Історія кафедри менеджменту і адміністрування

  Історія створення кафедри менеджменту і адміністрування бере свій початок від 1986 р., зокрема від наказу Міністерства агропромислового комплексу СРСР № 103 від 25.03.1986 р., яким передбачалося підвищення рівня навчальної, навчально-методичної та науково-дослідної роботи у сільськогосподарських ВНЗ. Цим наказом визначено назву нової кафедри – управління, радянського права та охорони праці в сільському господарстві.

  На підставі цього документа Харківським сільськогосподарським інститутом ім. В.В. Докучаєва було видано наказ № 74 від 09.06.1986 р. «Про створення кафедри управління, радянського права та охорони праці в сільському господарстві». На новоствореній кафедрі викладали дисципліни кафедр організації сільськогосподарського виробництва («Управління сільськогосподарським виробництвом»), земельного проектування («Радянське право»), механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва («Охорона праці»).

  

Склад кафедри (зліва направо), 1-й ряд: І.О. Шехтер, В.В. Аксьонова, Е.А. Пушмін, Т.В. Євтушенко, М.Д.Мартиненко; 2-й ряд: О.В. Ковтун, М. Магомедов, В.Ф. Бідило, М.О. Бєсєдін, 1986 р.

 

  Згідно з наказом № 74 від 09.06.1986 р. кафедру управління, радянського права та охорони праці в сільському господарстві було введено до складу економічного факультету ХСГІ. Тимчасове виконання обов’язків завідувача кафедри було покладено на професора Едуарда Адріановича Пушміна.

  У 1987 р. кафедру очолив кандидат економічних наук, доцент Микола Олександрович Бєсєдін. Докторську дисертацію на тему: «Оцінка організаційно-управлінських ситуацій» М.О. Бєсєдін захистив у Московській сільськогосподарській академії імені К.А. Тимірязєва (м. Москва) в 1991 р.

 

Склад кафедри (зліва направо), 1-й ряд: П.О. Абраменко,

Л.В. Тереняк, М.О. Бєсєдін, Н.І. Шиян, В.Н. Саладєй;

2-й ряд: В.М. Нагаєв, О.М. Таран, Р.А. Гадяцький, А.Г. Позігун, О.О. Гуторова, С.М. Шевченко, С.В. Никоненко, О.В. Ковтун,

Н.В. Кондратюк, Ю.М. Сазонова, 2010 р.

 

  У 1992 р. у зв’язку з оптимізацією структури факультетів,  поглиблення спеціалізації навчальних дисциплін кафедру управління, радянського права та охорони праці було перейменовано в кафедру управління в АПК. На кафедрі залишилися дисципліни управлінського та правового циклу, а дисципліни з циклу охорони праці було переведено на кафедру механізації та електрифікації сільського господарства. 

  У 2005 р. у зв’язку зі збільшенням чисельності студентів економічного факультету, а також з метою посилення вимог щодо підготовки фахівців за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями та через зростання навантаження на керівний склад деканатів та кафедр ХНАУ ім. В.В. Докучаєва згідно з наказом № 124 від 15.09.2005 р. «Про реорганізацію структури економічного факультету» кафедру управління в АПК було перейменовано у кафедру менеджменту організацій. Відповідно до цього наказу кафедру менеджменту організацій було віднесено до факультету менеджменту і економіки, який створено поряд з факультетом бухгалтерського обліку та фінансів на базі економічного факультету університету.

  У 2012 р. кафедру менеджменту організацій очолив доктор економічних наук, професор Олександр Іванович Гуторов.

 

Склад кафедри (зліва направо), 1-й ряд: І.О. Шарко,

М.Ю. Ярута, О.І. Гуторов, А.Г. Позігун, Н.І. Шиян;

2-й ряд: В.М. Нагаєв, С.І Сисоєва, О.О. Гуторова, О.М. Таран,

С.В. Грошев, Н.В. Кондратюк, Д.Л. Фастівець, О.В. Ковтун, 2017 р.

 

  Того ж року кафедра менеджменту організацій знову оптимізувала свою структуру, зосередивши роботу на управлінському напрямі. Цикл правових дисциплін разом із викладацьким складом було переведено на кафедру історичних, соціальних і правових дисциплін.

  На виконання рішення вченої ради від 26 лютого 2018 р. кафедру менеджменту організацій перейменовано в кафедру менеджменту і адміністрування (наказ № 128 від 26.02.2018 р.). Кафедра менеджменту і адміністрування є випусковою на факультеті менеджменту і економіки за освітніми рінями підготовки «бакалавр» і «магістр» спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування».

  Науково-педагогічні працівники та аспіранти кафедри ведуть дослідження за темами: 2012−2015 рр. − «Науково-методологічне забезпечення підвищення економічної ефективності, інноваційного розвитку та менеджменту аграрного виробництва» (номер державної реєстрації 0112U003728); 2016−2020 рр. − «Теоретичні і методологічні засади управління розвитком агропромислового виробництва і сільських територій на інноваційній основі» (номер державної реєстрації 0115U006916); 2021−2025 рр. – «Теоретичні і методологічні засади забезпечення сталого агровиробництва та соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах інноваційної економіки» (номер державної реєстрації 0120U105475). За результатами виконаних досліджень науково-педагогічним персоналом кафедри підготовлено та видано 21 монографію.

  За період існування на кафедрі успішно захищено три докторські (Л.О. Антоненко, М.О. Бєсєдін, В.М. Нагаєв) та 12 кандидатських (Л.І. Михайлова, З.Г. Ярочкіна, О.М. Таран, Н.І. Шиян, О.О. Гуторова, Д.К. Черкашин, С.В. Шерстюк, Н.В. Прозорова, Т.О. Степаненко, О.М. Стасенко, Н.В. Кондратюк, А.О. Калашніков) дисертацій.

  У теперішній час на кафедрі здійснюється підготовка докторів наук (через докторантуру) та докторів філософії (через аспірантуру) зі спеціальностей 051 «Економіка» і 073 «Менеджмент». Право на підготовку докторів наук та докторів філософії надано доктору економічних наук, професору О.І. Гуторову; право на підготовку докторів філософії надано кандидатам економічних наук, доцентам О.О. Гуторовій, О.М. Таран, І.О. Шарко, Н.І. Шиян. У 2020/21 навчальному році по кафедрі менеджменту і адміністрування в докторантурі навчається один здобувач, в аспірантурі – вісім здобувачів.

  Викладацький склад кафедри сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені докторів і кандидатів наук, значний практичний та науковий досвід роботи. Колектив кафедри у 2020/21 навчальному році такий: завідувач – доктор економічних наук, професор О.І. Гуторов; професор, професор, доктор наук з державного управління Г.П. Пасемко (за сумісництвом); кандидат економічних наук, професор університету О.О. Гуторова; доценти, кандидати економічних наук О.М. Таран, І.О. Шарко, Н.І. Шиян, К.М. Крамаренко (за сумісництвом); викладач М.Ю. Ярута; старший лаборант А.Г. Позігун.

 Оновлено: 15-02-2021, 10:39 / Переглядів: 324
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок