Гладких Ірина Олександрівна

   Гладких Ірина Олександрівна – викладач кафедри мовних дисциплін.

   Закінчила факультет іноземної філології Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, отримала диплом магістра та здобула кваліфікацію філолога, викладача німецької мови і зарубіжної літератури.

Коло наукових інтересів – Формування іншомовної компетентності у студентів аграрних ВНЗ за допомогою інноваційних методів.

   Контактна інформація: vergissmeinnicht12@ukr.net

 

Список усіх праць

Навчально-методичні праці

Посібники

  1. Гладких І.О., Шульга І.В. Німецька мова: розмовні теми та завдання: посібник / І.О. Гладких, І.В. Шульга / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків : ХНАУ, 2018. – 131 с.

Наукові праці

Інші публікації:

 

  1. Гладких І.О. Аналіз існуючих підходів щодо визначення поняття «іншомовна компетентність» в освіті / І.О. Гладких // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих науковців «Історичні, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти», 3 – 4 грудня 2015 р. – Харків, 2015. – С. 116-118.
  2. Гладких І.О. Формування культури професійного спілкування у майбутніх аграріїв / І.О. Гладких // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів 23 – 24 березня 2016 р. – Харків, 2016. – С. 47-48.
  3. Gladkych I.O. Der Fremdsprachenunterricht an den landwirtschaftlichen Hochschulen / O. Gladkych // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів 7 – 8 квітня 2016. – Харків, 2016. – С. 60-63.
  4. Gladkych I.O. Innovative Verfahren des Fremdsprachenunterrichts in Hochschulen / O. Gladkych // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ/ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (м. Харків, 24–25 травня 2017). – Харків, 2017. – С. 43-44.
  5. Гладких І.О. Використання Інтернет-ресурсів у викладанні німецької мови у ВНЗ/ І.О. Гладких// Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 квітня, 2018р., м. Харків). – Харків: ФОП Бровін О.В., 2018. – С. 153-


Оновлено: 19-09-2018, 13:23 / Переглядів: 1 019
 

Авторизація