Гриньова Яна Генадіївна

 

Доцент, кандидат педагогічних наук

Освіта:

У 2000 р. закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» й здобула кваліфікацію юриста, викладача правових дисциплін.


У 2011 р. захистила дисертацію на тему: «Формування правової культури майбутніх фахівців транспортної галузі у процесі вивчення правових дисциплін». та здобула ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


У 2001 р. розпочала викладацьку діяльність на посаді викладача правових дисциплін в Міжрегіональній академії управління персоналом (МАУП, м. Харків).

З 2002 р. по 2013 р працювала на кафедрі економічної теорії та права в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.

У 2013 – 2017 рр. працювала на посаді доцента кафедри історичних, соціальних і правових дисциплін Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.

У 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри історичних, соціальних і правових дисциплін.

З жовтня 2017 н.р. й дотепер науково-педагогічну діяльність провадить на кафедрі педагогіки, психології та права.


Є автором понад 50 науково-методичних праць: 15 з яких фахові статті; 38 – тези і матеріали наукових, науково-практичних конференцій; 12 – навчально-методичних праць.


Активно керує науковою роботою студентів, як результат – більше 50 тез у конференціях різних рівнів.

Коло наукових інтересів: правова педагогіка, правова культура, правове навчання, правове виховання, правова компетентність, правова держава, правова свідомість.

Здійснює юридичну підтримку університетської діяльності.

 

 

 

 

 

 Оновлено: 7-10-2015, 11:18 / Переглядів: 1 471
 

Авторизація