Історія кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

  Історія кафедри бухгалтерського обліку і аудиту як структурного підрозділу університету починається з 1884 р., коли в сільськогосподарському інституті в Ново-Олександрії працював видатний статистик А.Ф. Фортунатов. Він вів кафедру загальної, сільськогосподарської і лісової статистики, де читав курс бухгалтерського обліку.

Професор А.Ф. Фортунатов (1856–1925)

 

  До організації економічного факультету (1929 р.) самостійної кафедри, яка б забезпечувала вивчення облікових дисциплін, не було.

Кафедру бухгалтерського обліку в структурі Харківського сільськогосподарського інституту (ХСГІ) створено в 1948 р. Вона розміщувалася в головному корпусі на вул. Артема, 44 (нині – Алчевських, 44).

Корпус ХСГІ ім. В.В. Докучаєва на вул. Артема, 44 (нині – Алчевських, 44), де розміщувалася новостворена кафедра бухгалтерського обліку  (1948) 

 

  Першим завідувачем кафедри бухгалтерського обліку ХСГІ ім. В.В. Докучаєва (1948–1962 рр.) був професор Степан Данилович Бутко.

 Завідувач кафедри бухгалтерського обліку в 1948–1962 рр., професор Степан Данилович Бутко (1894–1967)

 

  Під його керівництвом розроблено і теоретично обґрунтовано, а в 1958 р. впроваджено в практику сільськогосподарських підприємств України єдину уніфіковану систему бухгалтерського обліку, яку було поширено на всі сільськогосподарські підприємства колишнього Радянського Союзу.

  Учений підготував перший підручник з бухгалтерського обліку «Бухгалтерський облік в колгоспах» українською мовою (обсягом 25 друк. арк.), який у 1962 р. видано також російською мовою.

Опублікував понад 50 науково-методичних праць, заклавши на кафедрі основи майбутньої наукової школи. Брав активну участь у розробці п`ятирічних планів розвитку сільського господарства приміської зони м. Харкова. У період будівництва Каховської ГЕС брав участь у проектуванні захисного обвалування Дніпровських плавнів. Степан Данилович Бутко був учасником Другої світової війни, нагороджений численними бойовими нагородами.

  Перший випуск спеціалістів із кваліфікацією «Бухгалтер-економіст» відбувся в червні 1962 р. Більшість цих випускників згодом здобули ступені кандидата і доктора економічних наук, очолили кафедри бухгалтерського обліку в Дніпропетровському, Луганському, Харківському, Костромському, Курському, Алма-Атинському та інших сільськогосподарських інститутах.

 

 

Професорсько-викладацький склад кафедри бухгалтерського обліку (1960-ті рр.)

1-й ряд (зліва направо): В.С. Білоусько, М.М. Арбузова, О.Ф. Галкін,
М.І. Петровський, О.Г. Христич, О.В. Лозова; 2-й ряд: О.А. Грицька,
Б.В. Петров, Н.А. Муравйова, І.Я. Линник, І.А. Карнаух, В.Є. Антипенський, Г.І. Войчук; 3-й ряд: Г.А. Лисий, Г.Ф. Бєсєдіна, Л.І. Курган, В.К. Кучеренко, В.К. Горкавий, М.Ф. Огійчук, С.С. Брюховецька

 

  У 1968 р. на базі кафедри статистики та обліку створено дві кафедри: бухгалтерського обліку; статистики та економічного аналізу.

Відомим наступником професора С.Д. Бутка став Олександр Федорович Галкін, який у 1957 р. закінчив Харківський державний університет і був зарахований в аспірантуру Харківського сільськогосподарського інститут ім. В.В. Докучаєва. Тут пройшов трудовий шлях від аспіранта до професора, завідувача кафедри бухгалтерського обліку і статистики, яку очолював протягом 1962–1986 рр. 

 Завідувач кафедри бухгалтерського обліку в 1962–1986 рр., професор Олександр Федорович Галкін

 

  Спільно зі своїми учнями О.Ф. Галкін наполегливо проводив роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази кафедри. Він створив наукову школу, яка діє і донині. На кафедрі під його керівництвом працювали всесоюзні курси підвищення кваліфікації викладачів облікових дисциплін. Був автором 85 науково-методичних розробок і навчальних посібників. У співавторстві з доцентами, а згодом – професорами М.Ф. Огійчуком та Г.І. Войчуком керував підготовкою першого підручника для сільськогосподарських ЗВО колишнього СРСР «Теорія бухгалтерського обліку», двічі виданого у центральних видавництвах м. Москви.

 

   

Підручники «Теорія бухгалтерського обліку» (1970 та 1976 рр.), одними з перших рекомендовані Головним управлінням вищої та середньої сільськогосподарської освіти Міністерства сільського господарства СРСР

 

  Професор О.Ф. Галкін підготував 50 кандидатів економічних наук, практично формуючи власну наукову школу. У ХНАУ ім. В.В. Докучаєва і сьогодні працюють викладачами його численні учні. Багаторічну самовіддану працю О.Ф. Галкіна відзначено дев`ятьма медалями, зокрема Золотою медаллю ВДНГ колишнього СРСР.

  З 1986 р. до 1990 р. перейменовану кафедру бухгалтерського обліку і фінансів очолював професор Володимир Семенович Білоусько, який, закінчивши університет у 1962 р., пройшов етапи трудової діяльності від асистента до професора.

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і фінансів

у 1986–1990 рр., професор Володимир Семенович Білоусько

 

  Володимир Семенович багато зробив для становлення і розвитку структури заочної освіти, займаючися цією роботою на посаді заступника декана та проректора. Професор В.С. Білоусько зробив великий внесок в удосконалення методичного забезпечення вивчення профільних облікових дисциплін. Одним із перших розробив та успішно апробував методику викладання курсу «Теорія бухгалтерського обліку», який формує базові фахові компетентності фахівців. Опублікував понад 100 науково-методичних праць і розробок, 10 навчальних посібників, зокрема – «Теорія бухгалтерського обліку», який вийшов під грифом Міністерства освіти і Міністерства аграрної політики України. Володимир Семенович удостоєний звання «Відмінник освіти України» і трудової нагороди «Знак Пошани».

  У 1980-ті рр. харківська бухгалтерська наукова школа стала відомою на теренах усього колишнього СРСР завдяки розробці журнально-ордерної форми обліку, широко застосовуваної на практиці, та виданню навчальної літератури для студентів аграрних закладів вищої освіти.

Науково-методичні розробки кафедри демонструвалися на ВДНГ СРСР, а їх автори – М.Ф. Огійчук, Г.І. Войчук, В.С. Білоусько– у 1988 р. нагороджені срібною і  бронзовою медалями ВДНГ.

  У 1988 р. на базі кафедри бухгалтерського обліку пройшла Всесоюзна науково-практична конференція щодо вдосконалення обліку в агропромисловому комплексі.

 

 Науково-практична конференція, 1986 р.

Під час обговорення наукових питань, 1986 р.

 

Обговорення проєкту проведення семінару з реформування економіки в Україні та вивчення досвіду Німеччини (за участю професорів М.Ф. Огійчука, Г.А. Андрусенка та В.К. Пузіка)

 


  Саме в період 1980-х рр. на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту розпочалися перші дослідження з автоматизації облікового процесу аграрних підприємств, які відзначено відомчими нагородами.

Перші заняття з автоматизації обліку, 1980-ті рр.

 

Заняття з підвищення кваліфікації з викладачами технікумів Таджикістану, Казахстану, Узбекистану та Киргизстану


  У 1990 р. кафедру очолив професор Микола Феодосійович Огійчук, який є продовжувачем наукової школи, започаткованої професорами С.Д. Бутком і О.Ф. Галкіним.

 

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в 1990–2020 рр., професор Микола Феодосійович Огійчук

 

  За результатами наукових досліджень професор М.Ф. Огійчук опублікував більше 200 наукових праць і науково-методичних розробок, у т.ч. у центральних видавництвах Києва і Москви; 20 монографій, навчальних посібників і підручників, за якими пройшли підготовку не одне покоління студентів.

  Микола Феодосійович тривалий час працював деканом із заочної освіти, 15 років – деканом економічного факультету, зміцнивши його потенціал на багато років вперед.

  Протягом 2000-х рр. років зусилля кафедри бухгалтерського обліку були спрямовані на розробку прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку, які відповідають національним інтересам держави і враховують сучасні умови господарювання, зміни в економіці і соціальному житті держави, світовий досвід країн з розвинутою економікою. Розробки кафедри, підготовлені науковим колективом на чолі з професором М.Ф. Огійчуком, рекомендовано Міністерством аграрної політики для впровадження в усіх сільськогосподарських підприємствах України. 

