Горкавий Володимир Кузьмич

 

Науковий ступінь: доктор філософії, кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: доцент
Дисертація: Горкавий В.К. Аналіз і шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів :дис.. на здобуття наук ступеня канд.екон.наук. 08.00.03 облік, аналіз аудит / Володимир Кузмич Горкавий /

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки

 1. Горкавий В.К. Аналіз основних засобів: лекція / В.К. Горкавий. – Х.: ХНАУ, 2011. –  30 с.
 2. Горкавий В.К. Аналіз земельних ресурсів: лекція / В.К. Горкавий. – Х.: ХНАУ, 2011. – 31 с.
 3. Горкавий В.К. Аналіз матеріальних ресурсів.: лекція / В.К. Горкавий. – Х.: ХНАУ, 2011. – 15 с.
 4. Горкавий В.К. Аналіз природних і економічних умов господарської діяльності: лекція / В.К. Горкавий. – Х.: ХНАУ, 2011. – 45 с.
 5. Горкавий В.К. Статистика: навч. посібник / В.К. Горкавий. – К.: Алерта, 2012. – 608 с. (Гриф Міносвіти і науки України).
 6. Статистика: метод. вказівки для практичних, індивідуальних і самостійних занять студентів за напрямком підготовки 6.030601 «Менеджмент» / уклад.: В.К Горкавий, Ю.С Пеняк, О.С. Ментей – Х.: ХНАУ, 2012. – 93 с.
 7. Статистика: методичні вказівки для виконання курсових робіт для студентів за напрямком підготовки 6.030601 «Менеджмент» / уклад.: В.К. Горкавий Ю.С. Пеняк О.С. Ментей  – Х.: ХНАУ, 2012. – 17 с.
 8. Горкавий В.К. Аналіз трудових ресурсів, продуктивності й оплати праці: лекція /В.К.Горкавий, О.С. Ментей. – Х.: ХНАУ, 2010. – 42 с.
 9. Горкавий В.К. Аналіз виробництва продукції рослинництва: лекція / В.К. Горкавий. – Х.: ХНАУ, 2010. – 24с.
 10. Горкавий В.К. Методичні рекомендації до оформлення та захисту дипломних робіт для студентів факультету «Облік і фінанси». / В.К. Горкавий, В.В. Ярова, І.М. Сафронська. – Харків, 2011. – 36 с.
 11.  Горкавий В.К. Аграрна статистика: навч. посібник / В.К. Горкавий. – Х.: ХНАУ, 2014. –  297 с.
 12. Облік і аудит: практикум дистанційного тестування. / В.К. Горкавий, М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко та ін. –  К.: Алерта, 2014. – С. 239–289.

Статті

 1. Горкавий В.К. Методичні засади аналізу матеріальних ресурсів / В.К. Горкавий // Вісн. ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Серія «Економіка АПК і природокористування». – Х.,  2010. – №8 – С. 20–27.
 2. Горкавий В.К. Аналіз трудових ресурсів, продуктивності й оплати праці /В.К.Горкавий, О.С. Ментей // Вісн. ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Серія «Економіка АПК і природокористування».– Х., 2011. – №9. – С. 30–38.
 3. Горкавий В.К. Динаміка і тенденції витрат на виробництво продукції сільського господарства / В.К. Горкавий // Вісн. ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Серія «Економіка АПК і природокористування».– Х., 2011. – №3. – С. 20–26.
 4. Горкавий В.К Комплексна оцінка ефективності діяльності сільськогосподарських / В.К. Горкавий // Вісн. ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Серія «Економіка АПК і природокористування».– Х.,– 2011. – №7.  – С. 78–84.
 5. Горкавий В.К.  Методологічні засади аналізу ефективності використання основних засобів / В.К. Горкавий, Л.В. Бредун // Вісн. ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Серія «Економіка АПК і природокористування».– Х., 2012. – №2. – С. 24–30.
 6. Горкавий В.К. Сучасний стан та тенденції розвитку молочного скотарства / В.К. Горкавий, О.С. Ментей // Вісн. ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Серія «Економіка АПК і природокористування».– Х., 2012. – №4. – С. 32–38.
 7. Горкавий В.К. Методологічні підходи до визначення персоналу аграрних підприємств/В.К. Гаркавий // Вісн. ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Серія «Економіка АПК і природокористування».– Х., 2012. – №6. – С. 44–49.
 8. Горкавий В.К. Динаміка і тенденції витрат на виробництво продукції сільського господарства/В.К. Горкавий // Вісн. ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Серія «Економіка АПК і природокористування».– Х., 2012. –№8. – С. 32–38.
 9. Горкавий В.К. Управління продуктивністю аграрної праці / В.К. Горкавий // Вісн. СНАУ. Серія «Економічні науки». Х., 2013. – №11. – С. 89–95.
 10. Горкавий В.К. Удосконалення методології наукових досліджень обліко–аналітичних процесів / В.К.Горкавий // Вісн.  ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Серія «Економіка АПК і природокористування».– Х., 2014. – №7. – С. 88–98.


Оновлено: 1-03-2012, 12:03 / Переглядів: 4 598
 

Авторизація