історія кафедри землевпорядного проектування

  Як самостійний підрозділ університету кафедру землевпорядного проектування  створено в серпні 1980 р. шляхом відокремлення від кафедри землевпорядкування (нині  кафедра управління земельними ресурсами та кадастру).

  У 1980 р. рішенням вченої ради Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва завідувачем кафедри обрано кандидата економічних наук, доцента  І.М. Статівку (з 1992 р. – професор), який очолював кафедру до червня 2006 р.

  У 2006–2010 рр. кафедрою керував кандидат економічних наук, доцент  О.ТЛозовий, у  2010–2016 рр. – кандидат економічних наук, доцент  О.Я. Петренко, у 2016–2017 рр. – доктор сільськогосподарських наук, професор Д.Г. Тихоненко. Із 2017 р. завідувачем кафедри є кандидат економічних наук, доцент, професор університету  О.Я. Петренко.

  З початку заснування на кафедрі працювали: відомий учений, розробник основ землевпорядного проектування Харківської наукової землевпорядної школи, професор, доктор економічних наук Г.І. Горохов, кандидати економічних наук, доценти І.М. Статівка, О.Т. Лозовий, старший викладач М.М. Гарбуз, асистенти М.І. Бідило, В.Й. Філіновських, В.І. Несен, М.І. Малютін, М.М. Миргород, старші викладачі М.В. Червоний, О.Я. Петренко, згодом В.Б. Балакірський. Для викладання дисциплін правового профілю було запрошено кандидата юридичних наук, доцента В.В. Аксьонову.

  З дня заснування кафедри землевпорядного проектування викладачі та наукові співробітники брали активну участь у роботі галузевої науково-дослідної лабораторії з оптимізації використання сільськогосподарських земель, яка входила до складу кафедри. Керівником наукових досліджень за тематикою був професор І.М. Статівка. Завідувачами галузевої лабораторії були В.Б. Балакірський (1979–1982 рр.) та О.Я. Петренко (1983–1991 рр.). Науковими співробітниками працювали: М.В. Червоний, В.Ц. Лівенталь, М.І. Бідило, М.М. Миргород, П.Ф. Цигікал, Н.І. Малютіна, М.І. Малютін, О.П. Мазуренко, Г.В. Костюков та ін.

  За час роботи галузевої науково-дослідної  лабораторії (1978–1991рр.) було розроблено:

  • нові методики оптимізації використання земель у Чернігівській області та її адміністративних районах: Варвинському, Срібнянському, Чернігівському, Борзнянському, Щорському, Менському, Семенівському та Великописарівському районі Сумської області; у сільськогосподарських підприємствах для обґрунтування обласних, районних схем землеустрою, для складання проектів внутрігосподарського землеустрою;
  • методику програмно-цільового використання сільськогосподарських угідь для складання проектів внутрішньогосподарського землевпорядкування сільськогосподарських підприємств;
  • комплекс програм з автоматизації оптимізаційних розрахунків використання сільськогосподарських земель у районі, у сільськогосподарському підприємстві;
  • методику економічного обґрунтування з використанням ЕММ і ЕОМ для ліквідації недоліків землекористування сільськогосподарських підприємств у схемі землеустрою району.

  Розробки галузевої лабораторії ввійшли у Вказівки з розробки схем землеустрою адміністративного району (1986 р.),  рекомендації з оптимізації використання земель районів Чернігівської та Сумської областей.

Щорічно на базі галузевої лабораторії проходили виробничу практику та захищали дипломні проекти 10–15 здобувачів факультету інженерів землевпорядкування.

  Колектив галузевої лабораторії кафедри землевпорядного проектування у 1985 р. на Всесоюзному конкурсі з підвищення ефективності використання земельних ресурсів представив експериментальну науково-дослідну роботу «Схема оптимізації використання сільськогосподарських угідь Чернігівського району Чернігівської області в умовах спеціалізації і концентрації сільськогосподарського виробництва на базі міжгосподарської кооперації» авторів І.М. Статівки (науковий керівник), О.Я. Петренка (завідувач лабораторією), В.Б. Балакірського, О.П. Мазуренка (ст. наукові співробітники), О.М. Солоненко, П.Ф. Цигікала (молодші наукові співробітники), А.М. Федоренка (економіст), Н.І. Малютіної (інженер).