 

Зустріч із керівництвом аграрного сектора України та області (зліва направо): голова Харківської ОДА Є.П. Кушнарьов; міністр аграрної політики України професор І.Г. Кириленко; ректор ХНАУ професор М.Д. Євтушенко; завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту професор М.Ф. Огійчук, 1990-ті рр.

 

Викладачі кафедри  представляють нові видання фахової літератури

(зліва направо): доценти Т.П. Шев`якова, Л.Г. Панченко, В.Г. Шандурська, М.І. Беленкова, професор М.Ф. Огійчук, доцент Л.О. Сколотій, старший викладач О.Г. Авілкова), початок 2000-х рр.

 

  Особливо значний внесок у розвиток кафедри зробили співробітники різних років В.С. Білоусько, Г.І. Войчук, М.Г. Михайлов, Л.Г. Панченко, Т.П. Шев`якова, І.Т. Новіков, В.Г. Шандурська, А.Я. Войчук, О.Г. Авілкова, Л.А. Булах та ін. Силами цих високоосвічених педагогів і науковців сформовано потужний потенціал теоретичної та практичної підготовки здобувачів з обліку і оподаткування, а методичні розробки згаданих викладачів до сьогодні використовуються в навчальному процесі і є взірцевими.

 

Професор Григорій Іванович Войчук

 

  Професор Григорій Іванович Войчук, який тривалий час працював на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту, а з 1997 р. очолив кафедру фінансів, – відомий організатор освіти і науковець. Усе своє трудове життя учений присвятив підготовці висококваліфікованих фахівців для сільського господарства, проблемі вдосконалення бухгалтерського обліку та фінансово-кредитного механізму на сільськогосподарських підприємствах. Тричі брав участь у ВДНГ СРСР, нагороджений бронзовою медаллю. За  багаторічну сумлінну працю нагороджений медаллю «Ветеран праці», нагрудним знаком «За відмінні успіхи в роботі», знаком «Відмінник освіти України». Григорій Іванович був авторитетною, доброзичливою людиною, мав повагу колег, студентів та співробітників.

 

Професор Михайлов Микола Григорович (1951-2012 рр.)

 

  Микола Григорович Михайлов науково-педагогічну діяльність розпочав з вересня 1974 року на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри бухгалтерського обліку Харківського сільськогосподарського інституту (нині – ХНАУ імені В.В. Докучаєва). Вихованець та послідовник харківської школи бухгалтерського обліку,  будучи останнім учнем видатного професора Галкіна О.Ф., М. Г.Михайлов  упродовж всього життя демонстрував відданість справі – служіння економічній науці, впровадження в практику господарювання дієвих інструментів бухгалтерського обліку та аудиту, виховання кадрів вищої кваліфікації для національного господарства. Із 1995 р. доцент М.Г. Михайлов за запрошенням керівництва Сумського держаного сільськогосподарського інституту очолює одну із провідних кафедр економічного факультету – бухгалтерського обліку, а в 1997-2012 рр. – кафедру бухгалтерського обліку і аудиту нині Сумського національного аграрного університету. За результатами наукових досліджень М.Г.Михайлов опублікував більше 120 наукових праць. За його участю підготовлено більше 80 навчально-методичних робіт, видано 12 навчальних посібників, 7 із яких – з Грифом МОН України, які неодноразово перевидавалися. Під керівництвом професора Михайлова М.Г. підготовлено та успішно захищено 7 кандидатських дисертацій. З 30 квітня по 17 травня 1986 року виконував урядове завдання в складі військової частини з хімічного захисту щодо ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Нагороджений Грамотами Мінагрополітики, Міністерства освіти і науки України, державними відзнаками за участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

 

Доцент Людмила Георгіївна Панченко


  Доцент Людмила Георгіївна Панченко опублікувала понад 100 наукових і науково-методичних робіт, присвячених проблемам організації автоматизації обліку, в основи яких покладено глибокий практичний досвід. Наукові праці Л.Г. Панченко отримали високу оцінку фахівців і студентів.

  

Доцент Таїсія Павлівна Шев`якова

  

  Доцент Таїсія Павлівна Шев`якова зробила значний внесок у викладання дисциплін «Звітність підприємств» і «Податковий облік», поклавши в основу досвід роботи начальником відділу бухгалтерського обліку і звітності Головного управління сільського господарства Харківської облдержадміністрації. Тривалий час надавала консультаційну допомогу головним бухгалтерам аграрних підприємств Східної України. Студенти і колеги пам`ятають Т.П. Шев`якову як досвіченого фахівця-практика, який завжди допоможе порадою в процесі навчання і викладацької роботи.

