Хименко Наталя Львівна

 

 • кандидат хімічних наук, доцент.
 • тема дисертації: Сu (II) – буферні розчини.
 • напрям наукової роботи: дослідження впливу вторинних метаболітів до слерофомозу та на стійкість дерев.

   

Наукові праці:

 1. Шевцова О.О. Оцінка на вміст важких металів вугільних шахт Донбасу та їх придатності для вирощування рослин/ Шевцова О.О., Хименко Н.Л.// Система обробки інформації: зб. наук. пр. - Харків: ХІПС, 2015.
 2. Хименко Н.Л. Нестандартні форми уроків з хімії / Н.Л. Хименко, Л.Ф. Гребенюк, І.В. Ірзаєва // Хімія: наук.-метод. журн. – 2014. – № 11-12 – С. 15–17.
 3. Сердюк В.Н. Конфлікт лінгвокультурної особистості та науково-технічного прогресу у контексті вищої освіти. / В.Н. Сердюк, Н.Л. Хименко, О.І. Кобзар // Наук. зап. каф. Педагогіки: зб. – 2014. – Вип. XXXV. – С. 157–163.
 4. Хименко Н.Л. Пособие по химии для иностранных учащихся подготовительного факультета / Н.Л. Хименко, Г.А. Волошан – Х.: ХНАУ, 2014. – 105 с.
 5. Шевцова О.О. Земляні хробаки та родючість ґрунтів / О.О. Шевцова, Н.Л. Хименко // Вісн. ХНАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». – 2013. – № 1. – С. 258–261.
 6. Хименко Н.Л. Розчини. Розчинення / Н.Л. Хименко, Л.Ф. Гребенюк, О.В. Ірзаєва // Хімія: метод. вісн. – Х.: Ранок, 2012. ? № 22. – С. 32–35.
 7. Аналітична хімія. Кількісний аналіз: посібник / Я.О. Свіщова, І.Б. Бондаренко, Н.Л. Хименко, С.А. Шаповалов. – Х.: ХНАУ, 2011. – 130 с.
 8. Сердюк В.П. Языковая личность студента на современном этапе / В.П. Сердюк, Н.Л. Хименко // Коммуникация в поликодовом пространстве. – СПб.: Политехн. ин-т, 2011. – С. 198–199.
 9. Кузнєцова Т.Л. Дослідження стрес-факторів на вміст крохмалю у лубі Pinus Silvestris L. / Т.Л. Кузнєцова, Н.Л. Хименко // Вісн. ХНАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». – Х.: ХНАУ, 2011. – С. 233–235.
 10. Хименко Н.Л. Розчини / Н.Л. Хименко, Л.Ф. Гребенюк, Г.О. Чистякова / Хімія: метод. вісн. ? Х.: Ранок, 2011. ? № 20. – 88 с.
 11. Гребенюк Л.Ф. Вирішення олімпіадних задач/ Л.Ф. Гребенюк, Н.Л. Хименко, О.В. Ірзаєва / Хімія: метод. вісн. – Х.: Ранок, 2011. ? № 5. – С. 8–12.
 12. Гребенюк Л.Ф. Тиждень хімії в школі / Л.Ф. Гребенюк, Н.Л. Хименко, О.В. Ірзаєва // Хімія: метод. вісн. – Х.: Ранок, 2011. ? № 20. – С. 18–22.


Оновлено: 24-09-2013, 14:03 / Переглядів: 1 755
 

Авторизація