Історія кафедри архітектури, планування територій та будівництва

  За період існування кафедра зазнала певних змін організаційного, науково-методичного та навчально-виховного характеру, зумовлених потребами виробництва в підготовці спеціалістів.

  Кафедру планування сільських населених місць і аерофотогеодезії (1956–1986 рр.) було створено в процесі реорганізації кафедри аерофотогеодезії та кафедри землевпорядного проектування та планування сільських населених місць. Базою для неї стала кафедра аерофотогеодезії. До цього дві дисципліни, які входять до назви кафедри, викладали на кафедрі землевпорядного проектування та планування сільських населених місць (планування сільських населених місць – з 1946 р.) та кафедрі аерофотогеодезії (аерофотогеодезії – з 1948 р.). Першими завідувачами останньої в різні роки були доктор технічних наук, професор В. Ф. Дейнеко (за сумісництвом), з 1952 до 1955 рр. – доцент, кандидат технічних наук В. С. Ляпунов, з 1955 до 1956 рр. – доцент, кандидат технічних наук О. М. Попов.

  Кафедру планування сільських населених місць та аерофотогеодезії з початку її створення очолював заслужений працівник вищої школи УССР, декан землевпорядного факультету, доктор економічних наук, професор В. О. Кірсанов. На кафедрі викладали дисципліни соціального, економічного і технічного напряму: «Планування сільських населених місць», «Районне планування», «Топографічне креслення», «Фотограмметрія з основами дешифрування», «Автомобільні дороги» та ін.

  Починаючи з 1965 р., на землевпорядному факультеті готували кадри зі спеціальності «Архітектура сільських населених місць» – кафедра вела підготовку землевпорядників, сільських архітекторів і будівельників. З уведенням нових дисциплін «Реконструкція сільських населених місць» та «Вертикальне інженерне планування» кількість викладачів зросла до десяти. Виконані на кафедрі дипломні проекти неодноразово брали участь у конкурсах кращих дипломних проектів на різних рівнях, де завойовували призові місця.

  Професором В. О. Кірсановим започатковано наукову школу «Соціально-економічні проблеми сільського розселення, планування і забудови сіл та розвитку виробничих центрів». Основний напрям наукових досліджень – соціально-економічні проблеми розвитку села, агропромислового виробництва; прогнозування використання й охорони земельних ресурсів; організація території сільських районів. Водночас протягом декількох років викладачі кафедри виконували госпдоговірну тематику з обґрунтування розміщення виробничих комплексів сільгосппідприємств, яка була основою наукових досліджень. Наукову школу з планування сільських населених місць пройшли такі науковці, як Д. С. Добряк – доктор економічних наук, академік; В. П. Давиденко – академік Академії інвестицій і економіки сільського будівництва Росії; О. М. Кузнєцов – декан Воронезького землевпорядного факультету, завідувач кафедри; доценти М. С. Шкурка, І. Т. Стеценко, О. Б. Гопцій. Наукова школа професора В. О. Кірсанова є базою науково-методологічних, методичних та прогнозних досліджень.

  У 1986 р. кафедру планування сільських населених місць та аерофотогеодезії об’єднано з кафедрою геодезії та картографії – однією з провідних кафедр факультету. Новоутворена кафедра отримала назву «Кафедра геодезії та планування сільських населених місць», її керівником залишився професор В. О. Кірсанов (до 1992 р.).

  У 2008 р. у зв’язку з реформуванням ННІ земельних ресурсів та лісу, до якого входила кафедра геодезії та планування сільських населених місць, кафедру поділили на кафедру геодезії та картографії (завідувач – кандидат економічних наук, доцент В. Б. Балакірський) і кафедру планування населених місць (завідувач – кандидат економічних наук, доцент, професор ХНАУ О. Б. Гопцій).