 

Доцент Іван Трохимович Новіков

 

  Вагомий внесок у підготовку навчально-методичного забезпечення та розвиток дисципліни «Аудит» зробив доцент Іван Трохимович Новіков – сертифікований аудитор, автор більше ніж 100 наукових праць і методичних розробок, значну увагу в яких приділено засвоєнню бухгалтерами-початківцями й аудиторами професійних знань. 

 

Доцент Валентина Георгіївна Шандурська

 

  Доцент Валентина Георгіївна Шандурська приділяла увагу обліку зовнішьоекономічної діяльності та в зарубіжних країнах, а також дослідженню проблем обліку основних засобів у реформованих сільськогосподарських підприємствах відповідно до вимог національних стандартів. Студенти і колеги відгукуються про Валентину Георгіївну як про чуйну, добру людину, досвідченого фахівця і талановитого педагога.

  Великий внесок у розвиток викладання практичних занять базових облікових дисциплін зробили старші викладачі Анастасія Яківна Войчук, Ольга Григорівна Авілкова і Лариса Анатоліївна Булах.

 

Старший викладач Анастасія Яківна Войчук

 


  Старший викладач А.Я. Войчук є автором і співавтором науково-методичних праць та методичних розробок.  За багаторічну сумлінну працю нагороджена медаллю «Ветеран праці». Анастасія Яківна – кваліфікований фахівець, досвідчений педагог, чуйна людина, до якої завжди можна звернутися за порадою і допомогою.

 

Старший викладач Ольга Григорівна Авілкова

 

  Старший викладач О.Г. Авілкова – автор 56 науково-методичних праць, співавтор багатьох підручників, зокрема «Теорія бухгалтерського обліку» та «Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах» (із грифом МОН України). Мала авторитет серед студентів, викладачів і співробітників факультету. 

 

Старший викладач Лариса Анатоліївна Булах

 

  Старший викладач Л.А. Булах – висококваліфікований фахівець, тривалий час викладала практичні заняття з дисциплін «Фінансовий облік» та «Управлінський облік», а також проводила дослідження проблематики обліку основних засобів. Лариса Анатоліївна брала участь у наукових дослідженнях, підготовці та виданні науково-методичних рекомендацій. Є автором практикумів і методичних вказівок зі спеціальних дисциплін.

  У 2006–2007 рр. кафедрою під керівництвом професора М.Ф. Огійчука на замовлення Міністерства аграрної політики було розроблено Систему управлінського (внутрішньогосподарського) обліку і контролю в державному секторі сільськогосподарського виробництва на підставі національних стандартів; Альбом спеціалізованих форм первинних документів сільськогосподарських підприємств і методичні рекомендації з їх застосування; Систему регістрів журнально-ордерної форми обліку та Методичні рекомендації щодо їх застосування відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку та чинного законодавства; Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку в аграрних підприємствах і обґрунтування шляхів їх удосконалення згідно з вимогами чинних національних стандартів.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри бухгалтерського обліку (2007 р.)

Зліва направо: 1-й ряд – О.Г. Авілкова, І.Т. Новіков, Л.О. Сколотій,
М.Ф. Огійчук, Л.Г. Панченко, В.С. Білоусько, Т.П. Шев`якова; 2-й ряд –
В.Є. Тредіт, С.В. Хоменко, К.О. Утенкова, К.В. Євлампієв, І.В. Горковенко,
В.В. Посилаєв, М.І. Беленкова, В.Є. Мещеряков, К.В. Корзун, О.В. Томах,
І.І. Рагуліна, Є.В. Даниленко

 

  Результати досліджень науковців кафедри обговорено на багатьох міжнародних конференціях і покладено в основу підготовки підручника «Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах» за редакцією професора М.Ф. Огійчука. Підручник демонстрували на чотирьох міжнародних і одній національній виставках. У 2004 р. конкурсними комісіями Міністерства освіти і науки та Мінагрополітики його визнано кращим і представлено на Державну премію в галузі науки і техніки.

