Гаврилюк Юрій Миколайович

 

   Юрій Миколайович Гаврилюк, кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри. Закінчив історичний факультет ХНУ імені В.Н. Каразіна. Працює у ХНАУ з 1980 р. Викладає дисципліни: «Філософія». «Філософія науки», «Філософія науки та інноваційного розвитку». Основний напрям філософських досліджень – «Філософія геокультури». На основі методології геокультурного аналізу розробляє проблематику історії, філософії, філософії науки, філософії культури, філософії природи. Автор понад 100 наукових і методичних робіт.

   Завідував кафедрою філософії ХНАУ в 2013–2017 рр.

   Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та багатьма іншими відзнаками.

 

Наукові та навчально-методичні публікації:

 

 1. Гаврилюк Ю.М. Зміст і значення поняття «геокультура»). Монографія./ Геокультурний потенціал агропромислового комплексу України/ За ред. проф. А.П. Заздравнова. –  Х., 2005. – 488 с. –С.10-24; 32-48; 239-261; 378-390. – Авт. 5др. арк.
 2. Гаврилюк Ю.М. Монографія. Докучаєвці/ В.К. Пузік, А.І. Кравцов, О.М.Голікова та ін. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2016.– 288 с. – 33.5 др. арк. – С.233, 249.
 3. Гаврилюк Ю.М. Філософія. Комплексні навчально-методичні матеріали для студентів напряму підготовки 090105 «Захист рослин» /Гаврилюк Ю.М. Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2013. – 66 с. –3.95 др. арк.
 4. Гаврилюк Ю.М. Методичні рекомендації до написання рефератів з філософії (для аспірантів та здобувачів) / Ю.М. Гаврилюк, І.Д. Загрійчук. – Х.: ХНАУ. –  2015. - 21 с. –1.0 др. арк.
 5. Гаврилюк Ю.М. Правила поведінки та поради для студентів / Ю.М. Гаврилюк, І.В. Забродіна, С.В. Станкевич. – Х.: ХНАУ. – 2016. – 34 с. – 2 др. арк
 6. Гаврилюк Ю.М. Методичні рекомендації куратору студентської академічної групи / Ю.М. Гаврилюк, І.В. Забродіна, С.В. Станкевич. – Х.: ХНАУ. – 2016. – 66 с. – 4.0 др. арк.
 7. Гаврилюк Ю.М. Філософія. Комплексні навчально-методичні матеріали для  здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового рівня) /Гаврилюк Ю.М. Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2017. – 68 с. –4.0 др. арк.
 8. Гаврилюк Ю.М. Який патріотизм нам потрібен? // Заради життя майбутніх поколінь. Матеріали наукової конференції, присвяченої 70-річчю Великої Перемоги, 5 – 6 травня 2015 р. – Х.: ХНАУ, 2015. – с. 68 – 72.
 9. Гаврилюк Ю.М. Християнство – духовна основа геокультури Руси-України. До 1000-річчя від дня Успення Великого Київського князя Володимира // Знання. Газета ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – 2015. -№ 7 – 8 (1823). – 23 серпня
 10. Гаврилюк Ю.М. Який патріотизм нам потрібен? // Заради життя майбутніх поколінь. Матеріали наукової конференції, присвяченої 70-річчю Великої Перемоги, 5 – 6 травня 2015 р. – Х.: ХНАУ, 2015. – с. 68 – 72
 11. Гаврилюк Ю.М. Геокультурна цілісність світу як засадничий принцип парадигмальної перебудови освіти // Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих науковців (3 – 4 грудня 2015 р., м. Харків). – Х.: ФОП Бровін О.В., 2015. – С. 48 – 52.
 12. Гаврилюк Ю.М. Природа як геокультурна цінність // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів, 23 – 24 березня 2016 р.) ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2016. Ч.ІІ. С. 38 – 39.
 13. Гаврилюк Ю.М. «Quo vadis, освіто?// Восьма Міжнародна науково-практична конференція: Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи, м. Харків, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 21 – 23 квітня 2017 р. / збірник матеріалів. – Х.: «Міськдрук», ХНУСГ ім. П. Василенка. – С. 40 – 44.
 14. Гаврилюк Ю.М. Філософія геокультури як методологія геокультурноого аналізу// Філософія геокультури: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю кафедри філософії Харківського національного аграрного ун-ту ім. В.В. Докучаєва (20 – 21 квітня 2017 р., м. Харків). – Х.: ФОП Бровін О.В., 2017. С. 66 – 68.
 15. Гаврилюк Ю.М. Поняття геокультурного суб’єкта і суб’єкта діяльності// Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів, 24 – 25 травня 2017 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2017. – Ч. ІІ. – С. 51 – 52.
 16. Гаврилюк Ю.М. Кафедра філософії: від філософії марксизму до філософії геокультури //Освіта і наука: філософські, історичні та соціальні засади : матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції, присвяченої 95-річчю кафедри філософії та історичних, соціальних і правових дисциплін Хнау ім. В.В. Докучаєва, 28 листопада 2017 р. – Х.: ХНАУ. – 2017. – С. 9 – 13.
 17. Гаврилюк Ю.М. Біля витоків радянської системи вищої освіти в Україні // Освіта і наука: філософські, історичні та соціальні засади : матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції, присвяченої 95-річчю кафедри філософії та історичних, соціальних і правових дисциплін ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 28 листопада 2017 р. – Х.: ХНАУ. – 2017. Там само. – С. 22 – 25. 
 18. Гаврилюк Ю.М Метафора в соціології: можливості інтерпретації та конструювання соціальної реальності / Ю.М. Гаврилюк Д.В. Недогонов, Н.Я. Мокрецова / Актуальні проблеми соціології, психології педагогіки: зб. наук. праць. - К.: Логос, 2018. – Вип. 37. – С.29-37

 19. Гаврилюк Ю.М Соціальне: до досвіду осмислення базового елемента соціології / О.І. Заздравнова, А.І. Кравцов, Ю.М. Гаврилюк / Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 3. 2018. С. 219-228.

 20. Гаврилюк Ю.М Геокультурні засади стратегії пізнання сучасного соціально-економічного розвитку світу / О.І. Заздравнова, Ю.М. Гаврилюк, М.М. Волошан / Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 3. 2018. С.141- 152Оновлено: 11-02-2019, 09:57 / Переглядів: 2 933
 

Авторизація