Гопцій Олександр Борисович

 

  • доцент, кандидат економічних наук, професор ХНАУ;
  • напрям наукової роботи – удосконалення соціально-економічної складової в системі лісоуправління та лісоексплуатації;
  • працює в університеті з 1974 року.
  • має понад 100 наукових та науково – методичних робіт та розробок, в тому числі 4 навчальних посібника.
  • є співавтором п’яти типових програм з різних навчальних дисциплін.
  • підготував двох кандидатів наук.
  • тел.: 050-703-32-64; (057)-709-00-89.

Наукові праці

  1. Гопцій О.Б., Світличний М.М. До питання створення сталого землекористування та підвищення економічної ефективності сільгосппідприємств. – Вісник ХНАУ ім.. В.В. Докучаєва. – Х., 2011.
  2. Гопцій О.Б., Світличний М.М. Стале землекористування – основа економічної ефективності сільгосппідприємств. – Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». м. Тернопіль. – №3. – 2011.

   Гопцій Олександр Борисович народився 2 вересня 1952 року в м. Балаклія Харківської області.

   Трудову діяльність розпочав у 1974 році після закінчення факультету інженерів землевпорядкування (диплом з відзнакою У№887287) Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва (нині Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва) за спеціальністю «Архітектура» (присвоєно кваліфікацію архітектор з сільського будівництва) на посаді асистента кафедри планування сільських населених місць та аерофотогеодезії.

   У 1975 році вступив до аспірантури, яку закінчив у 1978 році і повернувся працювати на попередню роботу.

   У 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Економічне обґрунтування розміщення виробничих центрів та комплексів сільськогосподарських підприємств і господарств (на прикладі Балаклійського району Харківської області» (диплом КН №011974).

   З жовтня 1984 року по вересень 1997 року – старший викладач кафедри геодезії та планування с.н.м., з вересня 1997 року доцент кафедри геодезії та планування с.н.м. (атестат ДД №000511).

   З жовтня 2000 року по березень 2001 року призначений в.о. завідувач кафедри геодезії та планування с.н.м. З березня 2001 року по березень 2008 року – завідувач цієї кафедри. В 2006 році присвоєно звання професора університету (атестат ПР№003).

   З березня 2008 року(після відокремлення кафедри геодезії та картографії) по червень 2011 року – завідувач кафедри планування населених місць.

   Стаж науково-педагогічної роботи 37 років.

 Викладав такі курси «Планування використання земель сільських населених місць» (ФІЗ), «Нарисна геометрія та інженерна графіка», «Основи будівельної справи» (Лісфак), «Технічне креслення» (Підфак іноземних студентів). Керував підготовкою магістерських робіт на факультеті інженерів землевпорядкування. Обсяг навчального навантаження за 2008-2011 навчальний рік становив 1074 години, в тому числі 110 годин лекцій.

   Приймав активну участь у методичному забезпечені навчального процесу, співавтор 4-х типових програм дисциплін для вищих навчальних закладів освіти III-IV рівня акредитації, в співавторстві видану 4 навчальні посібники та практикум.

Підготував одного кандидата наук (Масленнікова В.В.)

   Був керівником наукового-дослідних тем: «Науково-методичні основи топографа-геодезичного забезпечення прогнозування використання земельних ресурсів та переустрою населених пунктів в умовах ринку» (2003-2008рр.), «Науково-методичні основи переустрою населених місць, планування та прогнозування використання територій в умовах ринку» (2008-2001 рр.)

Впровадження результатів наукових досліджень здійснювалося під час проведення навчальних практик студентів в умовах виробництва відповідно до заключних договорів про співпрацю з ООО «Велан», ТОВ «Земінформ», ПП «Приватогросервіс» та  філії кафедри при Державному підприємстві Харківського науково-дослідного інституту землеустрою.

   Має 79 наукових і науково-методичних публікацій. Оприлюднення результатів науково-дослідної роботи здійснювалося на наукових та навчально-методичних конференціях ХНАУ, на міжнародних та регіональних науково-практичних конференціях в м. Харкові, м. Волгограді, м. Дубляни, м. Києві, м. Запоріжжі, м. Бердянські, м. Дніпропетровські.

   Нагороджений Почесною грамотою Харківської області народних депутатів за результаті наукових досліджень при розробці програми розвитку АПК «Харківщина 2010»; грамотою головного управління Держкомзему у Харківській області за вагомий вклад у реалізацію державної політики в галузі земельних відносин, сумлінну працю та високий професіоналізм; грамотою Харківської районної державної адміністрації за вагомих науковий внесок у створення програми розвитку земельних відносин Харківського району 2008-2013рр.; подяка Асоціації «Земельна спілка України» за високий професіоналізм, плідну працю з реалізації державної політики в галузі земельних відносин, та ін.

   З 30 червня 2011 року працює на кафедрі лісоуправління та лісоексплотації  ХНАУ на посаді доцента.

Приймає участь у суспільно-масовій та громадській роботі: член ради факультету інженерів лісового на садово-паркового господарства, куратор академічної групи.Оновлено: 27-11-2013, 14:31 / Переглядів: 1 600
 

Авторизація