 

   

Учасники міжнародної книжкової виставки проф. М.І. Беленкова,
проф. М.Ф. Огійчук і директор видавництва «Алерта» О.В. Діордійчук

 

Обговорення програми комп`ютеризації бухгалтерського обліку в аграрних підприємствах Харківської області за участю голови Харківської ОДА Є.П. Кушнарьова (зліва направо: ректор університету професор М.Д. Євтушенко; завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, професор М.Ф. Огійчук; голова ХОДА Є.П. Кушнарьов, 2001 р.

 

 Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту професор

М.Ф. Огійчук на церемонії нагородження переможців наукового студентського конкурсу «Аудитор» за участю колишнього голови Харківської області А.Б. Авакова, 2008 р.

 

  Професор М.Ф. Огійчук очолює Харківське територіальне відділення Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, яке має дорадчі функції та надає консультативну допомогу аграрним підприємствам.

 

Засідання територіального відділення Федерації аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України, 2008 р.

 

  У 2000–2010 рр. на кафедрі працювали талановиті молоді науковці та викладачі, багато з яких продовжують нині професійну діяльність у практичній сфері. Серед них – доценти В.Є. Тредіт, В.Є. Мещеряков, В.В. Посилаєв, асистенти К.В. Євлампієв, С.В. Хоменко, В.В. Григоращук.

  Із 2010 р. кафедра бухгалтерського обліку і аудиту є базовою випусковою кафедрою за спеціальністю «Облік і аудит», згодом – «Облік і оподаткування», а також одним із найпотужніших підрозділів факультету обліку і фінансів та університету.

Професорсько-викладацький склад кафедри бухгалтерського обліку (2011 р.)

Зліва направо: 1-й ряд – В.С. Білоусько, Т.П. Шев`якова, К.О. Утенкова, М.Ф. Огійчук, І.В. Сколотій; 2-й ряд – В.Є. Мещеряков, В.Г. Шандурська,
Л.А. Булах, Л.О. Сколотій, О.П. Болгарська, В.В. Посилаєв, Є.В. Даниленко, О.В. Ковальова, Ю.С. Синиця, Л.Г. Панченко

 

Професорсько-викладацький склад кафедри бухгалтерського обліку (2013 р.)

Зліва направо: 1-й ряд – С.І. Василішин, І.В. Кошкалда, М.Ф.Огійчук,
К.О. Утенкова, І.В. Сколотій; 2-й ряд – О.П. Болгарська,
В.Г. Шандурська, Л.О. Сколотій, Л.А. Булах, І.І. Рагуліна, В.С. Білоусько,
І.В. Горковенко, В.В. Посилаєв, О.В. Ковальова, В.Є. Мещеряков

 

  Щороку, починаючи з 2002 р., студенти спеціальності «Облік і аудит» беруть участь у міжрегіональному студентському конкурсі «Аудитор», який проводить видавничо-консалтингова корпорація «Фактор».

  Вихованці кафедри посідають призові місця, отримуючи дипломи І–ІІІ ступенів і грошові премії в розмірі річної стипендії. Колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту за підготовку студентів і високі результати, здобуті в кожному регіональному студентському конкурсі, неодноразово отримував листи-подяки від Харківської обласної державної адміністрації, ради ректорів Харківського регіону, видавничо-консалтингової корпорації «Фактор».

 

Професори М.Ф. Огійчук, О.В. Олійник, Л.О. Сколотій разом зі своїми вихованцями–переможцями Всеукраїнського конкурсу «Аудитор»

 

 Доцент К.О. Утенкова з кураторською групою, 2013 р.

 

Члени кафедри на міжнародній науково-практичній конференції
(зліва направо доцент І.В. Горковенко; завідувач кафедри професор
М.Ф. Огійчук; доцент К.О. Утенкова, м. Київ, 2013 р.

 

 Кращі студенти спеціальності «Облік і аудит» представляють ХНАУ ім. В.В. Докучаєва на бухгалтерському брейн-рингу у ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2013 р.

 

 Зустріч випускників факультету обліку і фінансів різних років, 2014 р.

 

 Викладачі кафедри ознайомлюють студентів з новими виданнями навчальної та наукової літератури, 2015 р.

 

 Презентація кафедри під час проходження акредитації спеціальності «Облік і аудит», 2015 р.

 

Випуск бакалаврів з обліку і аудиту, 2015 р.

 

 Під час святкування 200-річчя від дня заснування ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2016 р.

 

 Підбиття підсумків і отримання диплома ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу «Селфі з улюбленим викладачем», 2015 р.

