Факультет менеджменту і економіки

Адреса

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в "Докучаєвське-2" навчальне містечко ХНАУ

корпус 3, поверх 2, кімната 205

Герб факультету

Декан

Філімонов Юрій Леонідович

 кандидат економічних наук, доцент

корпус 3, поверх 2, кімната 207

тел.: (0572) 99-72-35 

E-mail: facultet_mie@ukr.net  

 Заступник декана 

з навчальної роботи

Таран Оксана Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент

 Заступник декана

з виховної роботи

Мещеряков Володимир Євгенійович

кандидат економічних наук, доцент

 Профорг

факультету

 Лебединська Ольга Іванівна

кандидат економічних наук, доцент  

Диспетчер

денної форми навчання

Сорокотяга Марія Сергіївна

Диспетчер

заочної форми навчання

Мовчан Тетяна Сергіївна


 

Факультет сьогодні

   На факультеті працює 35 викладачів, серед них доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України О.В. Ульянченко; доктори наук, професори О.І. Гуторов, В.М. Нагаєв, Т.І. Олійник. Забезпеченість викладацького складу науковими ступенями (кандидати, доктори наук) становить 98 %. Звання доцентів мають 23 викладачі.

 

    До складу факультету входить чотири кафедри:

План роботи ради факультету менеджменту і економіки ХНАУ ім. В.В. Докучаєва на 2016/17 навчальний рік

Спеціальності

    Згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії видано ліцензію № 508676 серія АГ (протокол №86 від 10.03.2011 р.) на надання освітніх послуг:

  • Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» – спеціальність      051 «Економіка»;
  • Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» – спеціальності     073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр та магістр.

 Форми навчання: денна і заочна.

 

Перелік навчальних дисциплін на здобуття спеціальності 051 «Економіка»

освітній ступінь «бакалавр» освітній ступінь «магістр»

Перелік навчальних дисциплін на здобуття спеціальності 073 «Менеджмент»

освітній ступінь «бакалавр» освітній ступінь «магістр»

Перелік навчальних дисциплін на здобуття спеціальності 

074 (281) «Публічне управління та адміністрування»

освітній ступінь «бакалавр» освітній ступінь «магістр»

Перелік навчальних дисциплін на здобуття спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

освітній ступінь «бакалавр» освітній ступінь «магістр»

Перелік навчальних дисциплін на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм

освітній ступінь «бакалавр»   

 

Методична робота і видавнича діяльність на факультеті

   Викладачами факультету планомірно здійснюється методичне забезпечення навчального процесу: за погодженням з методичною комісією видаються методичні вказівки, навчальні посібники, підручники тощо.

   Крім монографічних видань, наукових статей, методичних розробок, з вересня 1997 р., видається економічна серія Вісника ХНАУ. Збірник належить до переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з економічних наук. Вісник з 2014 р. зареєстрований в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre. Paris, France), а також індексується в міжнародній наукометричній базі Copernicus.

 


 

 

 

 

 

 
Оновлено: 28-11-2019, 09:05 / Переглядів: 27 239
 

Авторизація