Гопцій Дмитро Олександрович

Науковий профіль

ORCID ID

Google Scholar

 

Посада: доцент кафедри управління земельними ресурсами та кадастру.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент.

Освіта: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, магістр із землевпорядкування та кадастру, 2006 р.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, спеціаліст із правознавства, 2011 р.

 

Навчальні курси: ОС «Магістр» - «Методологія оцінки нерухомості»;  «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості»; «Законодавче забезпечення ринку землі; «Інфраструктура ринку землі». ОС «Бакалавр» - «Земельне право».

 

Найбільш вагомі наукові публікації:

 • монографії:
 1. Вервейко А.П., Гопцій Д.О. Оцінка результатів розвитку міст обласного значення: монографія / ХНАУ. Х.: «НТМТ», 2014. 232 с.
 2. Удосконалення теоретико-методологічних засад управління земельними ресурсами. Економіка управління земельними ресурсами на основі землевпорядного та кадастрового механізмів: колективна моногр. / І.В. Кошкалда та ін.; за ред.: д-ра екон. наук, професора І.В.Кошкалди; ХНАУ. Х.: Іванченко І.С., 2016. 258 с.
 • статті в наукових фахових виданнях України (категорії А, Б, В):
 1. Гопцій Д.О. Стан і ефективність грошової оцінки земель у містах базового рівня Харківської області (на прикладі міст Чугуїв, Ізюм, Балаклія). Вісник ХНАУ. Сер.: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. Х.: ХНАУ, 2008. № 4. С. 151–154.
 2. Гопцій Д.О., Куцегуб Ю.А. Ресурсний потенціал населеного пункту й особливості його управління різноманітними структурами. Вісник ХНАУ. Сер.: Економіка АПК і природокористування. Х.: ХНАУ, 2009. № 9 С. 214–219.
 3. Багін М.Л., Гопцій Д.О. Якість і використання земель населених пунктів залежно від якості земель. Вісник ХНАУ. Сер.: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. Х.: ХНАУ, 2009. № 3. С. 204–207.
 4. Гопцій Д.О. Методичні підходи до визначення реальної вартості земельної ділянки в межах населеного пункту. Вісник ХНАУ. Сер.: Технічні науки. Сільськогосподарські науки. Економічні науки. Х.: ХНАУ, 2010. № 3(2). С. 57–64.
 5. Гопцій Д.О. Проблеми правового забезпечення управління землями міст. Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Сер.: Економічні науки. Х.: ХНАМГ, 2011. Вип. 98. С. 330–336.
 6. Гопцій Д.О., Коваленко М.Й. Оцінка сталого розвитку міст. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Х.: ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. Вип. 2 (33). С. 285–296.
 7. Гопцій Д.О. Проблеми оцінки депресивності міст обласного значення (на прикладі Харківської області). Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. Запоріжжя: КПУ, 2011. № 6, С. 75–79.
 8. Гопцій Д.О. Стан та перспективи використання земельного фонду міст обласного значення. Вісник ХНАУ. Сер.: Технічні науки. Сільськогосподарські науки. Економічні науки. Харків: ХНАУ, 2011. № 6(1). С. 84–88.
 9. Гопцій Д.О., Ю.О. Сотніков. Оцінка сталого розвитку міст за допомогою SWOT-аналізу. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Х.: ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. Вип. 1 (36). С. 332–338.
 10. Гопцій Д.О. Оцінка результатів розвитку міст обласного значення з використанням кластерного аналізу. Вісник ХНАУ. Сер.: Технічні науки. Сільськогосподарські науки. Економічні науки. Х.: ХНАУ, 2013. № 5. С. 45–53.
 11. Гопцій Д.О. Класифікація та позиціонування населених пунктів України. Вісник ХНАУ. Сер.: Технічні науки. Сільськогосподарські науки. Економічні науки. Харків: ХНАУ, 2014, № 8, С. 190–196.
 12. Гопцій Д.О. Наукові підходи до розуміння концепції сталого розвитку та напрями її використання при плануванні розвитку міст. Вісник СНАУ. Сер.: Економіка і менеджмент. Суми: СНАУ, 2015 № 5 (64). С. 185–190.
 13. Гопцій Д.О., Завальний С.В. Особливості відведення земельних ділянок для потреб надрокористування. Зелевпорядний вісник: наук.-вироб. журн. 2015. № 6. С. 38–41.
 14. Гопцій Д.О. Особливості організації та напрями удосконалення кадастру нерухомості в Україні. Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Сер.: Економічні науки. Х.: ХНАГХ, 2015. № 122, С. 37–41.
 15. Гопцій Д.О., Гопцій О.Б., Ткачкеко Т.Г. Сільський зелений туризм, як елемент селозберігаючої моделі аграрного устрою України. Вісник СНАУ. Сер.: Економіка і менеджмент. Суми: СНАУ, 2017. №12.
 16. Ткаченко Т.Г., Гопцій Д.О. Кліматичні особливості організації сільського зеленого туризму на Харківщіні. Вісник ХНАУ. Сер.: Економічні науки. Х.: ХНАУ, 2017. № 4. С.156–166.
 17. Гопцій Д.О., Ткаченко Т.Г., Красовська О.Ю. Оцінка природно-рекреаційного потенціалу Харківської області для цілей розвитку сільського та сільського зеленого туризму. Вісник ХНАУ. Сер.: Економічні науки. ХНАУ, 2018. № 1. С. 17–23.
 18. Гопцій Д.О. Земельна реформа в Україні: актуальні проблеми і перспективи завершення. Вісник ХНТУСГ. Сер.: Економічні науки. Х.: ХНТУСГ, 2019. Вип 206. С. 446-458.
 19. Шелудько Р.М., Гопцій Д.О. Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі. Українськии журнал прикладної економіки. Том 4, № 4 С. 41–51.