 

 Професорсько-викладацький склад кафедри бухгалтерського обліку (2017 р.)

Зліва направо: Г.А. Ткачова, Ю.С. Нежид, В.Є. Тредіт, Л.О. Сколотій, С.І. Василішин, Л.А. Булах, М.Ф. Огійчук, М.І. Беленкова, І.В. Сколотій,
К.О. Утенкова, О.В. Ковальова, І.І. Рагуліна

 

Випуск магістрів з обліку і оподаткування, 2019 р.

  Сьогодні кафедра бухгалтерського обліку і аудиту є провідною випусковою кафедрою, яка забезпечує підготовку здобувачів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітніми ступенями «Молодший бакалавр», «Бакалавр» та «Магістр».

 

Професорсько-викладацький склад кафедри бухгалтерського обліку (2021 р.)

Зліва направо: Г.А. Ткачова, Ю.С. Нежид, І.І. Рагуліна, І.В. Сколотій, О.В. Ковальова, С.І. Василішин, К.О. Утенкова, М.Ф. Огійчук, Л.О. Сколотій, І.В. Горковенко

 

  Матеріально-технічні ресурси кафедри включають аудиторію автоматизації бухгалтерського обліку (ауд. 1-413), де встановлено ліцензійні бухгалтерські програми «1С: Підприємство 8 для України. Базова версія»; «BAS» (із конфігураціями "ERP", "Управління торгівлею", "Роздріб", "Документообіг КОРП", "Управління холдингом") та «UA-Бюджет».

  Лекційні курси з провідних дисциплін читають професори, досвідчені доценти, доктори та кандидати наук. Науково-педагогічна кваліфікація всіх викладачів кафедри відповідає дисциплінам, які вони викладають. Викладачі кафедри систематично підвищують кваліфікацію в науково-дослідних установах України та країн Європейського Союзу, а також шляхом захисту дисертаційних робіт. Зокрема, у грудні 2020 р. доцент Каріна Олександрівна Утенкова захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

  Із січня 2021 р. кафедру бухгалтерського обліку очолює Станіслав Ігорович Василішин.

 

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
з 2021 р., д-р екон. наук, доцент Станіслав Ігорович Василішин

 

  Станіслав Ігорович – відомий в Україні вчений у галузі бухгалтерського обліку, економіки та управління підприємствами, а також організатор освіти. У Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва пройшов шлях від аспіранта до проректора з науково-педагогічної та виховної роботи, нині – завідувача кафедри. За результатами наукових досліджень С.І. Василішин опублікував понад 120 наукових праць, у т.ч. шість монографій, одну з яких – за кордоном (Словаччина); 43 статті в наукових фахових виданнях, із яких 10 – за кордоном; один – підручник, чотири – навчальні посібники. Співучасник виконання госпдоговірної тематики (2017–2018 рр.).

  У грудні 2020 р. доцент С.І. Василішин захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), продовживши здобутки науково-методичної школи бухгалтерського обліку, започаткованої професорами С.Д. Бутком, О.Ф. Галкіним, В.С. Білоуськом і М.Ф. Огійчуком.

  Сьогодення кафедри орієнтоване на підвищення якості освітнього процесу, розробку інноваційних курсів в умовах діджиталізації обліку та запитів щодо зміцнення економічної безпеки.

  Здобувачі під керівництвом викладачів кафедри посідають призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит».

 

Команда міжнародного конкурсу CGMA-2020 «Progress&Success» (СІМА) з ментором С.І. Василішиним, 2020 р.

 

 Кафедра вітає фіналістів конкурсу «Краща аграрна практика», 2020 р.

 

Здобувачі спеціальності «Облік і оподаткування» – учасники семінару Головного управління статистики в Харківській області, 2020 р.

 

 Науковий консультант, голова Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України, академік НААН В.М. Жук нагороджує докторанта С.І. Василішина Почесною грамотою Федерації, 2020 р.

 

  За багаторічну роботу з підготовки кваліфікованих фахівців кафедру нагороджено Листом-подякою Президента України Л.Д. Кучми (1999 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки (2000 р.), Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України (2009 р.).

  Напередодні 205-ї річниці від дня заснування Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва кафедра щороку зміцнює свої позиції на освітянській і науковій ниві, підтверджуючи репутацію одного з провідних осередків облікової освіти і науки в України. Оновлено: 29-01-2021, 08:54 / Переглядів: 901
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок