Історія розвитку факультету

Історія розвитку факультету


   Одним з найстаріших навчальних закладів аграрного профілю Європи є Харківський національний аграрний університет, який було засновано 5 жовтня 1816 р. Серед напрямів підготовки університету, найпопулярніших і в наші часи, є економічний профіль, зокрема спеціальності «Облік і аудит» та «Фінанси і кредит», навчання за якими забезпечує факультет обліку і фінансів. За всю історію існування факультетом підготовлено понад 6000 фахівців з обліку і аудиту.

   Всього за роки існування спеціальності було підготовлено близько 5000 спеціалістів з бухгалтерського обліку, включаючи заочну форму навчання.

   Перший випуск спеціалістів з кваліфікацією «Бухгалтер-економіст» відбувся у червні 1962 р. Більшість  цих випускників згодом здобули ступені кандидатів та докторів економічних наук і очолили кафедри бухгалтерського обліку в Дніпропетровському, Харківському, Луганському, Костромському, Курському, Алма-Атинському та інших сільськогосподарських інститутах.

Починаючи з другої половини ХХ ст., на факультеті плідно працювали професори, завідувачі кафедри статистики та обліку С.Д. Бутко (1948–1962 рр.) та О.Ф. Галкін (1962–1984 рр.). Вони підготували понад 50 кандидатів економічних наук для вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів України. У 1968 р. на базі кафедри статистики та обліку було створено дві кафедри: бухгалтерського обліку; статистики і економічного аналізу. У той час науковцями факультету уперше в Україні було видано навчальний посібник «Бухгалтерський облік у колгоспах» за редакцією С.Д. Будка та підручник «Сільськогосподарська статистика з основами економічної статистики» О.Г. Христича.

   Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. розпочалася реорганізація вищої школи, у зв’язку з чим змінюються навчальні плани і факультет починає готувати економістів з бухгалтерського обліку і фінансів. Подальші зміни навчальних програм обумовлюють перехід спочатку на триступеневу, а з 2006 р. – на двохступеневу підготовку фахівців.

   У 1997 р. на базі кафедри бухгалтерського обліку і  фінансів створено кафедру фінансів і аудиту, яка з 2005 р. перейменована на кафедру фінансів.

   15 вересня 2005 р. наказом ректора університету на базі економічного факультету було створено два самостійних факультети: обліку і фінансів та менеджменту і економіки.

   Першим деканом факультету обліку і фінансів стала доцент кафедри статистики і економічного аналізу  К.І. Посилаєва, яка очолювала факультет протягом 2005-2008 рр.

    З 2009 по 2010 роки факультет очолював доцент кафедри статистики і економічного аналізу С.І. Панченко.

    Протягом 2010-2016 рр. деканом факультету обліку і фінансів була кандидат економічних наук, доцент  І.М. Сафронська.

   У 2017 року деканом факультету обліку і фінансів було обрано  кандидата економічних наук, доцента О.В. Гороха. Заступником декана з навчально-виховної роботи призначено кандидата економічних наук, доцента В.О. Велієву, з наукової роботи – кандидата економічних наук, доцента І.В. Горковенко, з виховної роботи у гуртожитку – кандидата економічних наук, доцента І.І. Рагуліну.

   

Оновлено: 28-11-2016, 14:48 / Переглядів: 1 999
 

Авторизація