Головань Лариса Володимирівна

 

  • Кандидат с.-г. наук, доцент кафедри екології та біотехнології.
  • Заступник декана з науково-педагогічної роботи.
  • Тема кандидатської дисертації: «Особливості використання різних типів маркерних систем у селекційних дослідженнях роду Phaseolus L.»01.05 – селекція та насінництво.
  • Лауреат стипендії молодих вчених ім. О.Н. Соколовського 2015 р.
  • Викладає дисципліни: «Моніторинг довкілля», «Екологія біологічних систем», «Основи біотехнології», «Агробіоценологія».
  • Напрям наукової роботи – еколого-генетичний моніторинг різних видів роду PhaseolusL. та Vigna за молекулярно-генетичними, біохімічними та морфологічними маркерами.
  • Автор і співавтор 56 наукових та навчально-методичних праць.
  • E-mail: golovanlarisa14@gmail.com

 

 

Ідентифікатори науковця:

Пошуковий профіль на порталі НБУВ ID: 0052111

Google Scholar

ORCIDID (0000-0002-7630-3222)



Оновлено: 12-02-2019, 08:27 / Переглядів: 1 476
 

Авторизація