Герман Людмила Володимирівна

 

   Герман Людмила Володимирівна – кандидат філологічних наук, доктор філософії (Ph. D.), доцент кафедри, професор ХНАУ.

Закінчила факультет іноземних мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, отримала диплом за фахом «філолог, викладач англійської мови та літератур».

   У 1988 р. після закінчення аспірантури при Київському національному лінгвістичному університеті успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – германські мови на тему «Новозеландські флористичні назви в ономасіологічному аспекті».

   Автор 184 наукових і навчально-методичних праць. Брала участь у роботі багатьох Міжнародних наукових конференцій в Україні, Чехії, Польщі, Великобританії.

   Коло наукових інтересів – соціолінгвістика, етнолінгвістика, лексикологія і лексикографія англійської мови, методика викладання англійської мови у ВНЗ.

   Виступає офіційним опонентом по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.04 –  «германські мови».

    

Контактна інформація: herman_lyudmyla@ukr.net

 

Список основних праць за останні 10 років

Навчально-методичні праці

Посібники

 

 1. Герман Л.В. English for Ecologists: посібник з англійської мови / Л.В. Герман, Є.Г. Брокль) / Харків: ХНАУ, 2008. – 65 с.
 2. Герман Л.В. Англо-український словник економічних термінів / Л.В. Герман, Н.О. Арзамасцева, Є.Г. Брокль, О.А. Маковська та ін. / Харк. нац. аграр. ун-т імені В.В. Докучаєва. –Х., 2008. – 92с.
 3. Герман Л.В. Навчальний посібник “English for Plant Protection Agronomists” / Л.В. Герман, І.В. Шульга, Є.Г. Макарська / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2010. – 243 с.
 4. Герман Л.В. “Англійська мова” для студентів заочної форми навчання / Л.В. Герман, О.В. Логінова, Н.О. Арзамасцева, О.А. Сошенко / Харків: ХНАУ, 2010. – 77 с.
 5. Герман Л.В. Grammar Guide for future Scientists: посібник / Л.В. Герман, О.Л. Ільєнко, В.О. Турченко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2011. – 149 с.
 6. Герман Л.В. Англійська мова: посібник для студ.-магістрантів факультету лісового госп-ва / Л.В. Герман, І.В. Шульга, О.А. Сошенко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2012. – 84 с.
 7. Герман Л.В. Англійська мова: посібник для студентів-магістрантів факультету агрохімії та ґрунтознавства / Л.В. Герман / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2013. – 106 с.
 8. Герман Л.В. Ділова англійська мова: посібник для студентів магістрантів агрономічного факультету / Л.В. Герман, В.О. Турченко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2014. – 145 с.
 9. Герман Л.В. Наукова англійська мова: посібник для студентів магістрантів ФІЗу / Л.В. Герман, А.С. Попов, Н.В. Хижняк, О.А. Паніна / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. – 142 с. (з грифом МАП).
 10. Герман Л. В Педагогіка і психологія вищої школи: навч. посібник для магістрантів та аспірантів аграрних ВНЗ / [О. Ф. Євсюков, Л. В. Герман, О. В. Тихоненко, І. Ю. Підгородецька] / Харк. нац. аграрний .ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. – 264 с. (з грифом МАП).
 11. Герман Л.В. Ділова англійська мова: посібник для студентів магістрантів факультету лісового господарства / Л.В. Герман, Є.Г. Макарська, О.А. Сошенко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2015. – 79 с.
 12. Герман Л.В. Навчально-методичний посібник з англійської мови /Л.В. Герман, І.В. Шульга, Н.В. Хижняк та ін. – Вид. 2-ге. – Х.: ХНАУ, 2015. – 88 с.
 13. Герман Л.В. English for plant protection agronomists: посібник з англійської мови / Л.В. Герман, І.В. Шульга, Є.Г. Макарська. – Вид. 2-ге. – Х.: ХНАУ, 2015. – 243 с.
 14. Герман Л.В. Beginning Professional English: навч.-метод. посібник з англійської мови / Л.В. Герман. – Вид. 3-тє. – Х.: ХНАУ, 2015. – 249 с.
 15. Герман Л.В. Латинська мова: посібник/ Л.В. Герман, Т.В. Александрович/ Харк. нац. аграр. ун-т iм. В.В. Докучаєва. –Х.: ХНАУ, 2015. – 46 с.
 16. Герман Л.В. Англійська мова: посібник для студентів-магістрантів факультету обліку і фінансів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Л.В. Герман, І.В. Шульга. – Х.: ХНАУ, 2017. – 87 с.
 17. Герман Л.В. Англійська мова: посібник для студентів-магістрантів агрономічного факультету спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» / Л.В. Герман, І.В. Шульга. – Х.: ХНАУ, 2017. – 83 с.
 18. Герман Л.В. Англійська мова: навч. посіб. / Л.В. Герман, І.В. Шульга, В.Л. Чорна, О.В. Логінова, Є.Г. Макарська, Ю.В. Коврига / Харків. нац. аграр. ун-т  ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2018. – 118 с.