  За кафедрою залишився багатопрофільний напрям, викладали 14 дисциплін: «Топографічне і землевпорядне креслення»; «Технічне креслення»; «Нарисна геометрія та інженерна графіка»; «Основи будівельної справи»; «Проектування шляхів місцевого значення»; «Лісові дороги»; «Планування використання земель населених пунктів»; «Прогнозування використання земель»; «Метрологія та стандартизація»; «АЗІС»; «ГІС і бази даних»; «ГІС у землеустрої та кадастрі»; «ГІС у кадастрових системах»; «ГІС в агроландшафтах і геостатичній інформації». Дев’ять дисциплін викладали на факультеті інженерів землевпорядкування, решту – на факультетах агрохімії та ґрунтознавства і лісового господарства.

  Під час вивчення дисципліни «Планування використання земель населених пунктів» висвітлюють питання форм власності земельних ділянок, місця розташування ділянок громадських закладів, проектування вуличної мережі, інженерне устаткування, благоустрій населеного пункту тощо. Результатом проекту є генеральний план сільського населеного пункту, що актуально для сучасних завдань на виробництві.

  Викладачі постійно вивчають нові комп’ютерні програми, що використовуються у виробництві, і впроваджують їх у навчальний процес, тому викладання майже всіх дисциплін здійснюють на базі новітніх комп’ютерних програм. Основні завдання навчального процесу: поповнити новою навчальною та методичною базою викладання дисциплін відповідно до сучасних потреб виробництва і згідно з Болонським процесом.

  Науковці кафедри планування населених місць продовжили традиції наукової школи професора В. О. Кірсанова. Усі викладачі кафедри брали участь у загально-кафедральній державній науково-технічній програмі «Науково-методичні основи переустрою населених місць, планування та прогнозування використання земельних територій в умовах ринку» (керівник – кандидат економічних наук, професор ХНАУ О. Б. Гопцій). Обмін досвідом проходить в умовах виробництва відповідно до укладених договорів про співпрацю з ТОВ «Велан», ТОВ «Земінформ», ПП «Приватагросервіс» та філії кафедри при Державному підприємстві «Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

  Професор О. Б. Гопцій у співавторстві з ТОВ «Земінформ» розробив програму «Схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель сільської (селищної) ради» на 2008–2013 рр., затверджену Харківською райдержадміністрацією.

  У 2010 р. кафедру планування населених місць було реформовано і викладання дисциплін передано на інші кафедри факультетів інженерів землевпорядкування та лісового господарства.

  У 2018 р. у зв’язку з глибокими реформами на селі, створенням об’єднаних сільських громад, історичною необхідністю відродження українського села й агропромислового комплексу в цілому, а також необхідністю ефективного і раціонального використання території сільських поселень та їх розбудови, рішенням вченої ради ХНАУ ім. В. В. Докучаєва кафедра відновила свою роботу. Наказом ректора від 20 червня 2018 р. № 400 створено кафедру планування території населених пунктів та будівництва на факультеті інженерів землевпорядкування. Завідувачем кафедри призначено Олександра Борисовича Гопція, кандидата економічних наук, доцента, професор ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, члена Всеукраїнської громадської організації «Товариство лісівників України». У 2018 р. на кафедрі почали здійснювати підготовку фахівців у галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування», для якої кафедра є випусковою.

  Також кафедра продовжує підготовку фахівців за спеціальностями 193 «Геодезія та землеустрій», 205 «Лісове господарство» та іноземних студентів. Викладачі проводять заняття зі здобувачами денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр».

  У 2021 р. з метою повноцінного відображення основного напряму підготовки здобувачів, посилення фахової складової роботи кафедри за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» прийнято рішення вченої ради ХНАУ ім. В. В. Докучаєва від 31 березня 2021 р. про перейменування кафедри планування території населених пунктів та будівництва на факультеті інженерів землевпорядкування. Наказом ректора від 31 березня 2021 р. № 179 кафедру планування території населених пунктів та будівництва перейменовано на кафедру архітектури, планування територій та будівництва. Завідувач кафедри – Олександр Борисович Гопцій.Оновлено: 17-05-2021, 08:29 / Переглядів: 180
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок