Гавва Дмитро Вікторович

 

   Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ґрунтознавства. 20 травня 2013 р. захистив дисертаційну роботу на тему «Агрогенна і постагрогенна еволюція чорноземів типових Лівобережного Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика.

Список основних наукових праць

  1. Гавва Д.В. Візуалізація багатомірних даних в експерименті агрономічного ґрунтознавства / Д.В. Гавва, Ю.О. Сотников // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». – Харків, 2017. – № 2. – С. 168–176.
  2. Гавва Д.В. Агрогенна і постагрогенна еволюція чорноземів типових Лівобережжя Лісостепу України: монографія / Д. В. Гавва; за ред. д. с.-г. н., проф. Д.Г. Тихоненка; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків: Майдан, 2016. – 218 с.
  3. Тихоненко Д. Г. Практикум з ґрунтознавства та основ геоботаніки / Д.Г. Тихоненко, Т.О. Гринченко, В.В. Дегтярьов, М.О. Горін, К.Б. Новосад, Д.В. Гавва, Ю.В. Дегтярьов; за ред. Д.Г. Тихоненка, Т.О. Гринченка. – Хорків: ФОП Бровкін О.В., 2018. – 390 с.
  4. Тихоненко Д.Г. Роль кафедри ґрунтознавства Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва у розвитку ґрунтознавчої науки та освіти в Україні / Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов, Д.В. Гавва // Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідом. темат. наук. зб. – Харків: ННЦ «ІҐА ім. О.Н. Соколовського», 2018. – Вип. 87. – С. 112–119.
  5. Новосад К.Б. Чисельність мікроартропод у чорноземах типових за різних систем землеробства / К.Б. Новосад, В.М. Яковенко, Д.В. Гавва, Ю.О. Сотников // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». – Харків, 2018. – № 1. – С. 65–75.
  6. Гринченко Т.О. Зведений показник якості деградованих чорноземів типових Сходу Лівобережного Лісостепу України / Т.О. Гринченко, Д.Г. Тихоненко, Ю.В. Дегтярьов, К.Б. Новосад, Д.В. Гавва // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». – Харків, 2019. – № 1. – С. 5–14.


Оновлено: 10-02-2020, 08:53 / Переглядів: 2 186
 

Авторизація