 

Наукові праці

Словник

 1. Hladun B.G. Gardens, parks, and landscape design: terms and definitious / G.B. Hladun, V. Herman, V.O. Shastalo / Х.: ПромАрт, 2018. – 156 с.
 2. Євтушенко М.Д. Сільськогосподарська ентомологія: назви основних с.-г. культур лісових насаджень / М.Д. Євтушенко, Г.В. Байдик, Л.В. Герман. – Х.: ХНАУ, 2018. – 151 с.

Статті у фахових виданнях

 1. Герман Л.В. Maori English як соціально-етнічний діалект англійської мови Нової Зеландії.// Мова і культура.- Вип. 11. – Т. 11. - К.: Вид. Дім Бураго, 2008. – С. 181-
 2. Герман Л.В. До питання планування корпусу маорійської мови у Новій Зеландії//Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, – Серія: Ром.-герм. філологія, 2009. – №837. – С. 149-
 3. Герман. Л.В. Англійський компонент у лексиці маорійської мови// Мова і культура. Вип. 10. – Т. 6. – К.: Вид. Дім Бураго, 2009. – С. 20-
 4. Герман Л.В. Відродження мов, що зникають, як одна з проблем еколінгвістики //Мова і культура. Вип. 16. – Т. 4. - К.: Вид. Дім Бураго, 2013. – С. 169-
 5. Герман Л.В., Національна специфіка новозеландської топоніміки // Мова і культура. - Вип. 15. – Т. 1. – К.: Вид. Дім Д. Бураго, 2012. – С. 200-
 6. Герман Л. В. Ономасіологічна характеристика новозеландського сленгу кінця ХХ сторіччя / Л.В. Герман // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Серія Романо-германська філологія. – 2013. – Вип. 74. – № 1052. – С. 78-
 7. Герман Л. В. Лексичні запозичення як результат англійсько-маорійських мовних контактів / Л. В. Герман // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Серія Романо-германська філологія. – 2013. – Вип. 76. – № 1072. – С. 64-
 8. Герман Л. В. Англійська агрономічна термінологія: ономасіологічний аспект / Л. В. Герман // Мова і культура. – К.: Вид. дім Д. Бураго. – 2014. – Вип. 17. – Т.IV. – С. 217–222.
 9. Герман Л. В. Неологізми в англійській мові Нової Зеландії / Л. В. Герман // Мова і культура. – К.: Вид. дім Д. Бураго. – 2015. – Вип. 18. – Т. 178. – С. 344–349.
 10. Герман Л. В. Гібридні номінації з компонентом Maori в англійській мові Нової Зеландії / Л.В. Герман, В.О. Турченко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія “Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов”. – 2016. – Вип. 83. – С. 76–81.

 

Статті та матеріали конференцій  у закордонних виданнях

 1. Герман Л.В. К проблеме развития английского языка в Новой Зеландии // Язык и дискурс в статике и динамике: Материалы международной научной конференции. – Минск: МНЛУ, 2008. – С. 80-
 2. Герман Л.В. Смена языка как результат языкового контактирования // Материалы IV Республиканской научно-практической конференции “Проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков” Брест, БГУ, 2010. – С. 41-
 3. Герман Л.В. Уявлення про «скромність» епохи пізнього Середньовіччя в англомовній картині світу /Л.В. Герман // Veda a technologe: krok do budouchnosti. – Praha: Publishing house, 2017. – P. 54 – 58.
 4. Герман Л.В. Новозеландські фразеологізми з флористичним компонентом / Л.В. Герман // Materialy IX mezinarodni naukovo-practicka conference “Nauka i inowacia”. – Przmysl: Nauka i studia, 2013. –P. 74-76.


Оновлено: 1-11-2019, 09:55 / Переглядів: 4 115
 

Авторизація