Гела Оксана Миколаївна

 

Асистент. Закінчила історичний факультет ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Магістр історії. Аспірант ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Освіта:

 • 2012-2016 рр. – закінчила з відзнакою бакалаврат Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, історичний факультет.
 • 2016-2018 рр. – закінчила з відзнакою магістратуру Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, історичний факультет, за професійною кваліфікацією «викладач вищого навчального закладу».
 • з 2018 р. і дотепер – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, історичний факультет, аспірантура, 032 «історія та археологія». Тема дисертаційної роботи: «Образи інтелігенції в радянській візуальній культурі (на матеріалах сатиричних видань)»

Участь у семінарах, робітнях, конференціях:

 • Семінар-робітня «Публічна історія сьогодні: усні оповіді, локальна пам'ять і спільнота» (Центр міської історії та Український католицький університет, Львів, 14-15 березня 2016 р.)
 • Програмний архівознавчий об`їзд (Інститут історії Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Польща, 13-23 травня 2016 р.);
 • Українсько-німецький методологічний семінар «Публічна історія та історична культура» в рамках проекту «Історична наука в умовах викликів сьогодення: глобальна історія і національні наративи» (Київ, 6 жовтня 2017 р.)
 • ХХХІІІ-тя Міжнародна краєзнавча конференція молодих вчених, (Харків, 11 грудня 2015 р.)
 • Міжнародна конференція молодих учених «Каразінські читання», історичні науки (Харків, 2015 р., 2016 р., 2017 р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Конструируя «советское»? Политическое сознание, повседневные практики, новые идентичности» (м. Санкт-Петербург, 22-23 квітня 2016 р.);
 • Міжнародний науковий семінар «Актуальні проблеми архівістики та управління документами» (Люблін, 21 травня 2016 р.)
 • XXIV-та Міжнародна студентська наукова конференція «Мир университета: выстраивание взаимоотношений с внешней средой в условиях постоянных изменений» (Харків, 8 квітня 2017 р.)

Публікації:

 1. Гела О. Усноісторічні джерела як засіб вивчення атеїстичного виховання в УРСР 1953-1964 рр. (на матеріалах Харківської області) // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 68-ї Міжнародної Наукової конференции молодих вчених (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 24 квітня 2015-го.). Харків: Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. С. 28-29;
 2. Гела О. Повсякденність радянських громадян в умовах антирелігійної пропаганди в УРСР у 1953–1964 рр. на сторінках журналу «Перець» // Матеріали XXXIII-ї Міжнародної краєзнавчої конференції молодих вчених, присвяченої 100-річчю з дня народження Героя України, академіка П. Т. Тронька (1915–2011). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. С. 40-41.
 3. Гела О. Журнал «Перець» як джерело з вивчення антирелігійної пропаганди в УРСР у 1953-1964 рр. // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 69-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 29 квітня 2016 р.). Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. С. 25-26;
 4. Гела О. «Уже ты, господи, не один еси на небеси»: антирелигиозная пропаганда в журнале «Перец» в 1953-1964 гг. // Конструируя «советское»? Политическое сознание, повседневные практики, новые идентичности: материалы десятой международной конференции студентов и аспирантов (22–23 апреля 2016 года, Санкт-Петербург). СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2016. С. 39–45.
 5. Гела О. Нові магістерські програми в Україні як відповідь на запити суспільства // Мир университета: выстраивание взаимоотношений с внешней средой в условиях постоянных изменений: программа и материалы XXIV международной студенческой научной конференции (НУА, 8 квітня 2017 р.). Харків: Видавництво НУА, 2017. С. 47.
 6. Гела О. Іконографія інтелігенції в радянській періодиці (на прикладі карикатур журналу «Крокодил») // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 70-ї Міжнародної Наукової конференції молодих вчених (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 28 квітня 2017). Харків: Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. С. 28–29.
 7. Гела О. Образи інтелігенції в карикатурах журналу «Крокодил» у 1953 – 1964 рр. // Актуальні проблеми вітчизняної та вітчизняної історії: Збірник наукових праць. Харків, 2017. Вип. 20. С. 98–107.
 8. Гела О. «Дисертація у нього, звичайно, безглузда, але ж він дуже проситься на наукову роботу»: образи радянського дисертанта в карикатурах журналу «Крокодил» // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 72-ї Міжнародної наукової конференції (м. Харків, 26 квітня 2019). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. С. 20.
 9. Гела О. М. «Фізики» чи «лірики»?: відображення дискусії 1960‑х рр. у радянській карикатурі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 28. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. С. 95–100.
 10. Гела О. «Навіть не знаю, чим мені сьогодні зайнятися: чи то на танці піти, чи то в ресторан... або для різноманіття на лекції в інститут сходити...»: студентство очима радянської карикатури // Проблемы истории и культуры пограничья (II Верхнедвинские историко- краеведческие чтения). Сборник научных статей ІІ Международной научной конференции. Верхнедвинск: Daugava Print, 2019. 78-81.
 11. Гела О. Образи інтелігенції в радянській візуальній культурі (на матеріалах журналу «Крокодил») // Образ радянського: конструкція, міфологія, візуальні рамки (Із циклу: Повсякдення: візії та смисли) / зб. V Всеукраїнського наук-теор. семінару. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. С. 71-83.
 12. Гела О. Радянська сільськогосподарська інтелігенція крізь призму візуальної культури // Матеріали підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу і здобувачів наукових ступенів, 19-20 березня 2019 р. у 2 частинах. Харків: ХНАУ, 2019. Ч. 1. С. 46-48.
 13. Гела О. Перцепция проблемы бюрократии советским обществом на материалах карикатур журнала «Крокодил» // Актуальні питання сучасної науки (частина І): матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 20-21 квітня 2019 року. Київ: МЦНД, 2019. С. 24.


Оновлено: 5-12-2018, 13:22 / Переглядів: 918
 

Авторизація