актив факультету проводять флешмоби, акції та конкурсу до Дня Святого Валентина, Дня Миколая, Нового року та інших традиційних, державних та релігійних свят.

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   


Оновлено: 4-02-2020, 10:20 / Переглядів: 35 324
 

Авторизація