  На Всесоюзному конкурсі на кращу розробку з упровадження у виробництво схем і проектів землеустрою Головне управління землекористування і землеустрою СРСР визнало її переможцем. Наказом по Міністерству сільського господарства СРСР авторів – доцент І.М. Статівка, П.Ф. Цигікал та В.Б. Балакірський нагороджено знаками «Відмінник соціалістичного сільського господарства», молодшого наукового співробітника О.М. Солоненка – Почесною грамотою МСГ СРСР.

 

  Кафедра землевпорядного проектування є спеціальною випусковою кафедрою факультету, веде підготовку землевпорядних кадрів денної, заочної форми навчання та Інституту міжнародної освіти та підвищення кваліфікації, де викладають такі наукові дисципліни: “Землевпорядне проектування”, “Геодезичні роботи при землеустрої”, ”Економіко-математичні методи і моделювання в землеустрої”, ”Ландшафтознавство і екологія в землеустрої”, ”Наукові основи землевпорядного проектування”, ”Економіка землеустрою”, ”Адаптивний землеустрій”, ”Проектування доріг місцевого  значення”, ”Економіка природокористування”, ”Математичні методи і моделі в оцінці нерухомості”, ”Управління проектами”, ”Землеустрій та землевпорядне проектування”.

  Викладачі кафедри постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень шляхом стажування в Головних обласних управліннях земельних ресурсів, науково-дослідних і проектних інститутах із землеустрою та за кордоном. Зокрема, О.Т. Лозовий у 1997 р. проходив місячне стажування у проектних організаціях ФРН, тритижневе – у 2001 р. у Королівському технічному університеті (Швеція).

  У 1997–1999 рр. факультет інженерів землевпорядкування  і кафедра землевпорядного проектування (І.М. Статівка, О.Т. Лозовий, М.В. Червоний) тісно співпрацювали з фірмою "Доктор Вайсс и Партнеры" зі здійснення угоди між Мінсільгосппродом України і Міністерством сільського і лісового господарства ФНР щодо реалізації програми  «Підготовка реформи кадастрової системи: аспект – підготовка спеціалістів» у рамках програми Німеччини «Трансформ». У цій програмі було задіяно три навчальні заклади: Національний університет біоресурсів і природокористування України, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (факультет інженерів землевпорядкування) і Полтавський аграрний технікум Полтавського державного сільськогосподарського інституту. На базі матеріальної допомоги з боку ФРН у цих навчальних закладах було створено комп’ютерні класи, які постійно поновлювали, вони отримали певну кількість сучасних геодезичних приладів, програмне забезпечення та копіювальну техніку, а викладачі цих навчальних закладів підвищили свій кваліфікаційний рівень.

  Кафедра протягом 2001–2007 рр. активно співпрацювала з Донецьким головним управлінням земельних ресурсів та з Інститутом ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського УААН (ІГА). За цей час було відпрацьовано методику складання проектів агроландшафтної організації інтенсивно використовуваних земель на прикладі території Андріївської сільської ради Слов’янського району Донецької області, основним землекористувачем на території якої є філія «Донбас», що входить до складу агрофірми «Шахтар» дочірнього підприємства «Шахта ім. О.Ф. Засядька». На основі опрацьованої методики складання проектів агроландшафтної організації території кафедрою було виконано і впроваджено у виробництво науково-дослідну експериментальну роботу на тему: «Розробка системи сівозмін і заходів по використанню кормових угідь в умовах освоєння агроландшафтної організації території філіалу «Донбас» агрофірми «Шахтар» Слов’янського району Донецької області».

  З 2011 р. по 2014 р. доцент В.В. Тимошевський був учасником міжнародного проекту Tempus «Розвиток освіти в питаннях управління земельними ресурсами в Македонії та Україні», є розробником одного з томів навчальних матеріалів під загальною назвою «Управління земельними ресурсами» – «Сталий розвиток сільських територій». У результаті співпраці під час реалізації Темпус-проекту заплановано залучення до викладання фахівців з європейських вищих навчальних закладів та обмін сздобувачами між Україною та Республікою Македонією для проходження літньої практики. Кафедра проводила зустрічі з представниками цих навчальних закладів у Харківському НАУ, підтримує зв’язки з вищими навчальними землевпорядними закладами Росії, Китаю (через випускників факультету інженерів землевпорядкування).Оновлено: 27-04-2021, 08:28 / Переглядів: 97
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок