Фінашина Анна Валеріївна

 

 • кандидат економічних наук, старший викладач;
 • тема кандидатської дисертації – “Удосконалення організаційно-економічного механізму кооперації сільськогосподарських підприємств”;
 • напрям наукової роботи – економічні засади розвитку землеволодінь і землекористувань в сучасних умовах.

1. Статті

 1. Фінашина Г.В. Форми співпраці сільськогосподарських підприємств України/Г.В. Фінашина//Матеріали підсумк. наук. конф. проф.-виклад. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ, 22–25 січ. 2014 р.: Ч. І. – Х.: ХНАУ, 2014. – С. 193–195.
 2. Финашина А.В. Направления развития сельскохозяйственной обслуживающей кооперации в Украине/А.В. Финашина//Инновационные технологии и технические средства для АПК: матер. междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов (Россия, Воронеж, 27-28 марта). – Ч. I./ коллектив авторов. – Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронеж. ГАУ, 2014. – С. 50–57.
 3. Фінашина Г.В. Організація вертикально інтегрованих підприємств на кооперативних засадах/Г.В. Фінашина//Кооперативні читання: 2014 рік: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 3-4 квіт. 2014 р.– Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2014. – С. 150–157.
 4. Фінашина Г.В. Перспективи розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів в Україні/Г.В. Фінашина//Теоретико-методологічні засади ефективного розвитку аграрного виробництва: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студ., 24-25 квіт. 2014. Ч. ІІ. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. – С. 189–192.
 5. Фінашина Г.В. Особливості розвитку кооперативного сектору в США/Г.В. Фінашина//Організаційно-економічний механізм реалізації стратегічних напрямів розвитку агропродовольчої сфери : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 198-річ. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2 жовтня 2014 р./ Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. – С. 173–175.
 6.  Фінашина Г.В. Форми співпраці сільськогосподарських підприємств України / Г.В. Фінашина // Матеріали підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ, 22–25 січ. 2014 р. Ч. І. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. – С. 193–195.
 7. Финашина А.В. Направления развития сельскохозяйственной обслуживающей кооперации в Украине / А.В. Финашина // Инновационные технологии и технические средства для АПК: материалы междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов (Россия, Воронеж, 27-28 марта). – Ч. I /коллектив авторов.– Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронеж. ГАУ, 2014. – С. 50–57.
 8. Finashyna G.V. The role of agricultural cooperatives in development of rural territories in Ukraine/ G.V. Finashyna // Problems and prospects of territories’ socio-economic development: conference proceedings of the 4th Intern. scient. conf., April 29 – May 3, 2015. –Poland : TheAcademy ofManagement and Administration inOpole, 2015. – P. 113–115.
 9. Фінашина Г.В. Вплив міжнародного співробітництва на розвиток земельних відносин в Україні / Г.В. Фінашина // Матеріали наук.-практ. конф. проф.-виклад. складу ф-ту інженерів землевпорядкування, 27-28 трав. 2015 р.– Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ФО-П Дуюнова Т.В., 2015. – С. 92–96.
 10.  Finashyna G.V. Development of vertically integrated companies on a cooperative basis for providing of agricultural innovation services / G.V. Finashyna // Regional Innovation Systems in Agriculture: conference proceedings of the Intern. scient. conf., June 3-4, 2015. –Uzbekistan: KNU and SAI inSamarkand, 2015. – P. 73–77.


Оновлено: 28-11-2013, 11:46 / Переглядів: 1 475
 

Авторизація