 

Найбільш вагомі навчально-методичні видання

 1. Ринок землі і нерухомості: навч. посіб. / І.В. Кошкалда та ін.; за ред. І.В. Кошкалди, В.В. Тишковця; Харк. нац. аграр. ун-т. Х.: «Діса плюс», 2016. 236 с.
 2. Управління земельними ресурсами: навч. посіб. / І.В. Кошкалда, А.В. Корецький, О.А. Домбровська та ін. / за ред. проф. І.В.Кошкалди; Харк. нац. аграр. ун-т. Х.: ФОП Панов А.М., 2018. 368с.
 3. Іпотека землі та нерухомості: навч. посіб. / І.В. Кошкалда, О.А. Домбровська та ін. / за ред. І.В. Кошкалди / Харк. нац. аграр. ун-т. ім. В.В. Докучаєва. Х., 2020. 122 с.

 

Підвищення кваліфікації та стажування

 1. Стажування в Харківській державній академії культури на кафедрі туристично-го бізнесу з 15.01.2018 р. по 15.02.2018 р. Наказ №28-ІМО та ПК від 15.02. 2018 р.
 2. Міжнародне науково-педагогічне стажування у Вищому професійному університеті м. Ниса (Республіка Польща) з 25.02.2018 р. по 23.04.2018 р. Наказ № 341-ІМО та ПК від 16.05.2018 р

 

Наукові інтереси:

 • удосконалення нормативно-правового регулювання земельних відносин в Україні;
 • нормативно-правове та інституційне забезпечення обігу земель сільськогосподарського призначення;
 • уніфікація землевпорядної та містобудівної документації;
 • удосконалення та уніфікація методик нормативної грошової оцінки земель;
 • адміністративно-територіальна реформа в Україні;
 • розвиток сільських територій та подолання кризових явищ у сільських населених пунктах.

 

Контакти:

е-mail: dmytro.goptsii@gmail.com

тел.: (057) 709-00-89Оновлено: 28-05-2021, 15:44 / Переглядів: 3 172
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок