Гопцій Тетяна Іванівна

 

ГОПЦІЙ ТЕТЯНА ІВАНІВНА

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ГЕНЕТИКИ, СЕЛЕКЦІЇ ТА НАСІННИЦТВА, ДОКТОР С.-Г. НАУК, ПРОФЕСОР

E-mail: tetiana.gopciy@gmail.com

Народилася 13.01.1954 р. У 1976 р. закінчила Харківський сільськогосподарський інститут ім. В. В. Докучаєва і вступила до аспірантури ХСГІ. У 1982 р. захистила кандидатську дисертацію. У 2004 р. захистила докторську дисертацію на тему «Агроекологічні і агротехнічні основи введення амаранта в культуру в Лівобережному Лісостепу України».

Автор відомих сортів амаранта зернового та кормового напряму використання: «Надія» (2000 р.), «Харківський-1» (2001 р.), «Роганський» (2001 р.), «Вогняна куля» (2001 р). Зараз її дослідження є найбільш повним джерелом інформації в питанні вибору найбільш придатного сорту амаранта для вирощування в кормових та зернових цілях. 

З 2015 р. завідувач кафедри генетики, селекції та насінництва.

Опублікувала близько 200 наукових праць. Має авторські свідоцтва, патенти.

Керівник програми науково-дослідної роботи «Розробити науково-методичні основи селекції нових високопродуктивних сортів і гібридів с.-г. культур в умовах східної частини Лівобережного Лісостепу України. Удосконалити систему насінництва та розробити ресурсозберігаючі технології їх вирощування».

Публікації за  останній період:

Монографія:

  • Амарант: селекція, генетика та перспективи вирощування: монографія / Т. І. Гопцій, М. Ф. Воронков, М. А. Бобро, Л. О. Мірошниченко, С. В. Лиманська, О. В. Гудим, Н. Б. Гудковська, Ю. В. Дуда / ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2018. 362 с.

 

Навчальні посібники:

  1. Методика селекційного експерименту (у рослинництві) : навч. посіб. / Е.Р. Ермантраут, Т.І. Гопцій, С.М. Каленська, Р.В. Криворученко, Н.П. Турчинова, О.І. Присяжнюк / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків, 2014. 229 с.
  2. Селекція сої на стійкість до спеки та посухи : навч. посіб. / В.В. Кириченко, Т.І. Гопцій, О.О. Посилаєва, Л.Н. Кобизєва, С.С. Рябуха; Харків: Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, 2016. – 90 с.

Статті:

  1. Гудим О.В., Гопцій Т.І. Індукована мінливість морфологічних ознак у рослин амаранта при використанні гамма-опромінення // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». Харків, 2015. Вип. 2. С. 45–50.
  2. Гудим О.В., Васько В.О., Кириченко В.В., Гопцій Т.І. Мінливість морфологічних ознак рослин під впливом гамма-променів // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». Харків, 2016. Вип. 1. С. 133–140.
  3. Гудим. О.В., Гопцій Т.І. Вплив передпосівної обробки насіння амаранта гамма-променями на частоту виникнення мітотичних порушень в кореневій меристемі рослин // Селекція і насінництво: міжвід. темат. наук. зб.; НААН, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. Харків, 2016. Вип. 109. С. 119–124.
  4. Лиманская С. В., Гопций Т.И., Мирошниченко Л. А., Корнеева О. С. Полиморфизм RAPD и ISSR-маркеров у зерновых видов амаранта // Вавиловский журнал генетики и селекции; Ин-т цитологии и генетики СО РАН. Новосибирск, 2017.  Вып. 21. № 2. С. 189–197.
  5. Лиманська С.В., Гопцій Т. І. Вплив інцухт-депресії на зернові види амаранта в умовах Лівобережного Лісостепу України // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». Харків, 2018. Вип. 1. С. 153–164.
  6. Гудковська Н.Б., Гопцій Т.І. Вплив строків сівби на схожість насіння амаранта в умовах Лівобережного Лісостепу України // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». Харків, 2016. Вип. 1. С.194–204

 Оновлено: 12-11-2018, 08:30 / Переглядів: 1 460
 

Авторизація