Гордіященко Альона Юріївна

 

   У 2005 році закінчила Малороганську загальноосвітню школу I-III ступенів.

   У 2005 році вступила до університету ХНАУ ім. В.В. Докучаєва на факультет лісового господарства. У 2010 році отримала спеціальність «інженер лісового господарства».

   У 2013 році працювала лаборантом на кафедрі лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

   У грудні 2013 року вступила до аспірантури ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. У 2016 році закінчила аспірантуру.

   З 2017 року працює асистентом на кафедрі лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка.

   З жовтня 2017 року член Ради молодих вчених та спеціалістів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

Список публікацій

 1. Салтыков А.Н. Опыт использования естественного возобновления сосны при выполнении постепенных рубок в Скрипаевском учебно-опытном лесхозе ХНАУ/А.Н. Салтыков , А.Ю. Гордиященко, И.В. Обуховский // Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку. Мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. (16-19 жовтня 2013 р). - Х.: ХНАУ, 2013. - С. 147- 149
 2. Губар В.А. Типологічний аналіз лісів Тростянецького лісництва ДП "Тростянецьке ЛГ" / В.А. Губар, С.С. Курочка, А.Ю. Гордіященко, В.В.Горошко// Лісова типологія: наукові, виробничі, навчальні аспекти розвитку: матеріали читань з нагоди дня народження Б.Ф. Остапенка. - Х.: ХНАУ, 2014. - С. 41-42
 3. Мажула О.С. Дослідження біорізноманіття апофізів шишок у природних популяціях сосни звичайної Волинської та Рівненської областей / О.С.Мажула, А.Ю. Гордіященко, О.С. Самойлов // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої сторіччю Харківського періоду агроуніверситету імені В. В. Докучаєва (1914-2014 роки).- Харків.- 2014.- с.87-90
 4. Гордіященко А.Ю. Вивчення мінливості ваги насіння у природних популяціях сосни звичайної Рівненської області / А.Ю. Гордіященко, Г.М. Живолуп // Екологізація сталого розвитку інформаційного суспільства: Мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, студентів, аспірантів (5 – 6 листопада 2014р) - Х.: ХНАУ, 2014. - С. 125 – 127
 5. Мажула О.С. Озеленення населених місць: практикум / О.С. Мажула, І.М.Мікуліна, А.Ю. Гордіященко; Харк. нац. аграр. ун-т ім.В.В. Докучаєва. – Х., 2014. – 98 с
 6. Мажула О.С. Дослідження смоляних каналів у хвої сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) у деревостанах природного походження Волинського Полісся / О.С.Мажула, А.Ю. Гордіященко, Є.С. Голубенко // Наук. вісник НЛТУ України: 3б. наук.-техн. праць. - Львів: НЛТУ України.- 2014.- Вип. 24.11.- С. 56-62
 7. Мажула О.С., Вивчення мінливості морфологічних ознак шишок та насіння у дерев природних популяцій сосни звичайної Рівненської області / О.С. Мажула, А.Ю. Гордіященко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування.- 2015.- Вип. 216., частина 1. - С. 123-132
 8. Гордіященко А.Ю. Вивчення мінливості морфологічних ознак шишок та насіння природних популяцій сосни звичайної Рівненської області / Екологічні, економічні та соціальні проблеми розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації: Мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених (4-5 листопада 2015р.) - Х.: ХНАУ, 2015. Част. 1 - С. 146 – 148
 9. Горошко В.В. Продуктивність соснових деревостанів у лісах водозбору середньої течії річки Сіверський Донець/ В.В. Горошко, А.Ю. Гордіященко// Мат-ли підс. наук. конф. проф.-викл. скл, асп. і здоб. – Х.: ХНАУ, 2016. С. 46-47
 10. Горошко В.В. Динаміка продуктивності сосняків водобору середньої течії річки Сіверський Донець та використання ними лісорослинного потенціалу/ В.В. Горошко, І.О.Сєвідова, А.Ю. Гордіященко, Е.О. Бондар // Вісник ХНАУ ім.В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2016. – № 1 – С. 191-198
 11. Olga Mazhula Differentiation of natural populations of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Ukraine Polissya based on the research findings of morphological markers of cone and seeds/ Olga Mazhula, Yaroslav Fuchylo, Alyona Gordiyaschenko // Manuscript Code Number: BIO 16/ 10-17-7 . Vytautas Magnus University ,Vileikos 8, Kaunas ,Lithuania 
 12. Горошко В.В. Видовий склад деревостанів у поширених типах лісу водозбору середньої течії річки Сіверський Донець / В.В. Горошко, А.Ю. Гордіященко, Ю.С. Петрова // Вісник ХНАУ ім.В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2016. – № 2 – С. 125-133
 13. Гордіященко А.Ю. Мінливість довжини хвої сосни звичайної. / А.Ю. Гордіященко // Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту. Мат-ли ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25–26 травня 2017 р. – Біла церква.: Білоцерківський НАУ, 2017. С.-32-34
 14. Гордіященко А.Ю. Мінливість довжини хвої сосни звичайної /А.Ю.Гордіященко /Вісник ХНАУ (Сер. «Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів» Харків – 2017. №.1. С. 179-184
 15. Горошко В.В. Динаміка продуктивності сосняків водозбору середньої течії річки Сіверський Донець та використання ними лісорослинного потенціалу / Варвінська К.О., Гордіященко А.Ю., Горошко В.В. // Х міжнародна інтернет конференція "Соціальні та екологічні технології: актуальні проблени теорії та практики", Мелітополь, 26-28 січня 2018 року. Сайт www/miest.org.ua
 16. Гордіященко А.Ю. Мінливість довжини хвої сосни звичайної у насадженнях Новгород-Сіверського Полісся та Правобережного і Лівобережного Лісостепу/ А.Ю. Гордіященко // Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства: Мат-ли II Всеукр. наук.-практ. конф. здоб. вищ. осв. і молод. уч. присв. 20-річчю відн. підг. фах. ліс. госп. (14-16 лютого 2018 р.) – Х.: ХНАУ, 2018. С.-30-32

 Оновлено: 5-02-2019, 08:57 / Переглядів: 391
 

Авторизація